2024 Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası" ve "Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası"nda 2023 yılı için geçerli olacak asgari teminat limitleri duyuruldu.

Araç türlerine göre değişen teminat limitleri, araç ve kaza başına maddi giderler, kişi ve kaza başına sağlık giderleri ile kişi başına ve kaza başına sakatlanma ve ölüm giderleri olarak ayrılıyor. 2023 yılında aracınızla herhangi bir kaza yapmanız durumunda sigorta şirketinin üstleneceği teminat limitleri şunlardır:

 

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Taksi Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Minibüs Trafik Sigortası Teminatı 2024 (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.050.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.050.000

 

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2024 (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 10.530.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 10.530.000

 

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2024 (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 21.060.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 21.060.000

 

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Kamyonet Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 18.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 18.000.000

 

Hazine Müsteşarlığı'nın 25.08.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Sektör Duyurusu gereğince Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) araç türünde düzenlenen Trafik Sigortası poliçeleri için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminat limitleri, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Kamyon Trafik Sigortası Teminatı 2024

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 18.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 18.000.000

 

Çekici Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 18.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 18.000.000

 

Traktör Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Motosiklet ve Yük Motosikleti Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 5.400.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 5.400.000

 

Tanker Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Özel Amaçlı Taşıtlar Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.800.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

 

Tarım Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2024

 

 • Araç Başına Maddi Giderler 200.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 400.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.400.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 9.000.000

 

Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.

 

Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan bütün trafik sigorta poliçeleri için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın geçerli olacaktır.

 

Karayolu ulaşımında can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahip zorunlu trafik sigortası, yaşanabilecek herhangi bir sorunda üçüncü şahıslarla birlikte sizin de mağduriyetinizin önüne geçer. Koalay.com’dan yalnızca 3 dakikada onlarca sigorta şirketinin teklifini karşılaştırmalı olarak alın, aklınız da cebiniz de rahat etsin!


Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir, Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar, Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de Trafik Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

Türkiye'de Trafik Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

Sürücüden Kaynaklanan Trafik Kazalarının Sebepleri, Yolcudan Kaynaklanan Trafik Kazalarının Sebepleri, Trafik Sigortası, Kasko Sigortası

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır, Kaza Tespit Tutanağı Nedir,