Kaskonuza Ek Sözleşmeyle Dahil Edebileceğiniz Zararlar Hangileridir?

Kasko sigortası, olası kaza durumunda aracınızın aldığı hasarı poliçede belirtilen teminatlar kapsamında karşılayan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yaptırılan kasko sigortasının kapsamı sigortalı tarafından belirlenir. Ana teminatların yanına istenilen doğrultuda ek teminatlar eklenerek güvence kapsamı genişletilebilir. Ek teminatlardan olan deprem, terör, sel ve su baskını teminatlarının yanı sıra mini onarım teminatıyla da kaza ve beklenmedik durumların maddi zararını en aza indirebilirsiniz. Mini onarım teminatı, araçta oluşacak ufak hasarların, kasko sigortası hasarsızlık indirimi bozulmadan karşılanmasını sağlayan teminat türüdür. Bu yazımızdan, kasko sigortası ana teminatlarına eklenebilen teminatlar ve mini onarım teminatıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.   

 

Kasko Teminatları Ne Olmalı?

Standart bir kasko poliçesinde çarpma - çarpılma, aracın yanması, çalınma - çalınmaya teşebbüs olmak üzere üç temel teminat türü bulunur.

 

Kasko Sigortası Genel Şartları’nda belirtildiği üzere, çarpma - çarpılma teminatı, aracın seyir halindeyken bir başka araca veya nesneye çarpmasının sonucunda sigortalı araçta oluşan hasarın karşılanmasına yardımcı olur. Bilerek veya isteyerek kaza yapılması ve art niyetli sürücülerin tespit edilmesi durumunda, kasko sigortası oluşan hasarı karşılamaz. Aracın yanması durumunda,  kasko sigortası hasarı karşılar. Çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumunda oluşan hasar kasko şirketleri tarafından karşılanan diğer bir temel teminattır.

 

Kasko sigortası poliçenize dahil edebileceğiniz ek teminatlar da bulunur. Poliçeye dahil edilen teminatlara bağlı olarak sigorta priminiz artarken, güvence kapsamınız da genişler.

 

Poliçeye ekletilebilen teminatlar arasında enflasyon teminatı, deprem teminatı, terör teminatı, sel ve su baskını teminatı, ferdi kaza teminatı, ihtiyari mali mesuliyet teminatı, kilit sistemi teminatı ile yurt dışı teminatı gibi birçok teminat bulunur. Ek teminatlarla ilgili bilgileri aşağıda maddeler halinde bulabilir, mini kaskoyla ilgili detaylara Mini Kasko Nedir? başlığından ulaşabilirsiniz.

 

 • Enflasyon teminatı, araçta değer artışı görülmesi durumunda, enflasyonun ortaya çıkaracağı ek külfetlerden korunmanızı sağlar.

 

 • İhtiyari mali mesuliyet teminatı, kaza sonucu zarar gören kişilerin tazminat bedellerinin poliçede belirtilen limitlerin üzerinde olması durumunda bu tazminat bedelinin tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar. Kaza sonrasında zarar gören kişilerin tazminat bedellerinin poliçede belirtilen limitlerin üzerinde çıkması halinde sigortalının ihtiyari mali mesuliyet teminatı yoksa, limiti aşan tutar sigortalı tarafından ödenir. 

 

 • Deprem teminatı, deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören yapıların araçlara zarar vermesi durumunda aracınızda oluşan hasarın karşılanmasını sağlar.

 

 • Terör teminatı, meydana gelebilecek terör eylemleri ya da yetkililerin bu eylemleri önlemeye yönelik aldığı tedbirler esnasında aracınızda meydana gelebilecek hasarları karşılar.

 

 • Toplumsal olaylar sonucu araçta meydana gelebilecek hasarlar da poliçeye dahil edilen ek teminatlar ile koruma altına alınabilir.

 

 • Sel ve su baskınları ile araçta oluşabilecek zarar, sel ve su baskını teminatı ile güvence altına alınabilir. Bazı dar kapsamlı kasko poliçelerinin doğal afetlere karşı koruma sağlamadığı göz önünde bulundurulursa bu teminata özellikle dikkat edilmelidir.

 

 • Ferdi kaza teminatı ile kaza sonucu olması muhtemel vefat ve sakat kalma durumlarına karşı sürücü ve araçta bulunanlar güvence altına alınabilir. Yolcuların kaza sonucu vefat etmeleri durumunda yasal varislerine, sakat kalmaları durumunda ise kendilerine poliçede belirtilecek teminat limitleri kapsamında tazminat ödenir.

 

 • Hukuksal yardım teminatı, kaza sonrası sürücüler arasında yaşanan anlaşmazlıklardan doğan hukuki süreçlerdeki giderlerin karşılanmasını kapsar. Sigorta şirketleri bu teminat karşılığında sigortalının kefaletine kadar birçok ödemeyi yapar.

 

 • Eskime payı düşmeme teminatı ile aracınızın hasar sonrası tamir sürecinde değiştirilen parçalarının yerine yenilerinin takılması ve yeni parçalar için ek prim ödenmemesine yardımcı olur. Bu ek teminatın kasko sigortası poliçesine ekletilememesi durumunda, değiştirilen parçaların ücreti aracın yaşıyla doğru orantıda hesaplanarak sigortalıdan tahsil edilir.

 

 • Kullanım kaybı teminatı, aracın aldığı hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ya da tamir sürecinde olduğu için kullanılamadığında, şehir içi ulaşımın sağlanacağı taksi vb. araçlarla kiralık araçların tüm giderleri kasko sigortası poliçesinde belirtilen teminat limitleri kapsamında karşılanır.

 

 • Yardım hizmet paketi teminatı ile mekanik veya elektronik aksamda meydana gelen arızaların yanı sıra, hırsızlık ve yangın gibi durumlarda, aracın içindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri teminat altına alınır.

 

 • Kilit sistemi teminatı ile araç anahtarının kaybolması ya da poliçede belirtilen şekillerde ele geçirilmesi durumunda araç kilit sisteminin ve bataryasının değişmesini kapsar.

 

 • Yurt dışı teminatı, aracın yurt dışında bir kazaya karışması durumunda alacağı hasarı teminat altına alınır.

 

 • Hasar ikame tazminatının poliçeye ekletilmesi halinde, aracın sigorta bedeli, meydana gelen kısmi hasarlar nedeniyle düşmez. Bu tazminatın poliçeye ekletilmediği durumlarda, araçta kısmi hasar oluştuğunda, sigorta şirketi ödediği hasar tutarını aracın değerinden düştüğü için ek prim ödemek gerekir.

 

Bunlara ek olarak alevsiz yangın teminatı gibi birçok ek teminatı aracınızın değer kaybetmemesi, oluşan hasarın ödenmesi vb. durumlar için yaptırarak ekstra fayda sağlayabilirsiniz.

 

Mini Kasko Nedir?

Trafik sigortası ve kasko sigortası arasındaki en temel farklardan biri kasko sigortasının isteğe bağlı, trafik sigortasının ise zorunlu olmasıdır. Trafik sigortası kaza esnasında karşı tarafın ve varsa üçüncü kişilerin zararlarını karşılar. Kasko sigortası ise sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar kapsamında yalnızca sigortalının hasarını giderir. Yaşanacak hasarın giderilmesinde ilk kural ise hasar türünün kasko sigortası poliçesinde teminatlar altına alınıp alınmadığıdır. Genel olarak bahsedecek olursak, kasko teminatları sigortalı tarafından belirlenirken, kasko teminat limitleri ve kasko teminat bedelleri sigorta şirketi tarafından belirlenir. Sigortalının seçmekte ve ekleyip çıkarmakta özgür olduğu kasko teminatları, aracın daha etkin korunmasını sağlarken ekletilen ekstra teminatlar sigorta bedelinin de artmasına neden olur.

 

Kasko sigortası satın alırken poliçede hangi teminatların olduğuna dikkat edilmelidir. Poliçenizde olmayan teminatları ek olarak poliçeye ekletebilir, daha geniş bir koruma sağlayabilirsiniz. Sigortalının kendi aracının hasar alması durumunda kasko sigortası tarafından karşılanan hasarlar sisteme işlenerek hasar kaydı oluşturulur. Bu kayıt aracın el değiştirmesi durumunda aracın yeni sahibi tarafından ister istemez negatif bir durum olarak görülür. Aslında çok küçük bir kaza olmasına rağmen kasko tarafından karşılanan bu hasar, araç satılırken olulacak değer kaybı ile daha büyük bir hal alabilir. Oysa ufak hasarların karşılanmasını sağlayan mini hasar kaskosu ile tüm süreçleri kolayca çözebilirsiniz. Mini Kasko ile aracınızda kaza sonrası oluşabilecek hasarları, hasarsızlık indirimini bozdurmaya gerek kalmadan giderebilirsiniz.

 

Mini Kasko Hangi Hasarları Karşılar?

Ülkemizde yaşanan maddi hasarlı kazaların çoğu, ufak hasarların oluştuğu kazalardır. Araçlarda oluşan çizik, ezilme ve boya atması gibi durumlarda kaskoyu bozdurmak istemeyen kişiler, hasarı kendi imkanlarıyla onarma yolunu seçer. Mini kasko yaptıran sigortalılar ise hem hasarsızlık indirimini bozdurmaz, hem de olası bir hasarı kendi imkanlarıyla tamir ettirenlere oranla çok daha uygun rakamlara mini kasko yaptırır ve araçlarında oluşan hasarların onarılmasını sağlar. Mini kasko teminatları, belirtilen ölçekler dışında yaşanan kazalarda oluşan hasarları karşılamaz. Ayrıca kasko sigortasının zararı karşılamadığı tüm durumlar mini kasko sigortası için de geçerlidir. Unutulmaması gereken en önemli nokta, mini kaskonun ufak hasarların karşılanmasına yardımcı olduğudur. Hasarsızlık indiriminin bozulmasını önleyerek araçta oluşan ufak hasarları gideren mini kasko, parça değişimi gerektiren hiçbir onarımda geçerli değildir.

 

Mini Kasko Onarım Teminatları Nelerdir?

Kaza sonrası oluşan küçük hasarların karşılandığı mini onarım teminatında, kaporta tamiri, boya ve döşeme tamiri, leke çıkarma, ön cam hasarları, tampon tamiri, ezik düzeltme vb. onarımlar bulunur. Kaporta tamirleri büyük onarım gerektirmeyen hasarlar için geçerlidir. Boya tamiri ise oluşan hafif çizik ve sıyrık gibi durumları kapsar. İzmaritlerden kaynaklanan yanıklar ve araç içinde herhangi bir nedenle oluşacak hasarlar, araç döşeme tamiri kapsamında karşılanır. Özel olarak yaptırılan deri ya da kumaş üzerinde oluşabilecek yanık, leke veya yırtıklar da mini kasko tarafından karşılanan teminatlar arasında yer alır. Bu tür sorunların onarımı hasarı en aza indirecek şekilde yapılır. Mini kasko sadece onarımları kapsadığı için küçük de olsa parça değişimini kapsamaz. Onarılamayacak hale gelen ve mutlak suretle değiştirilecek parçalar mini onarım kaskosu teminatları arasında yer almaz. Mini kasko, hasarsızlık indirimi bozulmadan aracın tamir edilmesini sağlayarak, çok daha uygun fiyatlara hizmet almanızı sağlar.

 

Kasko sigortası hasarsızlık indirimini bozmanıza gerek kalmadan aracınızı tamir etmenizi sağlayan mini kasko hakkında bilgi almak için Koalay.com'u ziyaret edebilir, yalnızca 5 soruya cevap vererek sigorta teklifi alabilirsiniz.

 

Mini Kasko Hangi Durumlarda Hasarı Karşılamaz?

Kasko sigortası olası bir kaza durumunda sigortalının aracında oluşan hasarı, kasko sigortası poliçesinde belirtilen teminatlar kapsamında güvence altına alan sigortadır. Mini kasko ise araçta kaza sonrası oluşacak çizik veya ezik gibi küçük hasarları gideren, bu hasarlar için kasko sigortası hasarsızlık indirimini bozmaya gerek kalmayan sigorta türüdür.

 

Mini kasko, araçta oluşan büyük hasarları karşılamaz. Büyük göçük ve eziklerin yanı sıra, parça değişiminin gerektiği hiçbir hasarı gidermez. Örneğin yan aynanın kırılması, onarmakla giderilemeyecek ve ancak değiştirilerek halledilebilecek bir hasar olduğu için, mini kasko bu hasarı karşılamaz. Ayrıca ister mini kasko olsun isterse standart ya da tam kapsamlı olsun, bazı durumlarda kasko sigortası geçersiz sayılır. Hasar ölçeği ne olursa olsun bu durumların görülmesi halinde, hasar poliçe kapsamında belirtilmiş dahi olsa hasar karşılanmaz.

 

Bu durumlardan ilki, araç sürücüsünün hasar oluştuğu esnada uyuşturucu madde kullanmış olması ve bunun tutanak ve raporla tespit edilmesi durumudur. Bu şekilde karışılan herhangi bir kazada oluşacak hasar, sigorta şirketleri tarafından asla karşılanmaz. Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen alkol sınırını aşmış kişiler tarafından kullanılan aracın hasar alması durumunda da kasko sigortası hasarı karşılamaya yönelik ödeme yapmaz. Sigortalanan aracın savaş, darbe, isyan, iç savaş, ayaklanma ve düşman hareketleri esnasında zarar görmesi durumunda hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Mini kaskoya sahip araç, ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanılırken kaza meydana gelirse, küçük ya da büyük olması fark etmeksizin, hasar kasko sigortası teminatlarının dışına çıkar.

 

Sürücülerin sorumluluğunda olan yağ değişimi, su ve antifriz eklenmesi vb. durumların aksatılması nedeniyle araçta oluşacak hasarlar da sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır. Ayrıca aracın periyodik bakımının aksatılması durumunda da oluşacak paslanma, çürüme ve aşınma gibi durumlar kasko sigortası sorumluluğunun dışındadır. Mini kasko, herhangi bir çarpma - çarpılma sonucu oluşmayan mekanik veya teknik aksamda meydana gelen hiçbir arızanın onarımını kapsamaz. Kasko sigortası teminatlarda da belirtildiği üzere, bir aracın arıza veya kaza dışında çekilmesi, kendi gücü ile girip çıkabileceği ruhsatlı taşımacılık yapan gemi ya da trenler dışında başka bir yöntemle taşınması sırasında oluşacak küçük hasarların, mini kasko sigortası tarafından karşılanması mümkün değildir.

 

Mini kasko teminatları tarafından güvence kapsamına girmeyen bir diğer durum ise nükleer denemeler, nükleer kazalar veya nükleer saldırılar sonucu ya da bu durumların sonrasında alınan önlemler nedeniyle araçta oluşabilecek mini hasarlardır. Araca sigortalı kişi veya sigortalının azmettirmesi sonucu kasten verilen zararlarda kasko sigortası ve mini kasko hasarı karşılamaz.

 

Son olarak, aracın ruhsatta belirtilen taşıma sınırının üzerinde yük veya yolcu taşıması esnasında oluşan hasarlar da mini kasko tarafından karşılanmaz. Kasko sigortasının hangi durumlarda ödeme yaptığını ve hangi durumlarda ödeme yapmadığını Kasko Hangi Zararları Öder başlıklı yazımızdan detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

 

Yukarıda özetlenen ve mini kaskonun hasarı karşılamadığı durumlar, kasko sigortasının tamamı için geçerlidir ve herhangi bir ek teminatla kasko poliçesine eklenemez.

 

Mini Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Mini kasko, mini onarım teminatları kapsamında ufak hasarların karşılandığı sigorta türüdür. Mini kasko sayesinde, aracın kazaya karışması nedeniyle oluşan küçük hasarlar kasko sigortası hasarsızlık indirimi bozulmadan giderilir. Aracın hasar gören parçasının tamir edilerek orijinalliğinin korunması ve yaşanan kazanın satış esnasında aracın değerini düşürmemesi sağlanır. Kasko sigortası hasarsızlık indiriminin bozulmaması için, sürücülerin kendi imkanlarıyla giderdiği hasarlar çoğu zaman daha büyük sıkıntılar yaratır. Güvenilir kasko şirketlerinin mini onarım servisleride, alanında uzman, yetkin ustalar hizmet verdiğinden herhangi bir sorun ve aksaklıkla karşılaşılması mümkün değildir. Kısa sürede tamamlanan bu işlemler, zamandan da tasarruf edilmesini sağlar. Mini onarım teminatları sayesinde, ufak çaplı hasarlarda kasko sigortası hasarsızlık indirimi bozulmaz ve kendi imkanlarınızla hasarı karşılamaya çalışıp maddi bir külfet altına girilmesine gerek kalmaz. Mini kaskonun yaptırılmaması durumunda gerçekleşen ufak kazalarda sürücüler kazada oluşan maddi zararları bertaraf edecektir.

 

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin sunduğu kasko sigortası fiyatlarını, 3 dakika içinde karşılaştırabilmenize olanak tanıyan Koalay.com’da, aracınız için en uygun kasko teklifini seçebilir, anında satın alabilirsiniz.


Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Trafik Sigortası Zorunlu mudur, Trafik Sigortası Yaptırmama Cezası Nedir, Trafikten Men Edilme Cezası, Trafik Sigortası Kaç Gün İçinde Yapılmalıdır?

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport başvurusu, pasaport randevu, pasaport harçları, pasaport türleri, pasaport nasıl çıkartılır, yeşil pasaport, pasaport için gerekli evraklar

Sigorta Şirketi Hangi Durumlarda Sigortalıdan Rücu İster?

Sigorta Şirketi Hangi Durumlarda Sigortalıdan Rücu İster?

Rücu Nedir, Sigorta Şirketinin Rücu (Cayma) Hakkı, Hangi Şartlarda Geçerlidir, Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?