BES İptal Edilirse Ne Olur?

BES diğer bilinen adıyla Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadede yatırım yapmayı amaçlar. Fakat tüketiciler bazı nedenlerden dolayı sistemde kalma sürelerini tamamlamak istemeyebilirler. Sistemden ayrılmak her zaman mümkündür. Burada bilinmesi gereken en önemli konu sistemden ayrılmak istenildiğinde birikimin bu ayrılmadan nasıl etkileneceğini bilmek gerekir.

 

Kesintiler sistemde kalma süresine göre farklılık göstermektedir. Sistemin amacı uzun süreli yatırımı amaçladığı için 10 yılın altında iptali gerçekleştiğinde kesinti oranları yüksektir.
BES sözleşmesi imzalandıktan sonra kesintisiz olarak ayrılma sadece sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilmektedir.

Tüketicinin sözleşme yürürlüğe girmeden önce cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkını kullanan tüketicinin ödemiş olduğu giriş aidatı hiçbir kesintiye uğramadan en fazla 10 iş gününde tüketiciye ödenmektedir. Ancak bireysel emeklilik şirketi, sözleşmede belirtmek şartı ile cayma durumunda belirli oranda kesinti yapabilmektedirler. Bu kesinti tüketicinin sisteme girdiği dönemde ki masraf tutarının üzerinde olamaz.

Bireysel Emeklilik İptali Durumunda Yapılan Kesintiler 

BES iptal etme durumunda yapılan kesintiler stopaj kesintisi, giriş aidatı kesintisi, devlet katkısı kesintisidir.

Stopaj Kesintisi

Stopaj kesintisi birikime yansıyan getiriler üzerinden yapılan kesintidir.  

 • BES iptali gerçekleştirildiğinde bireysel emeklilikte 10 yılını doldurmamış olan tüketicinin getiri üzerinden % 15,
 • Bireysel emeklilikte 10 yılını doldurmuş ancak emekliliğe hak kazanmamış tüketiciden %10 oranların da stopaj kesintisi yapılmaktadır. 

Giriş Aidatı Kesintisi

Giriş aidatı sisteme girişin yapıldığı tarihte ki brüt asgari tutar üzerinden hesaplanan aidattır. Bu tutar peşin alındığı gibi bir kısmı da ertelenmiş olarak tahsil edilmektedir.

Sisteme girişte alınan  %10’luk kısım ve ertelenmiş kısmın toplamı;

 • BES 3 yıldan önce iptal edilme durumunda brüt asgari ücretin %75’ini,
 • 3 ile 6 yıl arasında iptal edildiğinde %50’sini,
 • 6 ile 10 yıl aralığında ise % 25’ini geçemez. 
 • Sistemde 10 yılını doldurmuş olan tüketiciden giriş aidat kesintisi yapılmaz.

Devlet Katkısı Kesintisi

Sisteme girişte verilmiş olan %30'luk devlet katkısı oranı sistemden ayrılma durumunda hakkediş tutarları değişiklik göstermektedir.

 • Sistemden 3 yılda ayrılma durumunda devlet katkısı tutarının tamamı kesilir. Yani herhangi bir katkı payı alınamaz.
 • 3 ile 6 yıl arasında sistemden ayrılma durumunda hesaptaki devlet katkısı tutarının %15’ i alınırken %85’i kesilir.
 • 6 ile 10 yol aralığında ise alınacak olan devlet katkısı tutarı %35’tir. Kesinti oranı ise %65’tir.
 • 10 yılını doldurmuş olan tüketici emeklilik hakkını kazanmadan ayrılırsa devlet katkısı tutarının %60’ı alınır.
   

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence hesabı, güvence hesabı kapsamı, güvence hesabı amacı, güvence hesabı tazminat primi, güvence hesabına başvuru, güvence hesabı kapsamında dahil olmayan durumlar, güvence hesabı kapsamına giren durumlar, güvence hesabı kapsamındaki sigortalar

Sigorta Şirketleri Çağrı Merkezleri Her An Yanınızda

Sigorta Şirketleri Çağrı Merkezleri Her An Yanınızda

Sigorta sayesinde büyük bir yükün altına girmekten kurtularak kendimizi daha rahat ve güvende hissediyoruz.

Sigorta Brokeri Ne İş Yapar?

Sigorta Brokeri Ne İş Yapar?

broker, broker nedir, sigorta brokeri, Sigorta brokeri kimdir, Sigorta brokerinin başlıca görevleri nelerdir?