Trafik Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkan her araç sahibinin yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Birçok sigorta türünün aksine, herhangi bir kaza sonucu sigortalının kendisini ve aracını değil, üçüncü kişilere ve araçlarına verilen zararı karşılar. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan trafik sigortasının genel şartlarının, araç sahipleri tarafından bilinmesi gerekir. Söz konusu genel şartlar sigortanın sunduğu teminatları, teminat dışı halleri, sigortalı ve sigortacının yükümlülüklerini ve tazminatın ödenmesine ilişkin bazı hususları içerir.


Zorunlu Trafik Sigortası genel şartlarını sizin için özetleyerek kolay anlaşılır bir hale getirdik.

 

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası” ya da bilinen adıyla zorunlu trafik sigortası, karayolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedensel zararları karşılar, araç sahibinin kendisine veya aracına vereceği zararları karşılamaz.

 

Trafik Kanunu’na göre, trafik sigortası her araç için zorunludur ve yaptırılmadığı takdirde maddi cezalar söz konusudur. Türkiye sınırları içinde geçerli olan sigorta, yalnızca üçüncü kişilerin zararlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda sigortalının haksız taleplere karşı hukuki savunmasını sağlar. Trafik sigortası poliçelerinin yurt dışında da geçerli olması için, araç sahipleri Yeşil Kart uygulamasından faydalanabilir.
 

Trafik sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Poliçede başlangıç ve bitiş tarihleri olarak yazılan günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00'da başlar ve öğlen 12.00'da sona erer.
 

Sigortalı araç satıldığı zaman, trafik sigortası poliçenizi iptal edebilir, geriye kalan poliçe günü hesaplanarak para iadesi alabilirsiniz. Mükerrer bir poliçe yaptırdıysanız, bunlardan birini de iptal edebilirsiniz. Eğer hatalı veya eksik bilgi içeren bir poliçe satın aldıysanız, eksiksiz ve doğru bilgileri içeren yeni bir trafik sigortası yaptırdıktan sonra hatalı poliçeyi iptal edebilirsiniz. “Trafik sigortası hangi durumlarda iptal olabilir?” başlıklı yazımızda, bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

 

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın, olası bir trafik kazasına karışması sonucunda; maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır. 2018 yılında aracınızla herhangi bir kaza yapmanız durumunda, sigorta şirketinin üstleneceği ve araç türlerine göre değişen asgari teminat limitlerini sizin için bir araya getirdik.

 

Maddi Hasar

Araç Başına Limit      36.000 TL

Kaza Başına Limit      72.000 TL

 

Sağlık Giderleri

Kişi Başına Limit       360.000 TL

Kaza Başına Limit      1.800.000 TL

 

Ölüm ve Sakatlanma

Kişi Başına Limit       360.000 TL

Kaza Başına Limit      1.800.000 TL

 

Bu teminatların kapsamını öğrenmek ve süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayın.

 

Sigorta Teminatının Dışında Kalan Haller

Zorunlu trafik sigortası, birçok sigorta türünden farklı olarak, sigortalının kendisini ve aracını teminat altına almaz. Sigortalanan aracın sebep olduğu hasarlar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre teminat ödemesi yapar. Bu tanımıyla zorunlu trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır.

 

Trafik sigortasının ödeme yapmadığı istisnai durumlardan bazıları şunlardır:

 

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
 • Hak sahibinin (karşı tarafın) kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri
 • Sigortalının eşinin, evlatlarının, birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelebilecek zararlar nedeniyle yönelteceği talepler
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj vb eşya dışında sigortalı araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler
 • Manevi tazminat talepleri

 

Zorunlu trafik sigortasının teminatı dışında kalan diğer durumlar için, “Trafik sigortasının ödeme yapmadığı durumlar” başlıklı blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Sigorta şirketlerinin isteğe bağlı olarak sunduğu standart trafik sigortası teminatlarına ek olarak, mini onarım, asistans hizmetleri, hukuksal koruma, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza, anahtar kaybı gibi ek teminat ve hizmetleri alarak kendi aracınızı da koruyabilirsiniz. Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun trafik sigortası ve ek teminatlar için, yalnızca 5 kolay adımda Koalay.com'dan teklif alabilirsiniz.

 

Hasar Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri

Olası bir hasar veya kaza durumunda poliçenin işlerlik kazanabilmesi için, trafik sigortası yaptırılan aracın sahibinin aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekir:

 

 • Maddi hasarlı trafik kazalarında, tutanak düzenlemek üzere aracınızı güvenli bir yere çekin. Kaza Tespit Tutanağı'nı usulüne uygun olarak doldurun.
 • Sigortalı, trafik sigortası sözleşmesine göre sorumluluğunda olan bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren gecikmeksizin (en fazla 10 gün içinde) sigortacıya bildirmelidir.
 • Yaşanan olayın nedeninin yanı sıra, hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğine ve kazanın sonuçlarının tespit edilebilmesine ilişkin gerekli tüm bilgiler olay yerinde toplanıp gecikmeksizin sigortacıya iletilmelidir. Bu belgelerin neler olduğunu öğrenmek için Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.
 • Zarardan dolayı dava aracılığıyla veya başka yollarla bir tazminat talebiyle karşılaştığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturma açıldığı durumlarda, sigortacıyı hemen haberdar edin ve size ulaşan ihbarname, davetiye vb. tüm belgeleri paylaşın.

 

Bu hususlar sigortalı tarafından yerine getirilmediği için ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu sebeple yapılan ödeme, ihlaldeki kusuru oranında sigortalıdan tahsil edilebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, Hasar Anında Yapmanız Gerekenler başlıklı yazımızı okumanızı öneririz.

 

Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi

Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan hareketle, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkında sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamalıdır. Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder.

 

 • Hasar gören parçanın onarımı ya da eşdeğer parçayla değiştirilmesi mümkün değilse, orijinaliyle değiştirilir.
 • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.
 • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Dava sonucunda hükmolunan tazminat trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

 

Unutmayın: Meydana gelen hasarın trafik sigortası limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğundadır. Şayet kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatınız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve manevi hasarları karşılayabilir.

 

Koalay.com olarak, sunduğumuz kasko kişiselleştirme özelliği sayesinde sigorta şirketlerini tek tek aramanıza gerek kalmadan yeni teminat seçimlerinizin fiyat farkını eş zamanlı olarak online görebilme olanağınız da var. Kişiye özel kasko hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı

Sigortacı, belirli durumların sonucunda gerçekleşen kazalarda ödemesi gereken tazminatı, mağdur olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın tamamını veya belirli bir oranını sigortalıdan da talep edebilir. Bu işlem “Rücu Hakkı” olarak tanımlanır. Sigorta şirketleri, şu durumlarda sigortalıya rücu etme hakkına sahiptir:

 

 • Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelen bir olayda
 • Gereken ilgili mevzuat hükümlerine göre ehliyet sahibi olmayan ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kişiler tarafından neden olunan bir olayda
 • Sürücünün uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki alması durumunda meydana gelen kazalarda
 • Yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçların yolcu taşıması veya kapasitesinden fazla yolcu veya yük taşıması yüzünden meydana gelen kazalarda

 

Trafik sigortası genel şartları hakkındaki bilgileri, sizin için kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Daha da önemlisi, trafik sigortası satın almanızı kolaylaştırdık! Uygun fiyatla online ve anında trafik sigortası satın alabileceğiniz bir adres arıyorsanız, Koalay.com’u tercih edebilirsiniz.

 

Trafik Sigortası Genel Şartlarının tamamına linkten ulaşabilirsiniz.


Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır.

Trafik Kazası Nedenleri

Trafik Kazası Nedenleri

Trafik kazalarının nedenleri, sürücü ve yayadan kaynaklanan kaza sebepleri, TÜİK kaza sayısı ve verileri, kaza sebepleri için tavsiyeler.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı hazırlanırken, kaza yapan kişiler tutanakta istenen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde 2 nüsha olarak doldurur ve imzalanır.