Trafik Sigortası Kapsamında Tazminat ve Hasarlar Nasıl Ödenir?

 

Zorunlu trafik sigortası, birçok sigorta türünden farklı olarak, kaza sonucunda sigortalının kendisinde ve aracında oluşabilecek hasarları güvence altına almıyor. Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapıyor. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %30, diğeri %70 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını ödüyor. Kişiler kusurları sonucu kendilerinde veya araçlarında oluşan hasarlarını kendileri karşılıyor. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası olarak karşımıza çıkıyor.  

 

Trafik Sigortası Teminatları

 

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. 

Bu 3 teminat kapsamında trafik sigortasının hangi durumlarda ödeme yapar sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Trafik sigortası ödeme koşulları da poliçenizde yer alan teminatlar çerçevesinde oluşturuluyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı hasarlar, her zaman teminat limitleri dahilindedir. Trafik sigortası zorunlu olduğundan kapsamında bütün sigorta şirketleri aynı teminat ve limitleri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Poliçenize ek hizmetler dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan faydalanabilirsiniz. 
Bu yıl aracınızla kaza yaparsanız, trafik sigortası tazminat bedellerini Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitleri başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.  

 

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

 

Araç sahiplerinin en çok sorduğu sorulardan biri kaza sonucunda oluşacak hasarın toplamı trafik sigortası ödeme limitlerini aşarsa ödemelerin nasıl yapılacağı konusudur. Oluşan hasarın sigorta limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi sigorta ettirenin sorumluluğundadır. Eğer trafik veya kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve hatta manevi tazminat taleplerini karşılayabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'nın avantajları nedir öğrenmek için ilgili sayfamızı ziyaret edin.

 

Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar

 

Trafik sigortasının ödeme yapmadığı durumlar ise Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Genel Şartları dokümanında net bir şekilde yer alıyor. Temel olarak sigortalı aracın kullanılmadığı yani hareket halinde olmadığı durumlarda, aracın sebep olacağı tüm zararlar ve sigortalı aracın kendisinden meydana gelen hasarlar trafik sigortası tarafından ödenmez.
Trafik sigortasının kapsamında tazminat talebinde bulunulamayan durumları için Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar Nelerdir başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.   

 

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

 

Trafik sigortası tazminat hesaplaması yapılırken tazminat tutarını belirleyen kusurun önemi yüksektir. Çünkü kusur alacağınız tazminat bedelini kusur oranında düşüreceği anlamına gelir. Tamamen kusurlu olan bir kişinin tazminat hakkı bulunmuyor. Örneğin, siz trafik kazası sonrasında %40 kusurlu bulundunuz ve bilirkişi de bu kusur oranını onayladı. Bu kusur üzerinden size 25.000 TL tazminat çıkması halinde kusurunuz %40 olduğu için alabileceğiniz tazminat 25.000 TL’nin %40’ı kadar, yani size ödenecek trafik sigortası yaralanma tazminatı 10.000TL’dir.

Kusur oranı dışında tazminat hesaplamasını etkileyen birçok unsur vardır. Örneğin; trafik kazasından dolayı sakat kalan veya ölen kişinin yaşı, maaşı, sakatlık oranı ve sigorta şirketi tarafından belirlenen poliçe veya teminat bedeli gibi değişkenler tazminat tutarını etkiler. Bu nedenle yetkili merciler dışında tazminat hesaplaması yapmak çok kolay değildir.  


Trafik Sigortasında Tazminat Kaç Gün İçerisinde Ödenir?

 

Herhangi bir hasar durumda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da ekspere doğrudan ulaştırılması gerekir. Zarara uğrayan kişi kazaya ait belgeleri sigorta şirketine ilettiği andan itibaren trafik sigortası tazminat ödeme süresi 8 iş günüdür. Sigorta poliçesinde yer alan teminat limitlerine uygun olarak ödeme yapılır. Araca ait hasarla birlikte yaralı olunması halinde ortaya çıkan muayene ve tedavi masrafları da karşılanır. Son dönemde en çok sorulan sorulardan biri de “hayvanlara kaza ile çarpınca veteriner masraflarının karşılanıp karşılanmadığı” oluyor. 


Sigorta Şirketi Tarafından Tazminat ve Giderler Nasıl Ödenir?

 

Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder. Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan hareketle, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkında sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamalıdır. Herhangi bir hasar durumda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için trafik sigortası hasar ödeme şartları yerine getirilmeli hasar ile ilgili belgeler sigorta şirketine ya da ekspere iletilmelidir. 

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar sigorta şirketine ulaştıktan sonra dosya poliçeniz çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Talep ettiğiniz hasar veya tazminat trafik sigortası genel şartları kapsamında ise dosyanız için onay verilir. Şayet, poliçeniz kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Doğru şekilde yapılan başvurular sonucunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda dava açma hakkı da bulunuyor.  

 

Sigorta Şirketi Tarafından Tazminat ve Giderler Nasıl Ödenir?

 

Trafik sigortası genel şartları kapsamında sigorta şirketi trafik kazası sigorta tazminatı ve giderlerin ödenmesi maddesinde 3 hususa değinmiştir:

1.    Aracın hasar görmesi halinde onarımı:

  • Hasar halinde, hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse, eşdeğer parça ya da ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimi mümkün değilse orijinali ile değiştirilir. 
  • Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parçanın orijinali bulunamazsa, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. 
  • Bunun sonucunda araçta bir değer artışı meydana gelse bile sigorta şirketi bu değer farkını tazminat miktarından kesinlikle düşemez.
  • Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen parça ile onarım mümkün olduğu halde, sigorta şirketinden onayı almadan orijinal parça ile onarım sağlanmamalı. Şayet böyle bir durum olursa sigorta şirketinin sorumluluğu, kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki eşdeğer parça ile onarım bedeliyle sınırlıdır.
  • Sigortalı aracın sahibi aracını dilediği serviste yaptırabilir. Bu durumda sigorta şirketi, araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu serviste onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele istinaden ödeme yapabilir.   

 

2.    Aracın onarılamaz bir halde olması:

  • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir. Onarım masraflarının aracın kazanın gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve eksper raporu ile aracın onarılmaz hale geldiği tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış yani pert olmuş sayılır. Bu durumda, aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi veya trafikten çekilmiştir belgesi sigorta şirketine ibraz edildiğinde tazminat ödenir.  

 

3.    Dava açılması durumu:

  • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. 
  • Dava sonucunda hükmolunan tazminat trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

 

Araç sahipleri karşı tarafın hasarını, kusur oranına göre karşılıyor. Tazminatın sigorta bedelini geçmesi durumunda, sigorta şirketi sigorta bedelini tazminat oranına göre ödüyor. İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz ediyor. Tüm tazminat ödemeleri trafik sigortanızın teminat limitleri ile sınırlı olduğunu unutmamalısınız.  

 

Trafik Kazasının Neden Olduğu Hastane Masraflarını Kim Karşılar?

 

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda sürekli sakatlık raporu alıncaya kadar yapılan tüm sağlık giderleri teminat altına alınmıştır. Bu durumda trafik sigortasının güvence altına aldığı sağlık giderleri teminatı, trafik kazasından zarar görecek üçüncü kişiler için yapılan tedavi giderlerinin ödenmesini içermektedir. Bu teminat zarar gören kişinin kaza öncesi durumuna dönebilmesi için protez organ takılması da dahil olmak üzere yapılacak tüm masrafları da kapsamaktadır.

2011 yılında trafik kazalarının sebep olacağı sağlık giderlerini sigorta şirketlerinin yerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Trafik kazası geçirip yaralananların, kaza tespit tutanağı dikkate alınarak kazadaki kusur oranına ve kişilerin genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapılır. Kişinin Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu olması, genel sağlık sigortası olup olmaması ve hastanenin niteliği önem arz etmiyor. Bu giderlere ameliyat ve tıbbi malzeme masrafları da dahildir.  

 

Kazada Karşı Tarafın Trafik Sigortası Yoksa Ne Yapılmalı?

 

Yaşan trafik kazasında kusurlu olan araç eğer zorunlu trafik sigortasına sahip değilse, kusurlu olmayan tarafın hasarını bireysel olarak ödemekle yükümlüdür. Kaza sırasında eğer siz ya da araçtaki kişiler ölüm veya sakat kalma gibi bir bedensel zarara uğrarsa atılabilecek ikinci adım devletin açtığı Güvence Hesabı’ndan tazminat istemektir. Bu hesap, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların yaptıkları kazalarda ya da kazayı yapan aracın tespit edilemediği durumlarda, zarar gören araç sahiplerini korumak için açılmıştır. Şayet size çarpan aracın zorunlu trafik sigortasının olmaması halinde, kazada kusuru bulunmayan araç sahibiyle onunla birliktekilerin bedensel olarak gördüğü zararlar bu hesaptan tazmin edilir. 
Aracınızda trafik sigortası olmaması size çok büyük maddi külfetler yükleyebilir bu nedenle zorunlu trafik sigortasınız olmadan kesinlikle trafiğe çıkmamalısınız. Bir trafik kazası esnasında size çarpan aracın sigortası olmadığını anladıysanız, derhal polise ihbarda bulunmalısınız. Sigortasız bir araç ile trafiğe çıkmak kanunlar çerçevesinde de suçtur. Polise bildirim yapmanız hasar ödemesi sürecinde hakkınızı yasal yollar ile arayabilmeniz için son çok önemlidir.  

 

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar mı?

 

Hasar anında aracımızın gördüğü maddi zarar dışında kalan bedeni hasarlar da yaşanabilmektedir. Bedeni bir hasar yaşayan üçüncü şahıslar manevi tazminat talebi ile dava açabilirler. Manevi tazminat talepleri trafik sigortasının teminatları içine girmemektedir. Trafik veya kasko poliçesine eklenen ihtiyari mali mesuliyet teminatı, maddi ve fiziki hasarların yanı sıra manevi hasarlara karşı da sizi güvence altına alabilir. Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu teminat, manevi tazminat talepleri için genişletilebilir ancak bu durumda prim tutarlarında bir artış oluşur. Herhangi bir kaza sonucunda, öncelikli olarak zorunlu trafik sigortası poliçesi limitleri devreye girer. Zorunlu Trafik Sigortası limitlerinin yetersiz kaldığı veya karşı tarafın manevi tazminat talebinin olması durumunda ihtiyari mali mesuliyet kusur oranınıza göre trafik poliçesi teminatlarından daha fazlasını sağlar. Bu teminat sayesinde söz konusu talepler sigorta şirketinin sorumluluğuna devredilmiş olur.

 

Trafik Sigortası Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

 

Araç değer kaybı, meydana gelen bir kaza sonrası tamir edilen aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir. Kazanın ardından tamir edilen aracın onarımı her ne kadar kusursuz olsa dahi, arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiya-tından her halükârda daha düşük olur. Trafik sigortası hasarın onarımını karşıladığı gibi değer kaybını da ödeyebiliyor. Trafik kazasında kusursuz olduğu belirlenen sigorta ettiren, kusurlu araç sahibinden ya da ruhsat sahibinden değer kaybını karşılaması için mahkeme yoluyla hak talep edebilir. Ancak zararı karşılamak için sigorta şirketlerinin bir kısmı bilirkişi raporunu esas alırken, bazıları ise önce dava açılmasını isteyebiliyor. Bir araçta değer kaybından söz edilmesi için aynı kazayı daha önce geçirmemiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kazanın üstünden 2 yıl geçmesi durumunda hukuki olarak dava açma hakkınızı da kaybetmiş olacağınızı hatırlayın. 2 yıl içerisinde başvuru yapabilirsiniz. Her halükârda, araç değer kaybına maruz kalmamak ve maddi araç hasarı minimuma indirgemek için trafik sigortası yaptırmanız sizi her zaman korur.


Plaka İle Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Plaka İle Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Plaka Sorgulatarak Araç Hasar Kaydı Nasıl Yapılır, Araç Hasar Kaydı Sorgulaması Nasıl Yapabilir, Çağrı Merkezi ve Web Üzerinden Hasar Sorgulama

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı ve Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Tramer Nedir, Hasar Kaydı ve Ağır Hasar Kaydı Nedir, Aracın Değer Kaybı ve Kasko..

Kaza Sonrası Hasar Tespit Önerileri

Kaza Sonrası Hasar Tespit Önerileri

Hasar Tespit Tutanağını Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli, Hangi Kaza Durumlarında Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Doldurulmaz?