Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İptali Nasıl Yapılır?

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılayamadığı durumlarda veya SGK’nın belirlemiş olduğu ücret limitlerini aşan tedavi masraflarını karşılamak üzere düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan özel hastanelerdeki masrafların poliçe sahibine yansıtılmadan sigorta şirketi tarafından karşılanmasını amaçlar. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmenin şartları ise;

 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortasına 0-18 yaş altı bireyler aileleri tarafından dahil edilmektedir. Sigorta için üst yaş sınırı ise 55’tir.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortasından T.C. vatandaşı olan herkes yararlanabilir. Aynı zamanda poliçe sahibinin SGK aktif olma şartı bulunmaktadır.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alınacak olan özel hastanenin SGK ile anlaşması olması gerekmektedir. 

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında Bulunan Teminatlar

 

  • Yatarak tedavi teminatı; Poliçe tarihinin başlangıcından itibaren meydana gelen rahatsızlıklarda doktor raporunda ayrıntılı olarak belirtilmesi şartı ile poliçe sahibinin hayati tehlikesi bulunması karşısında acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler poliçe kapsamında sigorta tarafından ödenmektedir.

 

  • Ayakta tedavi teminatı; Poliçe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıkların meydana gelmesi durumunda muayene, tahlil, radyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri poliçe kapsamında sigorta tarafından ödenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatları hakkında detaylı bilgiyi tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi neleri kapsar sayfamızı ziyaret edin.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İptali Nasıl Yapılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortasını iptal ettirmek isteyen poliçe sahibinin sigorta şirketine dilekçe yazması gerekmektedir. İptal işlem süreleri sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle beraber genel olarak 2-3 gün içerisinde gerçekleşir.

İptal sürecinde esas alınan dilekçenin sigorta şirketine ulaştığı tarihtir. Sigorta aracı kurumuna iletilen dilekçenin sigorta şirketine geç iletilmesiyle iptal işlemlerinin uzayabileceği unutulmamalıdır.

 

İptal işleminin gerçekleşmesinden sonra iptal işlemine kadar olan ödenen primin geri ödenmesinde 30 gün kuralı bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gerekenler ise;

  • Tamamlayıcı sağlık sigortasını iptal ettirmek isteyen poliçe sahibi sigortanın başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde iptal etmek isterse ödediği primin tamamı geri iade edilir. Fakat bunun için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanılmamış olması gerekir.
  • 30 günü aşan iptallerde ise sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süre esas alınarak prim, gün üzerinden hesabı yapılıp poliçe sahibine iade edilir.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İptal Etme Nedenleri

 

  • Tamamlayıcı sağlık sigortası iptal edilme nedenlerinin en başında poliçe sahibine eksik bilgi verilmesi ve sigorta şirketi memnuniyetinin olmamasıdır.
  • Aynı zamanda poliçe sahipleri poliçe süresinin dolması ile yenileme döneminde ödenecek primlerin artması gibi nedenlerden dolayı da tamamlayıcı sağlık sigortasını iptal ettirmek isteyebilirler.
  • Burada dikkat edilmesi gereken ise poliçeyi iptal etmeden de kazanılan haklar ile birlikte bir başka sigorta şirketine geçiş yapılabileceğidir. 

Seyahat Sigortası Geçerlilik Süresi

Seyahat Sigortası Geçerlilik Süresi

Seyahat sigortası nedir, seyahat sigortası neleri kapsar, seyahat sigortası neden yaptırılır, seyahat sigortası geçerlilik süresi nedir, seyahat sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yaş Sınırı Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yaş Sınırı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortasında yaş sınırı, ileri yaş sigortası, 60 yaş üzeri kişiler için tamamlayıcı sağlık sigortası

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Hangi işler ev hizmeti sayılır, ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigorta işlemleri, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışma, ev hizmetlerinde 6111 teşviki