Kasko Teminatının Dışında Kalan Zararlar

Kasko sigortası, sigortalı bireyin poliçe düzenlenirken belirlediği teminatlar kapsamında oluşması muhtemel zararları karşılar. Kaza sonucunda oluşan hasar, poliçede yer alan teminatlar kapsamında yer almıyor ise sigorta şirketi oluşan zararı karşılamaz. Kasko poliçesine eklenmesi mümkün olmayan, gerçekleşmesi durumunda kasko şirketinin zararı karşılamayacağı durumlar da bulunuyor. Sürücünün kaza esnasında alkollü olduğunun tespit edilmesi durumunda kasko sigortası (kaza poliçede yer alan teminatlar kapsamında güvence altına alınmış olsa da) zararı karşılamaz. Aynı şekilde kaza esnasında sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirse sigorta şirketi sorumluluklarını yerine getirmez. Sigortalanan aracın ehliyetsiz kişiler tarafından kullanılmasının yanı sıra aracın ruhsatta belirtilen taşıma haddini aşması, periyodik bakımının aksatılması, işgal, ayaklanma ve iç savaş gibi durumlarda da kasko sigortası araçlarda oluşabilecek zararı karşılamaz. Konuyla ilgili detaylı bilgilere “Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kasko Nedir?

Kasko sigortası, isteğe bağlı olarak yaptırılan, sürücüyü kaza anında oluşabilecek hasarlardan ve maddi zararlardan koruyan sigorta türüdür. Aracın yanması, çarpma ya da çarpılmanın gerçekleşmesi, çalınması ve çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda oluşan hasarı güvence altına alan sigortadır. Sigortalı araçta meydana gelen hasarları karşılayan kasko sigortası, ek teminatlarla genişletilebilir ve daha kapsamlı bir güvence sağlanabilir. Kasko sigortasında standart teminatlar ve ek teminatlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Kasko poliçesi düzenlenirken teminat altına alınan maddeler dikkatle incelenmeli, ihtiyaç duyulan teminatlar ekletilerek ihtiyaç duyulmayan teminatlar çıkarılmalıdır. Esnek yapısı ile diğer sigortalardan ayrılan kasko sigortası, poliçede belirtilen karayollarında kullanılma izni olan motorlu tüm kara araçlarında oluşabilecek maddi hasarı teminat altına alır. 
Sigorta yaptırılacak aracın kasko bedeli marka, model ve yaşına bağlı olarak Türkiye Sigorta Birliği tarafından hazırlanan araç değer listesine göre belirlenir. Aracın markası, modeli ve yaşının yanı sıra aracın kasko ile güvence altına alınmak istendiği il, sürücünün kaza geçmişi, eğitim düzeyi ve mesleği gibi etkenler de kasko sigortası bedeli belirlenirken göz önünde bulundurulur. 
Kasko sigortası, her kazada oluşan hasarı karşılamaz. Taşıma haddini aşan araçlarda oluşan hasarlar, modifiye işlemleri sırasında yaşanan hasarlar ve periyodik bakımın yapılmaması gibi durumlarda aracın alacağı hasar kasko sigortası kapsamına girmiyor.

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Kasko sigortası aracı çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs halinde oluşabilecek hasarı karşılayan sigorta türüdür. 

 • Standart bir kasko sigortası teminatları arasında bulunan çarpma, çarpılma teminatı aracın seyir halindeyken herhangi bir araç ya da isime çarpması sonucunda oluşacak hasarı karşılar. Ancak sigortalının bilerek ve isteyerek araca zarar vermesi durumunda kasko sigortası zararı karşılamaz. 
 • Aracın teknik veya dış etkenler nedeniyle yanması durumunda kasko teminatı kapsamında zararınız karşılanır. 
 • Ayrıca lastik, ayna veya teyp gibi aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda zarar görmesi de kasko sigortası tarafından karşılanır. 

Kasko sigortasının hangi ödemeleri yapacağına sigortalı karar verir. Poliçe düzenlenirken ekletilen teminatlar kapsamında güvence genişletilir. Doğal afet, terör ve toplumsal olaylar sonucu oluşan hasarların  yanı sıra sel ve su baskını gibi birçok teminat Kasko Sigortası Genel Şartları ve kasko teminat bedelleri kapsamında sürücüleri maddi yükten kurtarır. İsteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigorta yalnızca sigortalının aracında meydana gelen hasarı karşılar. Kasko sigortası manevi hiçbir tazminat bedelini ödemez. 

 

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası araçta kaza esnasında oluşabilecek hasarı, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında karşılayan sigorta türüdür. Kasko sigortası poliçede bulunmayan güvence türündeki hasarları karşılamaz. Ayrıca kasko sigortası poliçesine ek teminat olarak alınamayan ve gerçekleşmesi durumunda kasko sigortasının tazminat ödemeyi reddedeceği durumlar da bulunur. Kasko kapsamı dışında kalan halleri aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz:

 • Savaş, istila, düşman hareketleri, darbe, iş savaş, ihtilal, isyan ve ayaklanma gibi durumlarda araçta meydana gelebilecek hasarlar kasko sigortası poliçe kapsamı dışındadır. Ayrıca belitilen bu durumlarda kolluk kuvvetlerinin müdehaleleri nedeniyle oluşabilecek hasarlar da teminat kapsamı dışında kalan durumlardandır. Bu şartlarda sigorta şirketi araçta oluşabilecek hasarı karşılamaz. 
 • Nükleer denemeler, nükleer kazlar veya nükleer saldırıların yanı sıra nükleer yakıtların yanması sonucu araçta oluşacak hasar kasko sigortası tarafından karşılanmaz. Nükleer kazalar sonucu alınacak tedbirler nedeniyle araçta oluşacak hasar da kasko sigortası teminatları kapsamı dışındadır.
 • Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanımı nedeniyle karışılan kazalarda oluşan kasarlar kasko sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği genel şartlarında belirlenen seviyenin üzerinde alkol kullanmış ve alkol kullanımı raporlar ile belirlenmiş kişilerin karıştığı kazalarda kasko sigortası hasarı karşılamaz. Ayrıca alkollü içki kullanması yasak olan kişilerin, alkol alması ve bu şekilde kazaya karışması durumunda da teminat kapsamları içinde karşılanan bir hasar da olsa zarar karşılanmaz.
 • Aracın trafik görevlileri haricinde çekilmesi veya taşınması durumunda araçta meydana gelebilecek hasarlar kasko sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Kaskolu aracın ehliyeti olmayan kişilerce kullanımı sırasında meydana gelen hasarlar kasko sigortası teminatları kapsamında karşılanan zararların dışındadır.
 • Sigortalıların yükümlülüklerinden olan yağ değişimi, su ve antifriz eklenmesi gibi durumların geciktirilmesinden dolayı araçta meydana gelen hasarları sigorta şirketi karşılamaz.
 • Aracın kendi gücü ile girip çıkabileceği ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler haricinde herhangi bir yöntem ile taşınması sırasında oluşacak hasarlar kasko sigortası teminat kapsamı dışındadır. 
 • Sigortalının aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden (sınırından) daha fazla yük veya yolcu taşıması nedeniyle meydana gelen hasarlar kasko sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Aracın periyodik bakım veya onarımının aksatılması nedeniyle araçta meydana gelen paslanma, çürüme ve yıpranma nedeniyle oluşan hasar kasko sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Kasko sigortası herhangi bir çarpma çarpılma sonucu meydana gelmeyen, aracın mekanik veya elektronik aksamında oluşan arızalar ile araç lastiğinin patlaması gibi durumlarda (teminatlar ek olarak poliçeye ekletilmediyse) hasarı karşılamaz. 
 • Sigortalı araca sigortalının bilerek ve isteyerek zarar vermesinin yanı sıra sigortalının yönlendirmesiyle zarar verdirilmesi sonucunda oluşan zararlar kasko sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Kaza sonucu oluşan hasar teminat limitleri kapsamında karşılansa da, sürücünün olay yerini terketmesi durumunda sigorta şirketi ödeme yapmaz. Bu durum tedavi ve can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşma şeklinde gerçekleştiğinde herhangi bir sorun yaşanmaz.

 

Zorunlu Trafik Sigortası Doğal Afeti Karşılar mı?

Doğal afet; can ve mal kaybına sebep olan doğa olaylarıdır. Doğal afetler anlık olarak başlar ve insanlar tarafından durdurulamaz, engel olamaz. Bunun sonuncunda da birçok can ve mal kaybı yaşanıyor.

Günümüzde doğal afetlerin sayısındaki artış sonucunda trafik sigortası doğal afeti karşılar mı sorusu akıllara geliyor. Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası poliçesi satın alan araç sahipleri çoğu zaman sigortanın teminatlarını bilmiyor.

Trafik sigortası doğal afetler sonucunda aracınızda meydana gelen hiçbir hasarı karşılamaz. Çünkü sigortanın amacı; olası bir trafik kazası durumunda sigortalı aracın hatasına istinaden karşı tarafın maddi ve bedeni zararını öder. Sel, deprem, yangın gibi doğal afet kaynaklı durumlarda kasko sigortası bir güvence sağlar.

 

Kasko Teminatları Ne Olmalı?

Kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılan ve kapsamı sigortalı tarafından belirlenen sigorta türüdür. Kasko sigortası genel anlamda 4 başlık altında ele alınır. 

 • Bunlardan ilki dar kaskodur. Dar kasko sigortalı aracın motorlu veya motorsuz araçlarla çarpışması durumunda araçta meydana gelebilecek hasarı koruma altına alır. Dar kasko, aracın çalınması, çalınmaya teşebbüs etmesi ve yanması gibi durumlarda zararı karşılamaz. 
 • Kasko sigortası türlerinden bir diğeri standart kaskodur. Standart kasko ana teminatlar olan çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında araçta meydana gelen hasarların karşılandığı kasko sigortası türüdür. 
 • Kasko sigortası altında ele alınan bir diğer sigorta türü de genişletilmiş kaskodur. Standart kasko poliçesinde yer alan teminatların yanı sıra sel ve su baskını teminatı gibi ek teminatların bir kısmı ile genişletilen sigorta türüdür. 
 • Dördüncü ve son kasko türü ise tam kaskodur. Sigorta şirketinin, sigortalıların kullanımına sunduğu tüm güvenceleri kapsayan, her türlü riske karşı koruma sağlayan kasko sigortası türüdür.

 

Kasko Sigortasına Ekletilebilecek Ek Teminatlar Nelerdir?

Sigortalının seçme özgürlüğüne sahip olduğu kasko sigortasına ekletilebilecek ek teminatları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz. 

 • Yurt Dışı Teminatı: Kasko poliçeleri düzenlendiği ülkede geçerli sayılır. Aracın poliçenin düzenlendiği ülke dışında bir kazaya karışması durumunda ise kasko sigortası hasarı karşılamaz. Aracını farklı ülkelerde kullanan sigortalılar, olası kazaların zararlarından korunmak için poliçelerine ek olarak yurt dışı teminatı ekletebilir.
 • Grev, eylem ve gösteri gibi toplumsal olaylar sonucu zarar görebilecek araçlar ek teminatlar ile koruma altına alınabilir.
 • Terör Teminatı: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda da belirtildiği üzere terör eylemleri, bu eylemler sonucu doğan etkiler ve terör eylemlerini önlemek için yetkililerin yaptığı müdehaleler sonucu meydana gelen biyolojik ya da kimyasal kirlenme nedeniyle oluşabilecek tüm zararlar kasko sigortasına ekletilen terör teminatı ile poliçe kapsamına alınabilir.
 • Deprem teminatı: Deprem sırasında yıkılan veya depremde oluşan hasar ile etrafına zarar veren binalar nedeniyle araçta oluşabilecek hasar, poliçeye ekletilen deprem teminatı ile engellenebilir. 
 • Sigortalıların en çok muzdarip olduğu durumlardan biri de sel ve su baskını nedeniyle araçlarda oluşan hasarlardır. Ani sel ve su baskını çoğu poliçede ana teminatların dışında tutulur. Kasko sigortası poliçesine ekletilecek sel ve su baskını teminatı ile aracın bu gibi durumlarda göreceği zararı önleyebilirsiniz.
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Kaza sonu üçüncü şahısların alacağı zararın tazminat limitlerini aşması durumunda, aşan tutar sigortalı tarafından ödenir. İhtiyari mali mesuliyet teminatı ile kaza sonrası 3. şahıslara verilen zarar teminat limitleri aşsa da bu tutar sigorta şirketi tarafından ödenir.
 • Hukuksal Yardım Teminatı: Kaza sonrası sürücüler ya da kasko şirketleri arasında oluşabilecek uyuşmazlıklardan doğan mahkeme masrafları, poliçede belirtilen teminat limitleri kapsamında karşılanır.
 • Kullanım Kaybı Teminatı: Aracın aldığı hasar nedeniyle tamir edilmesi gereken durumlarda, sigortalıya bir araç tahsis edilmesi ya da ulaşım ücretinin karşılanması kullanım kaybı teminatı ile sağlanır.
 • Anahtar Kaybı Teminatı: Tüm bu teminatların dışında aracınızı kilit sistemi teminatı ile koruyabilirsiniz. Kilit sistemi teminatı ile araç anahtarının kaybolması ya da çalınması durumunda aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi güvence altına alınır.
 • Ticari faaliyet amacıyla kullanılan tanker, tır, kamyon ya da kamyonetlerin taşıdıkları yükler de sigortalanabilir. Yasalara uygun olarak taşınan bu maddelerin uğrayacağı zarar kasko sigortası poliçesinde belirtilen teminat limitleri kapsamında karşılanır.
 • Ferdi Kaza Teminatı: Kasko sigortası poliçesine ekletilebilen ferdi kaza teminatı ile kaza sonucunda oluşan vefat ya da sakatlanma durumlarında kasko şirketi tarafından tazminat ödenmesi sağlanır. Sigortalının vefat etmesi durumunda varislere, sakat kalması durumunda da sigortalıya ödenen tazminat kasko sigortası poliçesine çok küçük rakamlara ekleniyor.
   

Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda Muafiyet Nedir?

Kaskoda Muafiyet Nedir, Muafiyetli Kaskonun Sağladığı Avantajlar Nedir, Muafiyetli Kaskoda Yararlanacağınız İndirim Nasıl Hesaplanır?

Araç Camı Kırılmasını Kasko Karşılar Mı?

Araç Camı Kırılmasını Kasko Karşılar Mı?

kaskoda cam kırılması, cam kırılmasında istenen belgeler, kaskoda cam değiştirme hakkı, zorunlu trafik sigortasında cam kırılması

Kasko ve Trafik Poliçesinin Orijinali Aracınızda Olmalı Mı?

Kasko ve Trafik Poliçesinin Orijinali Aracınızda Olmalı Mı?

Araç sahiplerinin en fazla merak ettiği konuların başında poliçelerin orijinal kopyalarının kendilerinde ve araçlarında bulunup bulunmaması konusu yer alıyor.