Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Trafik Sigortası Teklifleri

 

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamındaki Teminatlar

 

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigorta sahipleri, araçlarını sigortalatırken güvence altında olduklarını bilir ancak hangi hasarların ne kadarının nasıl ödeneceği konusunda çok net bilgi sahibi değildir.

 

Trafik sigortası teminat limitleri, araç gruplarına göre farklılık gösterir. Otomobil, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tarım makinelerine kadar, her araç grubu için belirlenmiş farklı teminatlar bulunuyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı zararlar, sigorta poliçelerinizin limitleri içindedir. Zorunlu trafik sigortasının kapsadığı teminatlar ve bunların limitleri, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

 

Bütün sigorta şirketleri de aynı teminat ve limitleri kullanır. Burada bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Ancak teminat limitleri sabit olsa da sigorta şirketleri sundukları genişletilmiş trafik sigortası ürünleri ile ferdi kaza teminatı, asistans hizmetleri ve yasal koruma gibi ek teminatları sigortanıza ekleme olanağı sunuyor. 

 

 

Trafik Sigortası Hasar Bedelinin Ne Kadarını Öder?

 

2022 yılında aracınızla kaza yaparsanız, zorunlu trafik sigortası kapsamında araç grubunuza göre değişen asgari teminat limitlerinden yararlanabilirsiniz. Maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminatın limitlerini aşağıdaki gibidir.

 

1. Maddi Hasar

Sigorta sahibinin hukuki sorumluluğu kapsamında, zarar gören araçta meydana gelen zararı teminat limitleri kapsamında karşılar.

 

Otomobil 

 • Araç Başına Limit    50.000 TL
 • Kaza Başına Limit   100.000 TL

 

2. Sağlık Giderleri

Sigorta sahibinin neden olduğu kazalarda, kazada yer alan üçüncü şahısların daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene/kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek ayakta tedavi, hastane vb sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini teminat limitleri kapsamında karşılar.

 

Otomobil 

 • Kişi Başına Limit      500.000 TL
 • Kaza Başına Limit   2.500.000 TL

 

3. Ölüm ve Sakatlanma

Sigorta sahibinin, bir kişinin ölümüne veya sakatlanmasına neden olduğu durumlarda, sakatlık ve ölüm halinde, Sigorta Denetleme Uzmanları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; 

 • Yaşı
 • Geliri
 • Geride kalanların desteğe muhtaçlığı
 • Kusur oranına

 

göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

 

Otomobil 

 • Kişi Başına Limit      500.000 TL
 • Kaza Başına Limit   2.500.000 TL

 

* Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, motosiklet ve römorklar için belirlenen trafik sigortası asgari teminat limitlerine Koalay Blog’dan ulaşabilirsiniz.

 

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

 

Meydana gelen hasarın trafik sigortası ödeme limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğundadır. Şayet kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve manevi hasarları karşılayabilir. 

 

Trafik Sigortası Dava Masraflarını Öder mi?

 

Kaza sonrası sigortalıya dava açılması halinde, dava giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanır. Dava giderleriyle avukatlık ücretleri, teminat limitleri ile sınırlı olmak şartıyla, trafik sigortası poliçesi kapsamındadır.

Dava açılması durumunda, sigortalının konuyu sigorta ettiren şirkete en fazla beş gün içinde bildirmesi gerekir. Bu sırada sigortalıya ulaşan her türlü kaza raporu, tutanak ve ihbarname gibi belgeler de sigorta şirketine iletilmelidir.

Bu durumda dava ile ilgili sigortalının üstlenmesi gereken masraflar ve avukatlık ücretleri, trafik sigortası poliçesi tarafından limitler dahilinde olmak üzere karşılanacaktır. 

 

Yurt Dışında Kaza Yapınca Trafik Sigortası Hasarı Öder mi?

 

Trafik Kanunu’na göre, zorunlu trafik sigortası yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir ve yurt dışında sizi tehlikelere karşı koruyamaz. Trafik sigortası poliçenizin yurt dışında da geçerli olması için, Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu uygulama, aracınızın sigorta teminatının yurt dışında da devam etmesini sağlar. Ancak kendi aracınızda oluşan hasar için, zorunlu trafik sigortası ödeme yapmaz.

 

Dünya genelinde 46 ülkede geçerli olan Yeşil Kart Sigortası için Türkiye’de yaptırdığınız zorunlu trafik sigortası poliçenizin fotokopisiyle birlikte araç ruhsatınızı ibraz etmeniz yeterli. Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için “Trafik Sigortası Yurt Dışında da Geçerli Midir?” Başlıklı yazımızı okuyabilirsin. 

 

Trafik Sigortası Hasar Bedeli Ödeme Süresi

 

Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkına sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz. Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder.

 

 • Hasar gören parçanın onarımı ya da eşdeğer parçayla değiştirilmesi mümkün değilse, orijinaliyle değiştirilir.
 • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.
 • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Dava sonucunda hükmolunan tazminat, trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

 

İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz ediyor.

 

Hasar Durumunda Sigortalının Sigorta Şirketine Karşı Yükümlülükleri

 

Olası bir hasar veya kaza durumunda trafik sigortası poliçesinin işlerlik kazanabilmesi için, trafik sigortası yaptırılan aracın sahibinin aşağıdaki hususları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir:

 

 • Maddi hasarlı trafik kazalarında, tutanak düzenlemek üzere aracınızı güvenli bir yere çekin. Kaza tespit tutanağını usulüne uygun olarak doldurun.
 • En fazla 10 gün içinde sigortacınızı bilgilendirin.
 • Yaşanan olayın nedeninin yanı sıra, hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğine ve trafik kazasının sonuçlarının tespit edilebilmesine ilişkin gerekli tüm bilgileri olay yerinde toplayıp gecikmeksizin sigortacınıza iletin.
 • Zarardan dolayı dava aracılığıyla veya başka yollarla bir tazminat talebiyle karşılaştığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturma açıldığı durumlarda, sigortacıyı hemen haberdar edin ve size ulaşan ihbarname, davetiye vb. tüm belgeleri paylaşın.

 

Kaza sonrası tutulması gereken Kaza tespit tutanağı hakkında detaylı bilgiyi sayfamızdan edinebilirsiniz.

 

Bu hususlar sigortalı tarafından yerine getirilmediği için ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu sebeple yapılan ödeme, ihlaldeki kusuru oranında sigortalıdan tahsil edilebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumanızı öneririz.

 

Hasar Anında Yapmanız Gerekenler Nelerdir?

 

Kaza sonrası öncelikle sigorta sahibi olan araçların kaza anındaki konumu değiştirilmeden farklı açılardan fotoğrafları çekilmeli. Ardından kazanın nasıl yaşandığına dair ayrıntılara yer vereceğiniz kaza tespit tutanağı doldurulmalı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulamasıyla tutanak doldurma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir, fotoğrafları veya videoyu uygulamaya yükleyebilirsiniz.

 

Şayet yazılı Kaza Tespit Tutanağı dolduracaksınız Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? başlıklı yazımızdan faydalanabilirsiniz. Çekilen fotoğrafları tutanağa eklemeli ve kazadan sonra fotoğrafları kendi sigorta şirketinize veya karşı tarafın sigorta şirketine iletmelisiniz.

 

Kaza zaptı işlemleri tamamlandıktan sonra, araç anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirilmeli ve hasar ihbarı yapılmalıdır. Eğer aracınızın kaskosu varsa kazadan sonra aracınızı çekerek servise götürmesi için bir çekici çağırın. Aksi durumda aracınızı kaza sonrası yerinden oynattığınız için kasko size yedek araç hizmeti vermez.

 

Hasar ihbarı yapmadan önce hazırlamanız gereken belgeler:

 

 • Poliçenizin fotokopisi
 • Kaza tespit tutanağı
 • İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Alkol raporu
 • Hasarı gösteren fotoğraflar
 • Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler

 

Aracınız kaza yerinden sigortanın anlaşmalı olduğu en yakın servise çekilmesinin ve eksperin aracı incelemesinin ardından tespit tutanağı ile birlikte raporlar Tramer'e gönderilir. Aracınızın eksper tarafından incelenmesi ve servisin size Tramer’den gelen sonucu bildirmesi 48 saati bulabilir. Tramer hakkında detaylı bilgiyi Tramer nedir sayfamızdan edinin.Araç Trafik Sigortası Kamu Zararlarını Karşılar mı?

Araç Trafik Sigortası Kamu Zararlarını Karşılar mı?

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı, Trafik Sigortası Kamu Mallarına Verilen Zararları Karşılar mı, Trafik Sigortası Hasar Ödemeleri Kaç Gün İçinde Yapılır?

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı ve Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Tramer Nedir, Hasar Kaydı ve Ağır Hasar Kaydı Nedir, Aracın Değer Kaybı ve Kasko..

Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulmaz?

Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulmaz?

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Hangi Durumlarda Geçerli Olmaz, Görgü Tespit Tutanağı, Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama, Eksper Raporu Sorgulama