Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin işverenleri ya da bizzat kendileri sigorta prim ödemesini yapabilir. İşverenin ödediği prim dışında, kişiler kendileri prim ödemelerini yükselterek emekliliklerine katkıda da bulunabilir. Ev hizmeti işlerinde çalışma günleri farklılık gösteren kişiler için farklı prim hesaplamaları yapılır. 

 

 

Ev Hizmetleri Kapsamında Sayılan İşler Nelerdir?

Ev içerisinde yapılacak işleri, ev halkı dışında yapan başka bir kişi varsa yapılan iş ev hizmetlerinden sayılır. Ev hizmetlerinde çalışan kişiler İş Kanunu kapsamında korunur ve bu işleri yapanların primlerinin yatırılması zorunludur. Ev hizmetleri kapsamına giren işler şunlardır: 

 • Temizlik,
 • Ütü,
 • Çamaşır,
 • Alışveriş,
 • Bahçe işleri,
 • Bulaşık yıkama,
 • Yemek yapma,
 • Yaşlı, çocuk ve özel bakımı yapılan kişilerin hizmetleri, 
 • Ev, hastane, bakımevi gibi yerlerde bakılan çocuk, yaşlı, özel bakım hizmetleri,
 • Ev içerisinde yaşayan 3. Dereceye kadar olan akrabaların bu gibi hizmetlerde bulunması, ev hizmetleri kapsamına girer. 

Ev Hizmetlerinde Çalışan Kişilerin Sigorta İşlemleri

Ev hizmetleri kapsamında çalışan kişilerin işverenlerinin gerçek kişiler olması gerekmektedir. Tüzel kişiler ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıramazlar. 01.04.2015 tarihinden itibaren bu konuda düzenlemeler yapılmış, ev hizmetlerinde çalışan kişilerin gün sayıları temel alınarak sigorta ile ilgili işlemleri yapılmaktadır. 

01.04.2015 tarihinden sonra ev hizmetlerinde çalışacak kişilerin sigorta işlemleri 10 günden az ve 10 günden fazla olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Ayda 10 günden az çalışan kişiler için, meslek hastalığı ve iş kazası için sigorta yapılmalıdır. Primler işveren tarafından ödenmelidir. Ayda 10 günden fazla çalışan kişilerin primleri işverenler tarafından ödenmelidir. 

Evlerinde çalıştırdıkları işçiler için çalıştıranlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form doldurmaları gerekir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yapılabileceği gibi online olarak www.turkiye.gov.tr sitesinden de başvuru yapabilir. 

Bu şekilde müracaat edecekler;

 • www.turkiye.gov.tr adresinden “e-hizmetler” menüsünden “Sosyal Güvenlik Kurumunu” seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının T.C. numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır.
 • www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • www.turkiye.gov.tr uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları nelerdir bilgi almak için sayfamızı ziyaret edin.


Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışma 

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışacak kişiler için bazı şartlar bulunmaktadır. Şartlara uygunluk sağladığı takdirde 10 günden az çalışılabilir. Bu şartlar:

 • İstek doğrultusunda sigorta primi ödeyen kişiler,
 • Hiçbir işte çalışmamış kişiler,
 • 5510 sayılı kanunun 4. maddesinde yer alan ‘’a’’ ve ‘’b’’ bentleri kapsamında çalışanlar,
 • 2925 sayılı kanun kapsamında çalışanlar,
 • 5510 sayılı kanunun ‘’ek 5’’ ve ‘’ek 6’’ maddeleri kapsamında çalışanlar,
 • Kurumdan aylık gelir alan kişiler, 
 • Emekli aylığı alan kişiler (Genel Sağlık Sigortası primi de ödenmeli) ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilmektedir.

 

Ev Hizmetlerinde 6111 Teşviki 

01.04.2015 tarihindeki düzenleme kapsamında, ayda 10 günden fazla sigortalı işçi çalıştıran işverenler için prim teşviki yapılmaktadır. Ev hizmeti işinde işçi çalıştıran işverenler için %5’lik prim indirimi sağlanmaktadır (5510 sayılı kanun). İşverenin bu prim indiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir prim borcu olmamalıdır. 

Bahsedilen indirimden faydalanabilmek için sigorta yapılacak kişinin 18 yaşından büyük olması ve işe başlamadan önce 6 ay içinde çalışmaması gerekmektedir. Sigorta yapacak kişinin ise; özel sektör işvereni olması, yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması, prim ödeme borcu bulunmaması gerekmektedir. 


Seyahat Sigortası Geçerlilik Süresi

Seyahat Sigortası Geçerlilik Süresi

Seyahat sigortası nedir, seyahat sigortası neleri kapsar, seyahat sigortası neden yaptırılır, seyahat sigortası geçerlilik süresi nedir, seyahat sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl alınır, tamamlayıcı sağlık sigortası hangi durumları kapsar, kimler tamamlayıcı sağlık sigortası alabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatını kapsar mı, tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı nedir, doğum teminatı ne zaman yaptırılmalı, doğum teminatında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?