Sağlık Sigortası Vergiden Düşülebilir mi?

Sağlık sigortasında vergi indirimi kendiniz ve aileniz için almış olduğunuz poliçeler için prim ödemelerini belli oranda ödeyeceği vergi tutarından düşürmeyi planlar. Yapılan vergi indirimi sayesinde sağlık sigortası harcamalarına ayrılan bütçe azalır.

 

Vergi indirimi oranı daha önceki yıllarda %5 iken 2013 yılından itibaren %15’e çıkartılmıştır. Vergi indirimine örnek verilecek olursa 3500 lira brüt maaş alan poliçe sahibinin 525 lirayı vergi indirimi olarak alabilmektedir. Kısacası poliçe sahibinin sağlık sigortası olarak ödediği bu tutarın tamamı vergiden düşürülebilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alerji Tedavisi hakkında bilgi almak için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alerji Tedavisini Kapsar mı? sayfamızı ziyaret edin.

Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Faydalananlar

Sağlık sigortası vergi indiriminden gelir vergisi ödemekle yükümlü olan herkes faydalanabilmektedir. Özel sektörde çalışan poliçe sahibinin vergi indiriminden faydalanabilmesi için sigorta prim ödemesinin makbuzu işyerindeki ilgili birime verilmesi gerekmektedir. Muhasebe kaydı oluşturulan ödenen toplam primin %15’i vergi iadesi olarak geri alınabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ödemeleri hakkında bilgi almak için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Prim Ödemeleri Nasıl Yapılır? sayfamızı ziyaret edin.

Serbest meslek sahibi kişiler gelir vergisi beyannamesi vererek muhasebe kaydı oluştururlar ise vergi iadesi alabilmektedirler.
Devlet memurları da vergi indiriminden faydalanabilmektedir. Bunun için poliçe ve makbuzun ilgili birime verilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise poliçe kime ait ise onun maaşı esas alınmaktadır.

Poliçe sahibinin kendisi dışında aile üyeleri için ödediği sigorta primleri içinde vergi indiriminden faydalanabilmektedir. Bunun içinde poliçe sahibinin sigorta ettiren olması yeterlidir.

Sağlık Sigortası Vergi İndiriminde Bilinmesi Gerekenler

  • Aylık 2000 lira brüt maaş alan birisi %15’ini vergi iadesi alabilirken, aylık 18.000 lira brüt maaş alan poliçe sahibinin %15’in tamamı vergiden düşmemektedir. Bunun nedeni ise alınacak olan vergi söz konusu olan yılın asgari ücreti ile sınırlı olmasıdır. 
  • Poliçe sahibinin aldığı maaşın %15’i sigorta için ödenen primden yüksek ise poliçe sahibinin alacağı vergi indirimi prime ödenen tutar ile sınırlıdır.
  • Poliçe sahibinin çocukları öğrenci ve 25 yaşından büyük olmamaları halinde ödenmiş olan primlerden vergi indirimi alınabilmektedir.
  • Vergi indirimi alacak olan kişinin sağlık sigortası poliçesinde sigortalı olma şartı bulunmamaktadır. Ailesi için prim ödemesi yapan kişi indirim hakkından yararlanabilmektedir.
  • Sağlık sigortaları vergi indirimi ile birlikte daha avantajlı hale gelmektedir. Böylelikle poliçe sahibinin bütçesini sarsmadan daha iyi imkanlarından yararlanma imkanı sağlamaktadır.

Bireysel Emeklilik'te Vergi Avantajı Var mı?

Bireysel Emeklilik'te Vergi Avantajı Var mı?

İş Hayatında BES Vergi Avantajı Var mıdır, Katkı Payı Ödemesi, BES Vergi Avantajı, Bireysel Emeklilik'te Vergi...

Seyahat Sigortası İstisnai Durumlar Nelerdir?

Seyahat Sigortası İstisnai Durumlar Nelerdir?

Seyahat Sigortası, Seyahat Sigortası Teminatları, Seyahat Sigortası İstisnai Durumlar, Yurt dışı Seyahat Sigortası...

TSS ile Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar

TSS ile Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), Özel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?...