Güvence Hesabı Nedir?

Güvence hesabı; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuş olan özel bir hesap olup 2007 yılından beri geçerli olan bir kanundur.  Zorunlu sigortaların sağladığı teminat kapsamlarına ilişkin meydana gelen risk sonrası kişinin bedenen sakat kalması halinde sakatlık,ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı ödenmektedir.

 

 

Güvence Hesabı Amacı

Güvence hesabının amacı oluşan risklerin meydana getirdiği hasarın tanzim edilmesi durumunda zorunlu sigorta kapsamına girmesine rağmen sigortalının belirlenememesi,araca ait sigortanın yapılmamış veya çalınmış araç ile kaza yapılması gibi durumlar ile kişilerin mağduriyetini engellemektir. 
Güvence Hesabı ;

 • Trafik kazalarında sigortalının belirlenememesi,
 • Oluşan hasar tarihinde araca ait sigorta bulunmaması,
 • Çalıntı ve gasp edilerek kullanılan araçların meydana getirdiği hasarlar,
 • Sigorta şirketleri tarafından ruhsatların iptal edilmesi, şirketlerin iflası durumunda,

zararlara maruz kalan kişilerin hasarlarının tazmin edilmesi, sigortalıların sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararların karşılanması amaçlanmıştır.

Güvence Kapsamı

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Rizikonun meydana geldiği anda geçerli olan teminat limitleri dâhilinde sigortasını yaptırmamış olan kişilerin verdiği bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş olan araçların yapmış olduğu kazalarda aracı işletenin sorumlu tutulmadığı durumlarda oluşabilecek tüm bedensel zararlar,
 • Sigorta şirketlerinin mali bünye zafiyeti nedeniyle ruhsatlarının iptal edilmesi veya iflas halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, 

güvence kapsamına girmektedir. 

Trafik sigortası kapsamında tazminat ve hasarlar nasıl ödenir bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret edin.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar

 1. Zorunlu Trafik Sigortası
 2. Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 3. Tüp Gaz Sigortası
 4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sigortası
 5. Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası

Güvence Hesabı Kapsamına Giren Durumlar

Sigortacılık Kanunu’nun 14. Maddesinde Güvence hesabından hangi durumlarda tazminat talep edileceği belirtilmiştir. Kısaca;

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelecek olan bedensel zararlar,
 • Meydana gelen kazada sigortasının yaptırmamış olanların verdiği bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş araçların karıştığı kazada, Karayolları Kanununca işleten kişinin sorumlu tutulmadığı durumda kişiye gelen beden bütünlüğüne gelen zararlar,
 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları adına işlem yapan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak tahsilatlar için tazminat talebinde bulunulabilir. 

Güvence Hesabı Kapsamına Dâhil Olmayan Durumlar

 • Manevi zararlar,
 • Bedensel zararların dışında tüm maddi zararlar,
 • Kazaya neden olan aracın işleten veya sürücüden kaynaklı zararlar,
 • Motorlu aracı çalan veyahut gasp eden, duruma yönelik ortaklık sağlayan sürücü ile araca binen kişilerin alacağı zararlar,
 • Motorlu araçlara yönelik yapılması gereken sigorta yapılmadan yarışa katılanların kişilere vereceği bedeni zararlar,
 • İşleten tarafından talep edilen tazminat,
 • Ferdi kaza ve hastalık için sigorta uygulaması yapan şirketlerin rücu talepleri,
 • Motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunan kişilere motorlu aracın bırakılması esnasında kişiye gelen zararlar

Güvence Hesabı Tazminat Primi

Güvence hesabının sorumluluğu, hasar tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlemiş olduğu tazminat talepleri ile sınırlıdır.  Bu tazminat her durumda ödenmemektedir. İlk olarak hak sahiplerinin talep edeceği tazminat miktarı, taraf kusurlarına bakılarak tespit edilir. Tespit edilen tazminat, teminat limitleri kapsamına bağlı kalmaksızın ödenmektedir. Konu ile ilgili ödemeler gerekli evrakların tamamlandıktan sonra hak sahiplerine banka tarafından yapılmaktadır. 

Hak sahipleri Güvence Hesabına zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendikten itibaren iki yıl içinde veya 10 yıl içinde yazılı olarak veya taahhüt mektubu ile başvuru yapmaları gereklidir. 

Güvence Hesabına Başvuru 

Ölüm Halinde;

 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli eki
 • Ölüm raporu,
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Ölen kişiye ait meslek bilgisi, gelir durumu, desteklik ilişkisini gösterir belge
 • Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler
 • Hak sahiplerinin SGK’ dan bağlanmış gelir var ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerinin gösteren belge

Sakatlık Halinde;

 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli eki
 • Hastane raporu
 • Maluliyet oranını gösteren hastane raporu 
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Bedensel Zararlar Dışında Kalan Maddi Zararlar İçin;

 • Poliçe sureti
 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli eki
 • Eksper raporu resmi tasdikli sureti
 • Varsa mahkeme kararı sureti
 • Hasar bedeli sigorta tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hak sahiplerinin onayı ile ödenecek tazminat miktarı belirlenmesi durumunda bu tazminat bankalarca tahsil edilir.


 


BES İptal Edilirse Ne Olur?

BES İptal Edilirse Ne Olur?

Bes iptali, zorunlu bes, otomatik bes, bes iptali durumunda yapılan kesintiler, stopaj kesintisi, giriş aidatı kesintisi, devlet katkısı kesintisi

Yol Yardım Hizmetleri Nelerdir?

Yol Yardım Hizmetleri Nelerdir?

Yol yardım sigorta fiyatları, yol yardım hizmetleri hangi teminatları içerir, yol yardım hizmetlerinde çekici yardımı, yol yardım hizmeti nasıl alınır?

Sigorta Brokeri Ne İş Yapar?

Sigorta Brokeri Ne İş Yapar?

broker, broker nedir, sigorta brokeri, Sigorta brokeri kimdir, Sigorta brokerinin başlıca görevleri nelerdir?