Araç Trafik Sigortası Kamu Zararlarını Karşılar mı?

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı

 

Zorunlu trafik sigortası, bir kaza esnasında sürücünün kendi kusuru nedeniyle üçüncü şahıslara verdiği bedeni ve maddi zararları poliçedeki teminat tutarları kadar karşılar. Trafik sigortasının hasar karşılama şartı üçüncü kişilerdir. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar, trafik poliçesi kapsamında karşılanmaz. Diğer bir deyişle trafik sigortası mağdur olanın yanındadır. Örneğin trafik kazası geçirip yaralananların, kaza tespit tutanağı dikkate alınarak kazadaki kusur oranına ve kişilerin genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapılır. Trafik sigortasının ödeme yaptığı durumların neler olduğunu incelediğimiz yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Trafik kazalarının sonucunda çok ciddi kamu zararları da ortaya çıkabiliyor. Yoldan çıkan bir araç refüjlere, elektrik direklerine, evlere ve dükkanlara zarar verebilir. Peki trafik sigortanız kamuya vereceğiniz zararları karşılar mı?

 

Trafik Sigortanız, Kamu Mallarına Verdiğiniz Zararları Ne Ölçüde Karşılar?

 

Trafik sigortası karşı tarafta ve 3. kişilerde meydana gelen zararları karşılar. Ayrıca kamuya (elektrik direği, trafik işareti, refüj, lamba vb) ve başkalarına (ev, dükkân vb) ait mallara verdiğiniz zarar da bu sigortanın kapsamı altındadır. Burada altı çizilmesi gereken konu, ortaya çıkan maddi hasarların ancak sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar dahilinde karşılanacağıdır.

 

Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yer altı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler trafik sigortası teminatı kapsamında değildir. Doğanın bütünlüğüne verilen bu zararların ciddi yaptırımları söz konusu olabilir. Bu nedenle büyük maddi yükümlülükler altında kalmamak için öncelikle trafik kurallarına uyun. Aşırı hızdan ve alkollü araç kullanmaktan kaçının.

 

Trafik Sigortasının Kapsamı Dışında Kalan Hasarlar Nelerdir?

 

Trafik sigortası hasar karşılama şartları Trafik Sigortası Genel Şartları'nda belirtilmiştir. Bu şartlara göre, teminatlar içinde yer almayan ve sigorta şirketleri tarafından herhangi bir tazminat talebinin ödenmediği hasarlar şöyledir:

  • Eğer aracınız park halinde ve seyir halinde değilse, oluşacak hasarlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Trafik sigortası ayrıca, sigortalının aracında oluşan zararları ödemez. Bu nedenle, araç sahibinin ailesi ve akrabalarının da şahsi maddi veya bedeni hasarlarının karşılanması söz konusu değildir.

  • Trafik kazası neticesinde oluşan gelir ya da kâr kaybı talepleriyle, araç vasıtasıyla çekilen römorklarda ya da taşınan mallarda oluşacak hasarlar da trafik sigortası teminatı kapsamında değerlendirilmez.

  • Trafik sigortası yalnızca üçüncü şahıslardaki maddi ve bedeni zararları karşılar. Manevi tazminat talepleri ve davaları için bir güvence sunmaz.

  • Aynı kişiye ait iki aracın çarpışması neticesinde oluşacak hasar da üçüncü bir şahsın bulunmaması nedeniyle trafik sigortası kapsamına girmemektedir.

  • Moped olarak son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan ve B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen motorlu bisikletlerin kullanımı esnasında oraya çıkan hasarlar da kapsam dışındadır.

  • Bakım için tamirhaneye ya da yetkili servise bıraktığınızda aracınızın trafik kazasına karışması durumunda da trafik sigortası geçerli değildir. Söz konusu trafik kazası sonuncundaki zararın karşılanması, işletme sahibinin sorumluluğundadır.

  • Trafik sigortası kapsamı dışında kalan bir diğer durum ise terör eylemleri için kullanılan araçların sebep olduğu hasarlardır. Terör eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen araçlar ile buna sebebiyet verenler için de herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarını Öder?

 

Kazada bir veya birden fazla araç ve kamusal ya da diğer maddi varlıkların zarar görmesi durumunda, bir araç için ödenecek tazminat tutarı “araç başına” olarak belirlenen miktarı geçmeyecek olup “kaza başına” belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören diğer maddi varlıklar arasında ayrım yapılmaksızın oransal olarak dağıtılır.

 

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

 

Meydana gelen hasarın Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen trafik sigortası teminat limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğundadır. Eğer trafik sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi ve bedensel hasarları karşılayabilir. Bu nedenle sigorta yaptırırken daha dikkatli olmanız, başınıza gelebilecek tüm olasılıkları düşünüp karar vermeniz gerekir. Bu noktada Koalay.com olarak sizlere onlarca sigorta şirketinin araç sigortası tekliflerini sunuyor ve karşılaştırma imkanı veriyoruz.

 

Trafik Sigortası Hasar Ödemeleri Kaç Gün İçinde Yapılır?

 

Trafik sigortası kapsamında alınacak hasar ödemeleri, gerekli belgelerin sigorta şirketine teslim tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde yapılır. Burada dikkatten kaçmaması gereken husus, belgelerin zamanında sigorta şirketine ulaştırılmasıdır. 8 iş günü sınırlaması, hasarın bildirilmesiyle başlar. Gerekli belgelerin zamanında ulaştırılmaması, ödeme sürecini uzatabilir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz eder.

 

Trafik kazaları sigorta şirketlerine bildirilirken istenen belgeler şunlardır: Poliçenin aslı veya fotokopisi, poliçe prim makbuzu, trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu, ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi

 

Eğer trafik kazası yurt dışında gerçekleştiyse hasarda istenen belgeleri ise şöyledir: Hasarın gerçekleştiği ülkenin trafik yetkililerince hazırlanan tutanağın örneği, uluslararası trafik ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Eğer yurt dışına çıkarken aracınıza Yeşil Kart Trafik Sigortası yaptırdıysanız, Türkiye’ye dönüşünüzde kaza bildirim formunu doldurup Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na kaza evraklarını gönderin. Onlar gerekli takibi ve hasar ödeme sürecinde yabancı mevkidaşalarıyla görüşmeleri yürütüp sizleri bilglendirecektir.

 

Yukarıda yer verdiğimiz hasar durumunda istenen belgelere ek olarak poliçe türüne göre ilave belgeler istenebilir. Bu nedenle oluşan hasarı sigorta şirketlerine aktarıp en güncel bilgiyi onlardan almak gerekir.

 

Neden Trafik Sigortasını İnternetten Almak Daha Avantajlı?

 

Günümüzde herkes için aynı güvenceleri sunan fakat fiyat farklılıkları olan zorunlu trafik sigortası, belirli limitler ölçüsünde maddi tazminat güvencesi verir. Bu güvence, kaza durumunda karşı tarafta oluşacak maddi zararlar içindir. Son dönemde trafik sigortası uygulamalarında yapılan değişikliklerle trafik sigortası kapsamı oldukça standart bir hale geldi. Bunun temel nedeni trafik sigortasının zorunlu bir sigorta türüne çevrilmesidir. Tüm sigorta şirketleri, regülasyonlar nedeniyle asgari teminatları sağlamakla yükümlüdür. Bu sayede araç sahipleri, hangi sigorta şirketinden trafik sigortası alırsa alsın, temel güvencelere sahip oluyor. Buna rağmen sigorta şirketlerinin fiyat teklifleri oldukça farklılaşıyor. Oysa Koalay.com ile Türkiye’nin en iyi sigorta şirketlerinin araç sigortası tekliflerini yalnızca 7 soruya vereceğiniz cevapla 3 dakika içinde edinip karşılaştırabilirsiniz. Anlaşmalı sigorta şirketlerinden anlık olarak alınan fiyatlarla bu teklifler hazırlanır. Sigorta şirketleri sundukları fiyatları kendileri belirlemektedir.

 

Araç sahipleri, karşılaştırmalı sigorta işlemleri sayesinde fiyat avantajı elde ederken, tek tek acente veya çağrı merkezlerini aramak zorunda kalmaz. Nerede olursanız olun, sigortanızı 7/24 online satın alın. Hatta poliçe tutarını kredi kartınıza taksitlendirin. Üstelik standart trafik sigortası teminatlarına ek olarak mini onarım, asistans hizmetleri, ferdi kaza ve hukuksal koruma gibi ek teminat ve hizmetleri içeren ürünleri de tercih edebiliriniz. Satın aldığınız poliçeyi, ister anında yazdırın ister e-postayla kendinize gönderin. Türkiye’nin ilk online sigorta broker’ı Koalay.com ile zaman kaybetmeden, yanlış yönlendirmelere düşmeden, en doğru trafik sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.

 

Trafikte yer alan tüm unsurlardan sorumlu olduğunuzu unutmayın. Siz de uygun fiyatla online ve kolayca trafik sigortası satın alabileceğiniz bir adres arıyorsanız, Koalay.com’u tercih edebilirsiniz.


Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapar, Trafik Sigortası Teminat Ve Kapsamları, Maddi, Sağlık Ve Ölüm Giderleri, Kaza Giderleri Ödeme Süresi Ve Süreci

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler

Trafik Kazası Tazminat Ödemelerinde İstenen Belgeler

Trafik Kazası Tazminat Ödeme Süreci, Yaralanma veya Ölümlü Kazalarda Trafik Sigortası Ödeme, 2022 Tazminat Tutarları ve Gerekli Belgeler

Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

Trafik Sigortası Kimin Hasarını Öder, Maddi Manevi Tazminat Ödemesi, Hangi Durumlarda Hasar Ödemesi Yapılmaz, Araç Çalınması Durumunda Ödeme Nasıl Olur?