Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun sigorta poliçesini, 3 dakikada ve kolayca satın alabilirsiniz.
 • 365 gün ve 7/24 online hizmet
 • Size en uygun poliçeyi anında satın alma fırsatı!
Hemen Teklif Alın

Son güncelleme: 06.04.2020

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sağlık güvencesi olan bireylerin, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına girmeyen, girse bile kurum tarafından sadece bir kısmı karşılanan sağlık hizmetlerinden uygun fiyat avantajı ile yararlanmalarını sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Destekleyici sağlık sigortası olarak da adlandırılan ürün, sağlık güvencesi olan bireylerle onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla yararlanmasını sağlar. 

Yüksek standart sağlık hizmetini bütçesini sarsmadan almak isteyen sigortalılar için iyi bir özel sağlık sigortası çeşidi olarak öne çıkar. Kısaca, sigortalıların sadece katılım payını ödeyerek anlaşmalı özel hastane ve diğer özel sağlık kurumlarında tedavi olabilmelerine olanak tanır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla, anlaşma harici kurumlarda da ek limit olanağıyla,

 • Yatarak tedavi (ameliyat, günübirlik tedaviler)
 • Suni uzuv
 • Tıbbi malzeme
 • Evde bakım
 • Ambulans

teminatlarından faydalanılır . Ayrıca, 10 vakayla sınırlı olmak koşuluyla ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresi bulunması kaydıyla doğum teminatları da poliçeye ekletilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Çalışır?

 1. Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
 2. SGK anlaşmalı özel hastaneyle sigorta şirketinin de tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmasının olması,
 3. SGK ile anlaşmalı özel hastanede, sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması, 
 4. edavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması, 
 5. Sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık poliçesinin özel ve genel şartlarına uygun olması gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası hesaplanırken, bazı kriterlere göz önünde bulundurulur. 

Sigorta yaptırmak isteyen kişinin yaşı, cinsiyeti, ikamet adresi gibi kişiden kişiye değişen özellikler, sigorta fiyatına etki eder. Bunun yanında SGK’lı çalışan olunması veya eş/çocuk sahibi olunması da prim hesaplamasına etki eden faktörlerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan Yararlanma Şartları Nelerdir? Kimler Faydalanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası satın alabilmek için belli koşullar söz konusudur. Tamamlayıcı sağlık sigortasını; T.C. vatandaşı ve SGK tarafından kapsam altında olan 0-60 yaş arasındaki herkes satın alabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 59 Yaşından Sonra Kullanılamaz mı?

Eğer 59 yaştan önce ömür boyu yenileme garantisi kazanıldıysa, tamamlayıcı sağlık sigortası 60 yaşından sonra da devam ettirilebilir. Fakat ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadıysa sigorta şirketi bu yaş sınırından sonra poliçeyi yenilemeyebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

SGK tarafından karşılanmayan ya da sadece bir kısmı karşılanan sağlık hizmetlerinden sigortalıların bütçelerini sarsmadan faydalanabilmesi, sağladığı en büyük avantaj olarak öne çıkar. Diğer taraftan kapsamlı özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen fakat bütçesini aştığı için yaptıramayan sigortalılar için ekonomik bir alternatiftir. Ürün, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu pek çok sağlık kurumunda poliçede belirtildiği oranda sadece katılım payını ödeyerek muayene ve tedavi olma şansı tanır. Tüm bunların yanı sıra bütçe ve ihtiyaçlar doğrultusunda poliçe kapsamı genişletilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Hizmet İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • Ürün, SGK ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarında kullanılabilir.
 • Sigortalının üründen faydalanabilmesi için ilgili kurumda muayene ya da tedavi işlemlerini gerçekleştiren doktorunun da SGK ve sigorta şirketiyle anlaşmalı olması şartı aranır. 
 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe kapsamında değerlendirilebilmesi için poliçenin hazırlandığı tarihten önceye dayanmaması gerekir.
 • Diğer taraftan hazırlanan poliçenin genel ve özel şartlarına uygun olması da beklenir.
 • Sigortalı, ilgili şartları taşıyorsa katılım payı haricinde herhangi bir ek ödeme yapmadan sunulan sağlık hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde yararlanır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlar?

Yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 gün süre ile kapsam dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yurt Dışında Geçerli mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yurt dışında geçerliliği bulunmamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar

Genel sağlık sigortası kapsamındakiler, yükümlü oldukları katılım payını ödeyerek devlete bağlı sağlık kurumlarının sunduğu pek çok sağlık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanır. SGK'nın belirli bir kısmını karşıladığı ya da SGK kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ekstra ödeme yapmaları gerekir. SGK'nın anlaşmalı olduğu özel hastane ve kurumlarda alınan sağlık hizmetlerinde SGK sadece kendi sayfasında belirttiği miktarı karşılar. Fark ücretlerinin, hasta tarafından karşılanması gerekir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası tam da bu noktada devreye girer. Sigortalı, SGK ve sigorta şirketinin antlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşunda tedavi olduğu takdirde sadece katılım payını öder. Ürün, yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı kolaylaştırır.

Doğum ve Hamilelik Giderleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mı?

Doğum teminatının poliçeye dahil edilmesinden en az 12 ay sonra, gebelikle ilgili giderler, tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Doğum Teminatı İçin Bekleme Süresi Uygulanır mı?

Evet, 12 ay bekleme süresi uygulanır. Sigortalı / Sigortalı adayı, doğum teminatının eklenmesiyle birlikte gebe olabileceği gibi, bekleme süresi dahilinde de gebe kalabilir. Ancak kesintisiz olarak doğum teminatının en az 2. yenilemesinin yapılmasıyla beraber, doğum teminatlarından faydalanılabilir.

Diş Tedavisi ve Gözlük Masrafları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mı?

Hayır, diş tedavisi ve gözlük teminatı, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışındadır.

İlaç Masrafları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mı?

Hayır, ilaç teminatı, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Geçmişten Gelen Hastalıkların Tedavi Masraflarını Öder mi?

Hayır, sigorta başlangıç tarihi öncesinde var olan mevcut hastalık/rahatsızlıklarla ilgili her türlü sağlık gideri kapsam dışıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geçerlilik Süresi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Herhangi Bir Bekleme Süresi Var mı?

Yatarak tedaviler kapsamındaki kırmızı alan* durumu hariç tüm işlemler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, 3 aylık bekleme süresine tabidir.

* Havayolu tıkanıklığı riski, major çoklu travma, sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar, devam eden veya uzamış nöbet, aşırı ilaç alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması, kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı, dolaşım bozukluğu, ciddi ağrı, önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı, şiddet içeren agresif davranışlar, kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir, Nasıl Hak Kazanılır?

Sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca tamamlayıcı sağlık sigortasını devam ettirmesi halinde, 3 yıl sonunda sigortalının sağlık durumu esas alınarak “ömür boyu yenileme garantisi” değerlendirilir. Bu hak kazanıldıktan sonra, sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü teminat kapsamı daraltılmaz, teminat limitleri düşürülmez, sigortalı katılım payları artırılmaz, sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarda sigortalı aleyhine değişiklik yapılmaz, bu hakkı kazandıktan sonra çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü hastalık ek primi veya istisna uygulanmaz, tazminat ek primi uygulanmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında Hastaneye Gidildiğinde Herhangi Bir Ücret Ödeniyor mu?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 98. maddesi gereğince sigortalıların yükümlü olduğu katılım payı dışında ücret ödenmez.

Şu Anda Çalışıyorum. Emekli Olduğumda Poliçe Bitecek mi?

Hayır, Genel Sağlık Sigortalısı olunduğu sürece poliçe yenilenebilir.Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Risk almayın, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırın!

Koalay’ın 7/24 online sigorta hizmetiyle, 3 dakikada ve kolayca…

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun sigorta poliçesini, 3 dakikada ve kolayca satın alabilirsiniz.

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yalnızca 3 soruya vereceğiniz cevapla, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın alabilirsiniz.

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

7/24 online sigorta hizmetlerimizden yararlanabilir, satın aldığınız poliçeyi anında e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Poliçe ödemelerini, kredi kartıyla peşin veya taksitli olarak, Verisign SSL güvencesiyle yapabilirsiniz.

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Çok Koalay değil mi?


Koalay.com ile bütçeniz için en uygun sigorta poliçesini koalayca ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.


Koalayca Teklif Al