Şili depremi

Dünyanın En Şiddetli 10 Depremi

Birçok ülkenin sismometreler kullanması ve ardından gelişmiş sismik istasyonlar kurması sonucunda, depremlerin kayıt altına alınması yaygınlaştı. 2000’li yıllara gelindiğinde ise...

DASK Sigortası İptal Edilebilir Mi?

Depremde ve deprem sonrasında yaşanabilecek heyelan, yangın, infilak gibi doğal afetlerin sonucunda meydana gelen maddi hasarınızı teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’nda bazı şartlara bağlı olarak zeyil (değişiklik) ve iptal işlemleri yapılabiliyor.

Depremden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Ağır can kayıpları verdiğimiz depremlerden kaçınabilmenin yolu, depremi anlayabilmek ve ondan korunabilmenin yollarını keşfetmekten geçiyor.

Türkiye’de her iki konuttan biri sigortasız!

Türkiye’de her iki konuttan biri sigortasız!

Yakın tarihte birçok yıkıcı depremle yüzleşen ülkemiz için konutlarda depreme dayanıklılık ve zorunlu deprem sigortası büyük önem taşıyor. 

Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler

Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler

Deprem çantası nedir? Deprem çantasına ne konur? Deprem çantasına yiyecek konur mu? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Marmara bölgesi deprem tahmini

Marmara Bölgesi İçin Deprem Tahmini

Marmara Bölgesi için yürütülen deprem tahminleri gösteriyor ki; Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem gerçekleşecek.

Tuz Gölü civarında hepimize yetecek kadar yer var mı?

Deprem, şiddeti arttığında hayatımızı değiştiren yıkıcı bir doğal afet… Ne zaman meydana geleceğini tam olarak kestirebilmek ise neredeyse imkansız. Herhangi bir yerde veya zamanda olabilir. Günümüzün teknolojisi, henüz depremin oluşumunu haber verecek bir erken uyarı sistemini henüz icat edemedi. Evet depremi engellemek mümkün değil ancak sebep olacağı maddi hasarları en aza indirmek mümkün…