Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko sigortası, isteğe bağlı olarak yaptırılan, aracın bir başka araca veya nesneye çarpması, aracın yanması ve çalınması gibi durumlarda oluşan hasarları güvence altına alan sigortadır. Kasko poliçenizin fiyatı belirlenirken aracın yaşı, modeli ve markası gibi etkenler dışında kasko sigortasının yaptırıldığı il, sürücünün eğitim seviyesi ve kaza geçmişi de belirleyici olur. Kasko hasarsızlık indirimi de ödenen bu poliçe fiyatı üzerinden belirlenir. Araç kasko sigortası yaptıran sigortalıların bir yıllık poliçe süresince herhangi bir kazaya karışmaması durumunda yeni poliçede indirim uygulanır. Sözleşme yenileme döneminde uygulanan bu indirim hakkına “hasarsızlık indirimi” denir. Aracın kazaya karışmadığı, hasar almadığı süre ne kadar uzun olursa hasarsızlık indirimi oranı da kademeli olarak o kadar artar. Kasko hasarsızlık indirimi iyi sürücülerin ödüllendirilmesini sağlar.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Oranları Nasıl Belirlenir?

Hasarsız geçilen dönemlere göre indirim oranı;

 Kademe  Süre  İndirim Oranı 
 1. Kademe    İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede    % 30
 2. Kademe  İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede    % 40
 3. Kademe  Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede    % 50
 4. Kademe  Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede     % 60

 

Hasarsızlık indirimi aracınızın toplam primi üzerinden hesaplanır. Bu prim aracınızın yaşı, markası ve modeli gibi faktörler doğrultusunda kasko değer listesine göre belirlenir. Aracın hasarsızlık oranı, hasarsız geçirilen her yılın sonunda gelecek yıl için düzenlenecek kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçenize uygulanır. Sigorta yaptırılan ilk yıl aracın hasar almaması durumunda poliçeye %30 indirim uygulanır. İki yılın sonunda araç hasar almamışsa üçüncü yıl için düzenlenecek poliçede %40, üç yılın hasarsız geçilmesi halinde %50 ve dört yılın hasarsız geçilmesi durumunda %60 hasarsızlık indirimi uygulanır. Böylece her yıl yapılacak yeni kaskodan büyük bir indirim sağlanmış olur. Ayrıca zorunlu trafik sigortasına uygulanan hasarsızlık indirimini öğrenmek için buraya tıklayın.

 

Hasarsızlık İndirimi Hakkı Nasıl Kaybolur?

Bir kaza sonucu aracınızda bir hasar oluşursa ve gerçekleşen hasarı poliçenizi kullanarak karşılarsanız, bir sonraki poliçe yenileme dönemi geldiğinde hasarsızlık indirimi hakkınızdan faydalanamazsınız. O seneki tazminat hakkınızı poliçenizden kullanmayıp aracınızda oluşmuş hasarı kendiniz öderseniz bir sonraki yıl hasarsızlık indiriminden faydalanabilmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca yaşanan bir kazada kusur karşı tarafta ise ve aracınızda meydana gelen hasarı karşı taraf karşılayacaksa poliçenizdeki indirim hakkınız devam edecektir.

 

Yeni Bir Araç Alma Durumunda Hasarsızlık İndirimi Kaybolur mu?

Kullandığınız aracın yerine yenisini satın almak veya kasko yaptırdığınız sigorta şirketini değiştirmek istediğinizde indirim hakkınızın devam edip etmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Hasarsızlık indirimi kişiye tanınmış bir hak olduğu için poliçe yenilemenizi başka bir sigorta şirketinde yaptırmak istediğinizde hakkınız olan indirim oranı yeni yaptıracağınız poliçe primine yansıtılacaktır. Aynı şekilde aracınızı değiştirdiğinize eski aracınıza ait kasko hasarsızlık indirimi hakkınız varsa yeni aldığınız araç için kasko yaptırırken indirim hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nasıl Bozulur?

Meydana gelen bir kaza sonucunda aracınızda oluşan hasarı kasko sigortası teminatlarından faydalanarak karşılamanız halinde, poliçe yenileme döneminde kasko sigortası hasarsızlık indirimi hakkınız geçersiz sayılır. Kaza sonrası oluşan zararı, hasarsızlık indiriminden faydalanmak için, poliçeniz yerine kendi imkanlarınızla karşılamanız halinde bir sonraki yıl için hasarsızlık indiriminden faydalanmanız mümkün olur. Olası kaza durumunda kusur oranı 8 de 8 yani %100 karşı tarafta ise ve aracınızın zararı karşı taraf tarafından karşılanıyorsa poliçenizdeki hasarsızlık indirimi devam eder.

 

Hasarsızlık İndirimi Bozulursa Ne Olur?

Hasarsızlık indirimi, aracın poliçe süresi boyunca herhangi bir kazaya karışmaması durumunda yeni poliçede uygulanan indirim olarak tanımlanır. Aracın kazaya karışması durumunda bozulan hasarsızlık indiriminin herhangi bir ek yaptırımı bulunmaz. Hasarsızlık indirimi bozulduğunda yeni poliçe yeniden düzenlenir. Kazada kusur oranı belirlenen sigortalının hatalı gözükmesi aracın poliçe primini de etkiler.

 

Kasko Bozulursa Ne Kadar Artar?

Kaskonun bozulması aracın kazaya karışması durumunda gerçekleşir.Aracın hasarsızlık indirimi kademeli olarak belirlenir. Poliçe geçerlilik süresi içinde kazaya karışan araçlarda ise bu indirime gidilmez, prim artışı uygulanır. Kasko sigortalarında primler belirlenirken göz önünde bulundurulan kriterlerden biri de sürücünün trafik kazası geçmişidir. Kasko yenilenirken bu durum da değerlendirileceğinden primde artış olması söz konusudur. Bu artış kaskonun bozulmasına sebep olan kazanın türüne göre de değişir. Örneğin hiç kusurunuzun olmadığı bir kaza sonrasında sigorta priminizde bir artış görülmezken, tamamen kusurlu olduğunuz kazada %50 kusurlu olduğunuz kazaya göre daha fazla prim artışı görülür.

 

Yeni Bir Araç Alma Durumunda Hasarsızlık İndirimi Kaybolur mu?

Hasarsızlık indirimi araca ya da kasko şirketine tanınmış bir hak değildir. Hasarsızlık indirimi kişiye tanınmış bir hak olduğu için araç alım satımı ya da sigorta şirketinin değiştirilmesi gibi durumlarda kaybolmaz. Hasarsızlık indirimine hak kazanmış kişi, sigorta şirketini koalay.com ‘da bulduğu daha uygun bir sigorta şirketi ile değiştirirken yeni aracına hasarsızlık indirimi de aynen uygulanır. Araç alınması ya da satılması durumunda hasarsızlık indirimi araçta kalmazken yeni alınan araç ile de hasarsızlık indirimi devretmez. Hasarsızlık indirimi kişiye uygulandığından kişinin alım satım faaliyetlerinden bu indirim etkilenmez.

 

Hasarsızlık İndirimi Hangi Durumlarda Bozulmaz?

Hasarsızlık indirim, aracın hasar aldığı bazı durumlarda bozulmaz. Kaza sonucu oluşan küçük çaplı hasarlar sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislerde Mini onarım teminatı kapsamında onarılır. Cam kırılması, küçük kaporta çizikleri, iç aksesuar tamiri, radyo ve teyp hasarları gibi mini onarım gerektiren hasarlar bu teminat kapsamında ücretsiz olarak giderilir. Mini onarım teminatı bulunmayan poliçelerde bu işlem yapılmaz. Kasko yaptırırken mini onarım gibi önemli teminatları atlamamak için “Kasko Sigortası Yenilerken Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayrıca aracın karıştığı kazada, kazanın büyüklüğü ne olursa olusun karşı taraf 8’de 8 hatalı ise kasko sigortası hasarsızlık indirimi bozulmaz. Kasko sigortası poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Aracın bu süre içerisinde herhangi bir kazaya karışması ve bu kaza sonucu oluşan hasarın sigorta şirketi tarafından karşılandığı durumlarda hasarsızlık indirimi bozulur. Hasarsızlık indirimi bozulan sigortalının yeni poliçesi yapılan kaza veya kazalar göz önünde bulundurularak düzenlenir.

 

Hasarı Kaskonuz Yerine Kendiniz Karşılarsanız Hasarsızlık İndirimi Geçerliliğini Korur mu?

Bir kazaya karışılması durumunda, oluşan hasarın poliçe teminatları kapsamında karşılanması hasarsızlık indiriminin bozulmasına neden olur. Poliçe teminatları yerine kişi hasarını kendi imkanları ile giderirse hasarsızlık indiriminde herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak araçta oluşan değişiklik sigorta yenileme durumunda sigortacıya mutlaka bildirilmelidir. Değişikliğin bildirilmediği durumlarda karışılan kazalarda sigorta şirketi sorumluluklarını reddedebilir. Kasko hasarsızlık indirimi sorgulama işlemleri için sigortacınıza danışabilir, kasko hasarsızlık indirimi sorgulama ve kasko hasarsızlık indirimi hesaplama işlemleri için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

 

Sigorta Şirketinizi Değiştirdiğinizde Kasko Hasarsızlık İndiriminiz Kaybolur mu?

Kasko poliçesini farklı bir sigorta şirketi ile yenilenme ya da değiştirme durumlarında hasarsızlık indirimi devam eder. Kasko hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye uygulanır. Herhangi bir şekilde alım satım faaliyetleri kasko sigortası hasarsızlık indirimini etkilemez. Sürücü herhangi bir kazaya karışmadığı sürece hasarsızlık indirimi devam eder. Böylece iyi sürücüler ödüllendirilerek kasko sigortası hasarsızlık indirimi ile teşvik edilir.

 

Kasko Sigortası Yaptırılmazsa Hasarsızlık İndirimi Kaybolur mu?

Kasko hasarsızlık indirimi süresi, aracın birbirini takip eden yıllar boyunca hasar almaması durumunda geçerlidir. Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ayın hasarsız geçilmesi durumunda %30, takip eden 12 ayın hasarsız geçilmesi durumunda %40 hasarsızlık indirimi uygulanır. Yine bu ayları takip eden diğer 12 ay sonunda %50 ve toplamda hasarsız geçilen 48 ayın sonunda %60 hasarsızlık indirimi uygulanır. Bu hasarsızlık indiriminin uygulanabilmesi için hasarsızlık durumunun takip eden dönemlerde olması gerekir. Hangi sigorta şirketine geçerseniz geçin değişikliğe uğramayan hasarsızlık indirimi poliçe yenilenmeme durumunda iptal olur. Kasko poliçesi geçerlilik süresi 1 yıl olduğundan kasko bittikten sonra yenileme süresine dikkat edilmesi, hasarsızlık indiriminden faydalanılması için poliçenin yenilenmesi gerekir. Örneğin hasarsız geçilen ilk yılın sonunda araç 3 ay kasko sigortası olmadan trafiğe çıkmış ise tekrar yaptırılan poliçede indirim uygulanmaz.

 

Karşı Tarafın Kusurlu Olduğu Durumda Hasarsızlık İndirimi Bozulur mu?

Trafik kazalarında oluşan hasarlar, kazaya karışan tarafların kusur oranları doğrultusunda karşılanır. Tüm kusur karşı tarafa ait ise sigorta şirketinden poliçe teminatları kapsamında edilecek hasarın giderilme talebi hasarsızlık indirimine etki etmez. Kazada sigortalı herhangi bir kusurunun olmadığını tutanak ve raporlar ile belgelendirdiğinde, hasar karşı tarafın sigortası tarafından karşılanır. Kusurun paylaşıldığı durumlarda ise her iki tarafında sigorta şirketi hasarın giderilmesi için ödeme yapacağından hasarsızlık indirimi bozulur.

 

Hasarsızlık İndiriminde %100 Rücu Durumu Nedir?

%100 rücu durumu hiçbir koşulda değişmeyen ve kasko sigortası hasarsızlık indirimini etkilemeyen hasarlardır. Bütün sigorta şirketleri için geçerli olan ve değişmeyen bu durum hasarsızlık indirimine etki etmez. Sürücünün hiçbir kusurunun olmadığı, tüm kusurun (8’de 8) karşı tarafta olduğu kazalarda tüm hasarlar için  sigorta şirketinden tazminat alınırken, hasarsızlık indiriminde bir değişiklik görülmez. Sigortalı hasarsızlık indiriminin kaybolmaması için kusursuz olduğunu tutanak ve zabıtlar ile belgelendirmeli ve kazaya karışan karşı tarafın tespit edilmesi gereklidir. Ayrıca zorunlu trafik sigortasından karşılanan hasarlarda da kasko sigortası hasarsızlık indirimi etkilenmez. Trafik sigortası hasarsızlık indirimi ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sigorta şirketlerinin sunduğu kasko tekliflerini kısa sürede tarayarak karşılaştırdığımız Koalay’da en uygun fiyata kasko sahibi olabilir, aracınızı hasarlara karşı koruma altına alabilirsiniz. Koalay’da 365 gün 7/24 online hizmet alır, herhangi bir komisyon bedeli olmadan en uygun fiyatlı sigorta poliçesine anında sahip olursunuz.

 

Kasko, aracınızın ve sizin güvenliğiniz için yadsınmaz derecede öneme sahip. Daha uygun fiyatlı kasko sigortasına sahip olmak için zamanında yenileme yapmayı ihmal etmeyin. Kasko sigortanızı yalnızca 3 dakika içerisinde dilediğiniz teminatları ekleyip çıkartarak en ucuza Koalay'da yaptırabilirsiniz.


Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda muafiyet, aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından karşılanmasıdır.

Araç Sorunları ve Çözüm Önerileri

Araç Sorunları ve Çözüm Önerileri

Aracınızda oluşabilecek teknik sorunları nasıl çözebilirsiniz? Koalay.com deneyimi ve güvencesiyle öğrenmek için tıklayın!

Sigorta Şirketleri Çağrı Merkezleri Her An Yanınızda

Sigorta Şirketleri Çağrı Merkezleri Her An Yanınızda

Sigorta sayesinde büyük bir yükün altına girmekten kurtularak kendimizi daha rahat ve güvende hissediyoruz.