Sigortalı Vefat Ederse Kasko Poliçesine Ne Olur?

Türkiye’de kasko ve trafik sigortası poliçelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yılda daha önce kasko feshini gerekli kılan olaylar yaşanabilir: aracın el değiştirmesi, aracın satılması, kaskolu araç sahibinin vefatı bu olaylardan bazılarıdır. Olası bu durumlarda yaşanacak sürece dair bilgiler kasko sigortası genel şartlarında yer almaktadır. Bir sigortalı kişi vefat ettiğinde sahip olduğu bütün hak ve yükümlülükler yasal mirasçılarına geçer. Genel uygulama budur ve bu devir işlemi için de mahkemeden alınacak veraset ilamının ibraz edilmesi gerekir. Ölen kişinin üzerine kasko sigortası olması durumunda neler yapılacağını ve araç sahibi vefatında kasko sigortasının kime devredeceği konusunda detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

Araç Sahibi Vefat Ederse Kasko Sigortasına Ne Yapılmalı?

Kaza ya da kaza dışı nedenlerle araç sahibi vefat ederse kasko sigortası mirasçılara devredilir. Miras kalan arabanın kasko sigortası da bütün hak ya da borçlarıyla yeni sahibine geçer. Araç sahibinin vefatı durumunda ilk olarak yapılması gereken şey veraset ilamıdır. Veraset ilamının bir diğer adı da mirasçılık belgesidir. Bu belge mahkemeden alınır ve vefat eden kişinin mirasçılarını resmiyete döker. Mahkemeden alınan veraset ilamı aksi bir durum olmadığı sürece geçerlidir. Bu belge mahkemenin haricinde noterlerden de edinilebilir. TC kimlik numarası ve nüfus kayıt örneği ile tüm mirasçıların bulunmasına gerek kalmadan alınabilir. Mirasçılar arasında yaşanacak anlaşmazlık durumunda ise bu belgenin Sulh mahkemelerinden alınması gerekir. 
Veraset ilamının alınmasının ardından trafik tescil amirliğine başvurulması gerekir. Mirasçının yapacağı başvuru ile başlatılan tescil işlemleri mirasçının kimlik bilgilerine uygulanır. Bu noktadan sonra mirasçının trafik sigortası yaptırması istenilir. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan ve olası kaza durumunda kazaya karışan karşı tarafın, varsa üçüncü kişilerin zararını karşılayan sigorta türüdür. Kazada yaşanabilecek olası yaralanma ve ölümler poliçede belirtilen teminat limitleri kapsamında değerlendirilir. Trafik sigortası poliçesinin düzenlenmesinin ardından ruhsat işlemlerine geçilir. 
Yeni alınan ruhsatla birlikte araç bir nevi el değiştirdiği için varsa varisler adına kasko sigortası iptal ettirilebilir. Sigorta sözleşmesinin vefat nedeniyle iptalinin ardından yeni bir kasko sigorta poliçesi düzenlenebilir. Sigortalının ölümü, yasal varisleri tarafından 15 gün içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Sigortalının yükümlülüklerinden biri olan bu bildirimin gerçekleşmemesi durumunda kasko sigortası poliçede yazılı vadeye kadar geçerliliğini korur. Kasko sigortasının iptal edilmemesi durumunda sözleşme devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ya da varsa borçlar, vefat eden sigortalının mirasçılarına geçer. İptal edilen kasko sigortası gün esasına göre hesaplanarak kullanılmayan günlerin tutarı mirasçılara verilir. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için mirasçılar durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. 

Kasko Sigortası Genel Şartları’nda Vefat Nasıl Yer Alıyor?

Kasko Sigortası Genel Şartları C bölümünün “Menfaat Sahibinin Değişmesi” adlı 5.maddesinde vefat durumuna ilişkin detaylı açıklama şöyle yer alıyor:

“Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. 
Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer .Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 
Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.”

Kasko Sigortasının İptalinde Geri Alınacak Tutar Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası kaza sonucunda aracınızda ve sizde meydana gelen zararı karşılayan, yaptırılması isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Sigortalı vefat ettiğinde ise bu sigorta yapılan bildirimler doğrultusunda iptal edilerek ve kullanılmayan günler hesaplanarak mirasçıya iadesi gerçekleştirilir. Bu iade gün esasına göre hesaplanarak yapılır. Örneğin, sigorta sözleşmesinin 3. ayında vefat eden sigortalının mirasçılarına kullanılmayan 9 aylık tutar sigorta şirketi tarafından iade edilir. Bu tutar hesaplanırken sigorta sözleşmesindeki koşullar önem taşır. Araç sigortalanırken ödenen tutar, bir yıldaki günlere bölünerek kullanılmayan tutar hesaplanır ve mirasçılara devredilir. 

Kasko Sigortası Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kasko sigortası kişinin vefat etmesi durumunda tüm hak ve borçlarıyla yasal mirasçılarına devreder. Kasko sigortasına kişinin satın aldığı ve faydalanmaya devam edilen hizmet olarak bakılmalıdır. Nasıl vefat eden sigortalının aracı mirasçılarına devrediyorsa kasko sigortası da devreder. Sigortalının vefatını takiben devir işlemleri gerçekleştiren ve kasko sigortasının varlığını öğrenen mirasçı, 15 gün içerisinde sigorta şirketini bilgilendirmelidir. Sigorta şirketine durumu bildirildiği andan itibaren sekiz iş günü içinde poliçeyi iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilme talebi ya da devir talebi kasko şirketine bildirildikten sonra yasal mirasçıya devredilir ya da iptal talebine istinaden feshedilmiş olur. Gerçekleşen iptal ile kullanılmayan sigorta bedeli sigorta şirketinden talep edilir. Sigortalının sigorta şirketine borcu varsa da bu tutar yasal mirasçısından tahsil edilir. Vefat eden sigortalıya ait herhangi bir borcun olup olmadığını ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesinin “Kasko Poliçe Sorgula" kısmından plaka ve TC kimlik numarası girilerek öğrenilebilir. 

Kasko Sigortasının İptal Olacağı Diğer Durumlar Nelerdir?

Kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılan ve kişiyi sigortalı araçta oluşabilecek zararların maddi yükünden kurtaran sigorta türüdür. Trafik sigortası ise zorunlu olarak yaptırılan, kapsam ve limitleri devlet tarafından belirlenen, kazaya karışan diğer kişilerin zararını karşılayan sigorta türüdür. Kullanıcıların yararı gözetilerek yaptırılan bu sigortaların iptal edilmesi de belli koşulların gerçekleşmesi dahilinde olur. Kasko sigortası sigortalının dileği doğrultusunda istenilen zamanda iptal edilebilir. Trafik sigortası ise keyfi iptal edilemeyen bir sigortadır. Sigortalının ölmesi durumunda mirasçının üzerine kalan araca ruhsat verilmeden önce trafik sigortası yaptırılır. Trafik sigortası yalnızca pert, aracın trafikten çekilmesi ya da vefat haline sigorta sözleşmesi iptal edilebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi yalnızca bu durumlarda iptal edilse de vefat durumunda olduğu gibi aracın yeni sahibinin trafik sigortası yaptırması zorunludur. Dilerseniz Trafik Sigortası Hangi Durumlarda İptal Olabilir başlılı yazımızdan tüm detayları okuyabilirsiniz.

Vefat Eden Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Varsa Ne Yapılmalıdır?

Ferdi kaza sigortası kaza sonucunda oluşabilecek vefat durumunun yanı sıra sakat kalma sonucu olaşacak mağduriyet ve hastane masraflarını da karşılayan sigorta türüdür. Vefat eden sigortalının ferdi kaza sigortasına sahip olduğu durumlarda ise sigorta şirketi, düzenlenen kasko sigortası poliçesinde genel şartlarında belirtildiği üzere teminat limitleri dahilinde mirasçılara tazminat öder. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası arasındaki farktır. Hayat sigortası herhangi bir nedenle gerçekleşen ölümler sonucu tazminat ödemesi yaparken, ferdi kaza sigortası yalnızca kaza neticesinde gerçekleşen ölümlerde tazminat öder. 


Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda Muafiyet Nedir, Muafiyetli Kaskonun Sağladığı Avantajlar Nedir, Muafiyetli Kaskoda Yararlanacağınız İndirim Nasıl Hesaplanır?

Kasko Teminatının Dışında Kalan Zararlar

Kasko Teminatının Dışında Kalan Zararlar

Kasko teminatı dşında kalan haller, kasko sigortasının kapsamadığı zararlar, kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz...

Kasko ve Trafik Poliçesinin Orijinali Aracınızda Olmalı Mı?

Kasko ve Trafik Poliçesinin Orijinali Aracınızda Olmalı Mı?

Araç sahiplerinin en fazla merak ettiği konuların başında poliçelerin orijinal kopyalarının kendilerinde ve araçlarında bulunup bulunmaması konusu yer alıyor.