Ruhsatsız Eve DASK Yapılır mı?

 

Doğal afetler sonucu meydana gelen hasarlarda oluşabilecek maddi zararlar karşısında poliçe sahibini güvence altına alma amacı ile yaptırılan DASK 1999 yılında meydana gelen deprem sonrası yaptırılan zorunlu bir sigorta türüdür. 

Ruhsatsız olan yapılar kaçak yapı olarak değerlendirmeye alınmasından dolayı DASK kapsamında değildir. Dolayısıyla ruhsatsız eve DASK yapılamamaktadır. DASK’tan yararlanabilmek için;

 • Öncelikle yapının imar izninden yararlanan yapılardan olması,

 • Kaçak yapı değerlendirmesinin kaldırılıp daha sonra DASK için başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

Hangi binaların DASK kapsamı dışında olduğunu hangi binalar DASK kapsamı dışındadır sayfamızdan öğrenin.

 

DASK Yaptırmayanlar Hangi İşlemleri Gerçekleştiremez?

 

DASK yaptırmayanlar ve prim ödemelerini yapmayanlar bazı işlemleri gerçekleştiremezler. Bu işlemler şunlardır;

 • Binanın tapu sicil işlemleri yapılamamaktadır.

 • Su, doğalgaz ve elektrik gibi abonelik işlemlerinde DASK şartı aranmaktadır.

 • DASK olmayan yapıların alım-satım işlemleri onaylanmamaktadır.

 • Yapının kiralanabilmesinde de DASK sigortasının yapılmış olma ve primin ödenmiş olması şartı bulunur.

 • Kredi kullanımında da bankaların istemiş oldukları belgeler arasında DASK poliçesi yer almaktadır.

 • DASK sigortasının süresinin dolmuş olması ve yenilenmemesinde de belirtilen kiralama, alım-satım ve abonelik işlemleri gerçekleştirilemez. Bunun için süresi dolan poliçenin en kısa sürede yenilenmesi gerekir.

 

DASK Kapsamı Dışında Olan Binalar

 

 • İnşaatı henüz bitmemiş yapılar,

 • Kamuya ait hizmet binaları ile bağımsız bölümler,

 • Herhangi bir mühendislik hizmeti görmeden tamamlanan projesi olmayan binalar,

 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet edenlerin yapmış oldukları yapılar,

 • Yapının taşıyıcı sistemini olumsuz olarak etkileyecek şekilde yapılan kolon kesme, kirişleri zayıflatma gibi düzenlemeler,

 •  27 Aralık 1999 tarihi sonrasında mesken olarak yapılan fakat inşaat ruhsatı bulunmayan yapılar,

 • Mesken olarak kullanılması mümkün olmayan, bakımsız olduğu için yıkılmasına karar verilen metruk binalar,

 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları,

 • Proje kapsamı dışında malzemeden çalınarak inşa edilmiş yapılar, 

 • Tapu kaydı olmayan, özel mülkiyet kullanım alanı olmayan binalar DASK kapsamı dışında kalan binalardır.

 

DASK Yaptırmak İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

 

Sigorta yaptıracak kişinin;

 • Ad soyadı, adresi, telefon numarası

 • Vergi kimlik numarası ile T.C kimlik numarası

 

Sigortası yapılacak olan yapının;

 • Açık adresi

 • Tapu bilgileri

 • Yapının inşa yılı

 • Yapının kat sayısı

 • Hasar durumu

 • Yapının kullanım şekli

 • Brüt yüz ölçümü


Sigorta Eksperi Ne iş Yapar?

Sigorta Eksperi Ne iş Yapar?

sigorta eksperi nedir, eksper nasıl olunur, sigorta eksperi ne iş yapar, ekspertiz ücretleri ne kadar?

Depremden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Depremden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Ağır can kayıpları verdiğimiz depremlerden kaçınabilmenin yolu, depremi anlayabilmek ve ondan korunabilmenin yollarını keşfetmekten geçiyor.

DASK Sigortası İptal Edilebilir mi?

DASK Sigortası İptal Edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Zeyil ve İptal İşlemleri, Sigorta Ettirenin Yanlış Beyan Vermesi Durumları, DASK Poliçesinde Değişiklikler Zeyil İşlemi