Teminatlar


Kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Örneğin: Üçüncü kişilere verilebilecek zararlarda trafik poliçesinin teminatı yetersiz kalırsa , kaskoda ek teminat olarak verilen ihtiyari mali mesuliyet sigortasından da 3. şahısların zararları poliçede belirtilen limitlerle karşılanabilmektedir. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Kasko genel şartları nelerdir?

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına www.tsb.org.tr’den Mal Sigortaları bölümü içinde Kasko sigortası alanından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Kasko Poliçesi içerisinde yer alan İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ve Hukuksal Koruma Teminatları Genel Şartlarına, Sorumluluk Sigortaları alanından Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ve Hukuksal Koruma Sigortası alanlarından ulaşabilirsiniz.

Ferdi Kaza Teminatı Genel Şartlarına ise; Can Sigortaları bölümü içinde Ferdi Kaza Genel Şartları başlığından ulaşabilirsiniz.

Kaza tespit tutanağını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Kaza Tespit Tutanağı

Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılır?

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Muafiyetli kasko ne demektir?

Sigorta poliçesinde, tespit olunan bir miktara veya hasar yada sigorta bedelinin belli bir oranına kadar olan zararın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu poliçeler muafiyetli kasko olarak poliçe üzerinde belirtilir. Bu şekilde belirlenen muafiyetler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için "ulaşım giderleri"; ticari araçlar için "iş durması" teminatları zararları belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Garanti Fonu(Güvence Hesabı) nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (yaralanma, sakatlık, ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Daha fazla bilgi için: guvencehesabi.org.tr

Kredi almak istediğim banka X Sigorta Şirketi A.Ş.’ye sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Üstelik, bankanın istediği sigortayı çoktan başka bir sigorta şirketinden temin etmiştim. Bankanın buna hakkı var mı?

Sigorta Murakabe Kanununa göre; bir sözleşmenin unsurları içerisinde taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür. Dolayısıyla bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir; ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda kimseyi zorlayamazlar.

Yukarıda belirtilmiş olan bilgiler tüm sigorta şirketleri için geçerlidir.