Sigortacılık Terimleri

Sigortacılık Terimleri

Kasko ve Trafik Sigortası

 • Sigorta terimleri, sektörün içinden olmayan kişiler için teknik, karmaşık ve anlaşılması zor gelebilir. 
 • Bu nedenle, biz Koalay.com olarak, trafik ve kasko poliçelerinizde geçen anlaşılması zor terimleri sizler için aşağıda basit ve kolay anlaşılabilir hale getirdik.
Ücretsiz Teklif Alın

Son güncelleme: 06.04.2020

Aksesuarlar

Alarm 
Alarm, doğacak tehlikeli bir durumda tehlikeyi önlemek için ses, ışık gibi fonksiyonları bulunan bir uyarı aracıdır. Aracın orijinalinde bulunmayan alarm sisteminizi, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.


Çelik Jant 

Jant, aracın hareket etmesi için lastiğin takıldığı dönen aksamlarından birisidir. Aracın orijinalinde bulunmayan çelik jantınızı, kasko poliçenize ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.


Ses ve Görüntü Cihazları

Oto teyp çeşitleri, hoparlör, görüntü cihazları gibi cihazlardan oluşur. Aracınızın orijinalinde bulunmayan ses ve görüntü cihanızı, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.


Diğer Aksesuarlar

Deri Döşeme

Döşemelerin deri malzeme ile kaplı olmasını ifade eder. Aracınızın iç döşemesinin deri olması durumunu, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.


Diğer

Aracınızın orijinalinde bulunmayan diğer aksesuarları, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz. 


İletişim Cihazları

Araca takılan bluetooth gibi iletişim cihazlarını ifade eder.  Aracınızın iletişim cihazlarını, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Kasa
Araca eklenen ek yük taşınmasını sağlayan sandıklardır.  Aracınıza takılan özel kasaları, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Logo
Markayı temsil eden, aracın hangi marka ve kuruma ait olduğunu belirten sembollerdir. Aracınızın markasına ait logosunu, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

LPG
LPG, sıvılaştırılmış petrol gazını ifade eder. Aracınızın LPG sistemini, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Özel Lastik
Aracınızın orijinal lastiği dışında takılan lastikleri ifade eder. Aracınıza takılan özel lastikleri, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Park Sensörü
Araç ile park edeceğiniz esnada aracınızın etrafındaki nesneleri algılayan, araç içerisinde sinyal sesi ile nesnelerin uzaklık konumunu bildiren sistemdir. Aracınızın park sensörünü, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Silo
Tarımsal ürünlerin depolandırıldığı silindir biçimindeki ambarlardır.  Aracınıza takılan siloyu, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Takograf
Kamyon, otobüs gibi bir taşıta bağlanarak taşıtın hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan aygıttır. Aracınıza takılan takografı, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Xenon Far
Xenon far, görüş açısını daha net gösteren fardır. Aracınızın Xenon farını, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.

 

Genel Teminatlar

Anahtar Kaybı
Aracınızın anahtarlarının kaybolması nedeniyle kilit kontak setinin değiştirilme masraflarının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Anahtarla Çalınma
Aracınızın asıl anahtarının gasp edilerek ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziyan ve zararların poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Araç Asistans
Asistans Hizmeti, aracın kaza, arıza, tam ve/veya kısmi zarara uğraması sonucu kullanılamayacak duruma gelmesiyle devreye giren bir hizmettir. Araç yardımı ve sürücü - yolcu yardımı olarak 2 kapsamda değerlendirilmekle birlikte sigota şirketine göre değişkenlik gösterebilir.


1) Araç Yardımı Asistans Hizmeti:

 • İhtiyaç durumlarında yedek parça temini
 • Çekici hizmeti
 • Küçük hasarlar için gezici servis gönderimi
 • Araç için anahtar çilingir hizmeti
 • Yüksek bir platformdan (şarampol gibi) yuvarlanan aracın kurtarılma hizmeti


2) Sürücü ve Yolcu Yardımı Asistans Hizmeti:

 • Sürücü ve yolcuların, araçlarının kullanılamaz olması halinde, ikamet yerlerinden uzakta olması durumunda konaklama masraflarının karşılanması
 • Araç temini
 • Kaza geçirilmesi durumda, sürücünün kusurlarından kaynaklı oluşan yasal savunma ve kefalet masraflarının karşılanması
 • Tamir edilen sigortalı aracın, sigortalıya ulaştırılması


Çalınma
Aracınızın veya araç parçalarının çalınması / teşebbüs edilmesi durumunda meydana gelebilecek zararların poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


Çarpma - Çarpışma
Aracınızın park halindeyken ya da seyir halindeyken başka bir araca çarpması ya da çarpışması sonucu oluşacak zararların poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Deprem
Aracınızın Deprem ve yanardağ püskürmesi nedeniyle oluşabilecek zararlarının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Grev Lokavt Halk Hareketleri Teminati ve Terör Teminati
Aracınızın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri nedeniyle oluşabilecek zararlarının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Hasar / Hasarsızlık Kademeleri
Sürücünün geçmiş dönem sürüş performansına göre Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası poliçeleri için farklı uygulanan prim indirimi ve artışını ifade eder.
 

Trafik Sigortası Hasar/ Hasarsızlık Basamak Tarifeleri*:

 • 1. Basamak -  Poliçenin üçüncü yılının hasarla tamamlanması halinde 1. basamaktan değerlendirilir ve %150 prim artırımı  uygulanır.
 • 2. Basamak - Poliçenin ikinci yılının hasarla tamamlanması halinde  2. basamaktan değerlendirilir ve %100 prim artırımı  uygulanır.
 • 3. Basamak - Poliçenin birinci yılının hasarla tamamlanması halinde  3. basamaktan değerlendirilir ve %50 prim artırımı  uygulanır.
 • 4. Basamak -  İlk kez trafiğe çıkacak sigortalılar için uygulanır.
 • 5. Basamak -  Poliçenin ilk yılının hasarsızlık ile tamamlanması halinde  5. basamaktan değerlendirilir ve %15 prim indirimi uygulanır.
 • 6. Basamak -  Poliçenin ikinci yılının hasarsızlık ile tamamlanması halinde  6. basamaktan değerlendirilir ve %30 prim indirimi uygulanır.
 • 7. Basamak -  Poliçenin üçüncü yılının hasarsızlık ile tamamlanması halinde  7. basamaktan değerlendirilir ve %45 prim indirimi uygulanır.
   

Kasko Sigortası Hasarsızlık Basamak Tarifeleri*:

 • 0. Basamak -  İlk kez trafiğe çıkacak sigortalılar için uygulanır.
 • 1. Basamak -  Poliçenin hasarsız geçirilen ilk 1 yıllık sigorta süresi sonunda yapılacak yenileme poliçesi 1. basamaktan değerlendirilir ve %30 prim indirimi  uygulanır.
 • 2. Basamak - Poliçenin hasarsız geçirilen ikinci 1 yıllık sigorta süresi sonunda yapılacak yenileme poliçesi 2. basamaktan değerlendirilir ve %40 prim indirimi  uygulanır.
 • 3. Basamak - Poliçenin hasarsız geçirilen üçüncü 1 yıllık sigorta süresi sonunda yapılacak yenileme poliçesi 3. basamaktan değerlendirilir ve %50 prim indirimi  uygulanır.
 • 4. Basamak -  Poliçenin hasarsız geçirilen dördüncü 1 yıllık sigorta süresi sonunda yapılacak yenileme poliçesi 4. basamaktan değerlendirilir ve %60 prim indirimi  uygulanır.
   

* İlgili oranlar, sigorta şirketlerince değişkenlik gösterebilmektedir.

 

Kemirgen ve Diğer Hayvanların vb Vereceği Zararlar
Aracınızda kemirgen ve diğer hayvanların  oluşturabileceği zararların poliçe limitlerince güvence altına alınmasını ifade eder.
 

Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri olaylarının dışında, kötü niyetli olan kişilerin aracınıza verimiş olduğu çizilme, camın kırılması gibi art niyetle olaylar sonucu doğacak zararları poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Mini Onarım
Mini Onarım, aracınızda oluşabilecek çizik, sıyrık, çatlak, göçük, lekelenme gibi ufak hasarlar durumunda oluşabilecek zararları karşılar ve hasarsızlığınızı korumayı hedefler.
 

Oto Cam
Aracınızın camında meydana gelen kırılma, çizilme, çatlak gibi hasarları poliçe limitlerince güvence altına alınmasını ifade eder.
 

Sel
Aracınızın sel ve su baskını ile meydana gelebilecek zararlarının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Yanma
Aracınızın yanması veya yanıcı maddelerin teması ile oluşabilecek zararların poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Yedek Araç Temini
Aracınızın hasar nedeniyle serviste olduğu süre içerisinde, poliçenizde belirtilen süre kadar temin ettiğiniz yedek araç hizmetidir.

 

Diğer Teminatlar

Acil Tıbbi Hizmetleri
Boğulma, elektrik çarpması, yüksekten düşme gibi acil durumların, araçta veya araç dışında gerçekleşmesi durumunda, araçta bulunanların tamamı veya poliçede adları kayıtlı sigortalıların yararlanabildiği acil sağlık teminatıdır.
 

Ferdi Kaza - Ölüm/Sürekli Sakatlık
Kaza anında, aracınızda bulunan şoför ve yolcuların, vefat ve kalıcı sakatlığa karşı  poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Ferdi Kaza - Tedavi Masrafları
Kaza anında, aracınızda bulunan şoför ve yolcuların tedavi masraflarının, poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


​Hasarsızlık Koruma
Kasko poliçenizi kullanmadığınız ya da hasar tazminat ödeme talabinde  bulunmadığınız her yıl hasarsızlık indirim hakkı kazanılır. Kasko poliçenizde bulunan "Hasarsızlık Koruma" teminatı, hasar anında poliçenizi kullanmanız ya da hasar tazminat talebinde bulunmanız durumlarında hasarsızlık indiriminizin  kaybolmamasını sağlar.
 

Hatalı Akaryakıt Dolumu
Akaryakıt istasyonunda, yanlış yakıt doldurulması sonucu aracınızda oluşacak zararları poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Hukuksal Koruma
Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış oldukları hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarının temin edilmesidir.


Hukuksal Koruma - Araca Bağlı
Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalı araca karşı açmış oldukları hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarının temin edilmesidir.


Hukuksal Koruma - Sürücüye Bağlı
Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalı sürücüye açmış oldukları hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarının temin edilmesidir.
 

Kilit Mekanizmasının Değiştirilmesi
Aracınızın anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle kilit kontak setinin değiştirilmesini poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Kıymet Kazanma (Eskime Payı)
Aracınızda hasar gören parçanın yerine, yeni model parça takıldığında, aracınızda bulunan eski parçanın değerinden daha yüksek bir parça takılması sebebiyle yeni takılan parça için yapılacak ödemeden kesinti yapılmamasıdır. 
 

Kullanım Gelir Kaybı/iş Durması
Aracınızın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararları poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Özel Eşya
Aracınızın içerisinde bıraktığınız veya unuttuğunuz özel eşyaların,  poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.
 

Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Madde Taşıma
Aracınızın kurallara uygun bir şekilde izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararları poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Poliçe Primi Koruma
İstemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya hastane yatış durumlarınızda poliçe priminizin kalan prim borcunun güvence altına alınmasını sağlar.
 

Sigara vb Madde Teması ile Meydana Gelen Yangın Dışındaki Zararlar
Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararları, kasko poliçenize  ekleterek hasar anında oluşabilecek sorunlara karşı poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Ulaşım Masrafları
Kaza sonucu bulunduğunuz yerden ikametgah adresinize ulaşımınızın tamamlanması için alınan ek teminattır.
 

Yeni Değer Klozu
“Aracın ilk sahibi olmanız” koşulu ile 0-1 yaş arası araçlarda çalınma veya tam hasar durumlarında, aracınızın peşin fiyatı üzerinden bedelinin karşılanmasını ifade eder.
 

Yetkili Olmayan Kişilerce Çekilme
Aracınızın yetkili olmayan kişilere çektirilmesiyle araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararları  poliçe limitlerince güvence altına almış olursunuz.
 

Yurt Dışı Teminatı
Poliçenizde belirtilecek süre içerisinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarların poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.

 

İhtiyari Mali Mesuliyet

Artan Mali Mesuliyet - Kaza Başına
 Aracınızın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verilen kaza başına maddi ve bedeni zararın, trafik sigortasının limitlerini aşan kısmının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


Artan Mali Mesuliyet - Kişi Başına
Aracınızın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verilen kişi başına maddi ve bedeni zararın, trafik sigortasının limitlerini aşan kısmının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


Artan Mali Mesuliyet - Maddi
Aracınızın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verilen maddi zararın, trafik sigortasının limitlerini aşan kısmının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


Artan Mali Mesuliyet - Maddi Bedeni Ayrımsız
Aracınızın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verilen maddi, kaza ve kişi başına zararın ayrımı yapılmaksızın, maddi ve bedeni zararların trafik sigortasının limitlerini aşan kısmının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.


Manevi Tazminat
Üçüncü şahısların sebep olması koşuluyla manevi zarara uğradığını belirten kişinin zararlarının poliçe limitlerince güvence altına alınmasıdır.

 

Muafiyetler

Cam Muafiyeti
Aracınızda cam hasarı sonucu meydana gelebilecek zararlarda, sigortalının riskin belli bir oranını üstlenmesi durumudur. Bu oran kadar sigortalıya eksik hasar ödemesi yapılır.
 

Deprem Muafiyeti
Aracınızda deprem ve yanardağ püskürmesi sonucu meydana gelebilecek zararlarda, sigortalının riskin belli bir oranını üstlenmesi durumudur. Bu oran kadar sigortalıya eksik hasar ödemesi yapılır.
 

Kasko Muafiyeti
Aracınızın kasko içeriğinde bulunan herhangi bir muafiyet içeren maddesinde meydana gelebilecek zararlarda, sigortalının riskin belli bir oranını üstlenmesi durumudur. Bu oran kadar sigortalıya eksik hasar ödemesi yapılır.
 

Sel Muafiyeti
Aracınızda sel ve su baskını sonucu meydana gelebilecek zararlarda, sigortalının riskin belli bir oranını üstlenmesi durumudur. Bu oran kadar sigortalıya eksik hasar ödemesi yapılır.

 

Servis ve Parça Seçimi / Servis

Anlaşmalı Özel Servis
Hasar durumunda aracınızın onarımını sadece kasko firmanızın önerdiği anlaşmalı özel  serviste yaptırabileceğinizi ifade eder.
 

Anlaşmalı Yetkili Servis
Hasar durumunda aracınızın onarımını sadece kasko firmanızın önerdiği anlaşmalı yetkili  serviste yaptırabileceğinizi ifade eder.
 

Özel Servis
Hasar durumunda aracınızın onarımını sadece özel  serviste yaptırabileceğinizi ifade eder.
 

Serbest
Hasar durumunda aracınızın onarımını dilediğiniz serviste yaptırabileceğinizi ifade eder.

 

Servis ve Parça Seçimi / Yedek Parça

Eşdeğer Parça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım sırasında kullanılan parçaların eşdeğer - muadil parça olmasını ifade eder.
 

Orijinal Parça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım sırasında kullanılan parçaların orijinal parça olmasını ifade eder.
 

Yedek Parça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım ve/veya değişim olacak parça teminatıdır.

 


Sigortacılık Terimleri

Aracınızın kasko ve zorunlu trafik sigortasını yaptırın!

Türkiye’nin ilk online sigorta brokeri Koalay.com’da;

Sigortacılık Terimleri

Yalnızca 7 soruya vereceğiniz cevapla kolay sigorta teklifi alabilirsiniz. Bütçenize en uygun teklifi seçip kasko ve trafik poliçenizi satın almanız için ise 3 dakika ayırmanız yeterli.

Sigortacılık Terimleri

Siz zahmet etmeyin; Akıllı Koala Cengiz, piyasayı tarayarak sadece 1 dakikada, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden size özel en uygun trafik ve kasko teklifini bulur.

Sigortacılık Terimleri

Koalay.com’da açık ve kolay anlaşılır ürün bilgileriyle, 365 gün, 24 saat kasko ve trafik sigortası teklifi alabilir, güvenle poliçenizi yaptırabilirsiniz. Poliçeniz anında e-posta adresinize gönderilir.

Sigortacılık Terimleri

Ödemelerinizi kredi kartınızla, peşin ya da taksitli olarak, Verisign SSL güvencesiyle online yapabilirsiniz. Poliçe ödemeleriniz kredi kartınızdan otomatik olarak gerçekleştirilir.

Sigortacılık Terimleri

Çok Koalay değil mi?


Koalay.com ile bütçeniz için en uygun sigorta poliçesini koalayca ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.


Koalayca Teklif Al