Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

Trafik Sigortası Fiyatları

 

Diğer tüm poliçelerde olduğu gibi, trafik sigortası poliçelerinde de kapsam altında olan ve olmayan haller genel şartlarla belirlenir. Trafik sigortası genel şartları, her sigorta şirketi için aynı olup zorunlu trafik sigortasının limitleri dahilinde karşılayabileceği şartların dışına çıkabilmek mümkün değildir.

 

 

Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

 

Trafik sigortası genel şartlarına göre kapsam dışında kalıp sigorta şirketleri tarafından herhangi bir tazminat talebinin ödenmediği durumlar şöyledir:

 

 • Sigortalı aracın kullanılmadığı yani hareket halinde olmadığı durumlarda, aracın sebep olacağı zararlar karşılanmaz. Bir zararın trafik sigortası tarafından karşılanabilmesi için aracın trafiğe çıkmış ve seyir halinde olması gerekir.
 • Sigortalı aracın sahibinin kazaya sebebiyet vermesi ve kusurlu olması durumunda, kendi hatasına denk gelen tazminat talepleri teminat kapsamında değildir. Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını karşılamak için kullanılabilir.
 • Kazaya sebebiyet veren sigortalı aracın sahibinin ailesi (eş, çocuk, kardeş) aynı araçta olsa dahi maddi veya manevi tazminat talepleri karşılanmaz.
 • Gelir ya da kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi kazaya karışan araca bağlı dolaylı olarak gelen zararlar nedeniyle istenecek tazminat talepleri trafik sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Kaza esnasında sigortalı araçta zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj vb. eşya dışında araçta taşınan malların uğrayacağı zararlardan dolayı ortaya çıkan talepler teminat dışıdır.
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara veya araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler karşılanmaz.

 

 

Trafik Sigortası Manevi Tazminatı Karşılar mı?

 

 • Trafik kazasından dolayı ortaya çıkabilecek manevi tazminat talepleri ve davaları için herhangi bir güvence söz konusu değildir.
 • Yedek olarak taşınan akaryakıt hariç olmak üzere, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin taşınması sebebiyle meydana gelen zararlara yönelik ileri sürülen talepler trafik sigortası tarafından ödenmez.
 • Motorlu bisikletlerin kullanılması esnasında ortaya çıkan hasarlar kapsam dışındadır.
 • Çalınmış veya gasp edilmiş araçların sebep olduğu suç ve kazalarda, araç sahibi ve sigorta şirketi sorumlu görülmediği için, ödeme yapılmaz. Aracın çalındığı veya gasp edildiğini bilerek daha sonra aracı kullanmaya devam eden kişiler için de ödeme yapılması söz konusu değildir.
 • Bakım, onarım, alım-satım ve diğer işlemler için serviste bulunan araçların neden olduğu zararlar, trafik sigortasıyla karşılanmaz. Örneğin bakım için servise bıraktığınız aracın bir kişiye çarpması sonucu ortaya çıkan maliyetler için aracınızın trafik sigortası geçerli değildir. Zararın karşılanması, araç servisini işleten kişinin sorumluluğundadır.
 • Kazaya karışan araçlar aynı kişiye aitse trafik sigortası hasarı karşılamaz. Çünkü kazaya karışan üçüncü bir şahıs yoktur.

 

 

Trafik Sigortası Terör Zararını Karşılar mı?

 

 • Terör eylemleri için kullanılan araçların sebep olduğu zararlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Terör eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen araçlar ve bu araçların terör eylemlerinde kullanıldığını bildiği halde kullanmaya devam eden kişiler için de ödeme yapılmaz.
 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yer altı suları, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizlenmesi, toplanan atıkların taşınması, biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması trafik sigortasının teminatları arasında yer almaz.
 • Hız yarışlarına katılım, yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zararlar ile aracın gösteride kullanılması nedeniyle oluşan zararlar, teminat kapsamında değildir. Yetkili mercilerin onayıyla düzenlenen yarışlara katılan araçlara refakat etmesi veya gösteride kullanılması sonucunda uğranılan zararlar da trafik sigortasının kapsamı dışındadır.  

 

 

Trafik Sigortası Kimin Hasarını Öder?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırması gereken zorunlu bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yapılmadığı takdirde ilk trafik kontrolünde tespit edilen araca cezai işlem uygulanarak trafikten men edilebilir. Zorunlu trafik sigortasının amacı olası kaza durumlarında karşı tarafın hasarını karşılamaktır. Sigorta sahibinin neden olduğu kazalarda sigorta şirketleri, araç sahibinin hasarını ödemez. Trafik sigortası genel şartlarında yer alan teminatlar çerçevesinde belirlediği hasar limitleri kapsamında ödeme yapar. Şayet zarar teminat limitlerini aşarsa sigorta sahibi aşan tutarı ödemekle yükümlüdür. Trafik sigortası ödeme koşulları aşağıda yer almaktadır.

 

 

Trafik Sigortası Ödemesi Nasıl Yapılır?

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın, trafik kazasına karışması sonucunda; maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitleri dahilinde göre sigorta şirketi tarafından karşılanır.

 

Trafik sigortasının karşılayacağı maksimum zarar tutarı yani teminat limitleri, araç gruplarına göre farklılık gösterir. Her araç grubu, şahsi ve ticari olarak farklı amaçlarla kullanıldığı için, bu teminat farklılığı ortaya çıkıyor. Otomobil, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tarım makinelerine kadar, her araç grubuna farklı teminatlar belirleniyor. Trafik sigortası ödeme koşulları da bu teminatlar çerçevesinde oluşturuluyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı zararlar, her zaman sigorta poliçelerinin limitleri dahilindedir. Bütün sigorta şirketleri aynı teminat ve limitleri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Poliçenize ek hizmetler dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan faydalanabilirsiniz.

 

Sigorta şirketleri kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder.

 

 

Trafik Sigortası Çalınan Araç Için Ödeme Yapar mı?

 

Trafik sigortası hatalı olduğunuz bir trafik kazası sonucunda üçüncü şahıslara verdiğiniz zararı karşılar; sigortalının aracında oluşan zararı karşılamaz. Bu nedenle çalınma riski sadece kasko sigortası ile güvence altına alınabilir. Trafik sigortası, çalınan araç için ödeme yapmaz. Aracınız çalınırsa, hemen emniyet güçlerine ve sigorta şirketinize bildirmelisiniz. Karayolları Trafik Kanunu gereği, araç sahibinin sorumluluktan kurtulabilmesi için, yalnızca aracın çalındığını kanıtlaması yetmiyor, çalınmaya sebebiyet verecek hiçbir kusur ve ihmalinin de bulunmadığını da kanıtlaması gerekiyor.

Aracınız kaskoluysa ve çalınma tarihinden itibaren 30 günün sonunda bulanmadıysa, sigorta şirketi aracın rayiç bedelini size ödemekle yükümlüdür. Bu bedel, sizin aracınızı kaskolattığınız tutar değil, çalınma günü itibarıyla aracınızın piyasa değerine göre belirlenir. Kasko Sigortası Genel Şartları'na göre; sigorta şirketi tarafından değeri ödenen araç, ödemeden sonra bulunursa sigortalı aracın bulunduğunu sigorta şirketine bidirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya da aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

 

 


Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Trafik Sigortası Zorunlu mudur, Trafik Sigortası Yaptırmama Cezası Nedir, Trafikten Men Edilme Cezası, Trafik Sigortası Kaç Gün İçinde Yapılmalıdır?

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda İptal Olabilir?

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda İptal Olabilir?

Trafik Sigortası İptali Nasıl Yapılır, Trafik Sigortası Prim İadesi Hesaplama, Trafik Sigortası İptalinde Kesinti, Trafik Sigortası İptali Sonrası Para İadesi

Trafik Sigortası Yurt Dışında Geçerli midir?

Trafik Sigortası Yurt Dışında Geçerli midir?

Yeşil Kart Sigortası Nedir, Yeşil Kart Sigortası Nerelerde Geçerli, Yeşil Kart Trafik Sigortası Neleri Kapsar, Yeşil Kart Sigortası Nereden Alınır?