DASK Teminatları Nelerdir?

 

DASK Nedir?

 

Zorunlu deprem sigortası olan DASK, deprem ve depremden kaynaklı meydana gelen yangın, patlama, tsunami ya da yer kayması gibi felaketlerin gerçekleşmesiyle oluşan zararların poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmasıdır.

DASK ile devlet güvenli yapılaşmayı teşvik eder. Bunun için devlet deprem sonucu meydana gelen mali hasarlar için fon oluşturur ve devlet tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür.

 

DASK Kapsamında Bulunan Teminatlar

 

DASK, belediye sınırları içerisinde bulunan tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş yapılar ile kat mülkiyeti kanununda belirlenmiş bağımsız bölümler ve bu binalarda bulunan büro ya da ticarethanelerde oluşan hasarlar içinde geçerlidir.

6305 sayılı kanun gereği poliçe kapsamında

 

 • Binanın temeli,

 • Ana duvarları,

 • Bahçe duvarları ile bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar ve istinat duvarları,

 • Taban ve tavanlar,

 • Merdivenler,

 • Asansörler,

 • Koridorlar,

 • Binaya ait çatılar ile bacalar ve binaya ait tamamlayıcı bölümlere ait yerlerde

 

meydana gelen hasarlar teminat altındadır. Bu koşulları sağlayan binalar dışında ayrıca kat irtifakı olan binalar, tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evleri ve aynı zamanda tapuda arsa olarak gözüken yapılarda poliçe kapsamındadır.

 

DASK Kapsamına Girmeyen Teminatlar

 

Depremin meydana getirdiği;

 • Enkaz kaldırma,

 • Kira mahrumiyeti,

 • Depremden kaynaklı iş durması ve kar kaybı gibi dolaylı zararlar

 • Ölüm ya da bedeni zararlar,

 • Deprem kaynaklı olmayan binanın kendi yapısıyla alakalı zaman içerisinde oluşmuş hasarlarla ilgili tazminat başvuruları

 

DASK kapsamına girmemektedir. Belirtilen bu maddeler ile ilgili hasarlar için DASK’a ek olarak konut sigortaları yaptırılabilmektedir.

 

DASK Sigortasında Teminat ve Primlerini Belirleme

 

Yapılarda deprem sigortası bedelinin tespiti için Hazine Bakanlığı tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yayınlamıştır. Tarifenin metrekare bedeli yapının alanı ile çarpılarak sigorta teminat bedeli belirlenir. Örneğin; yapı tarzına göre belirlenen metrekare birim fiyatı*dairenin brüt metrekaresi çapılmalıdır.

Hasar gören binalara DASK ödemesinin ne kadar yapılacağı hakkında detaylı bilgiyi hasar gören binalara DASK ödemesi ne kadar sayfamızdan edinin.

Teminat bedelinin üst limiti bulunmaktadır. Bu limit sigorta kapsamında ki yapıların yeniden inşa değerine göre belirlenir.

Sigorta primleri belirlenirken yapıların bulunduğu bölgenin riskli olmasının dışında binanın yapı tarzı ve brüt alanı dikkate alınmaktadır. Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde prim oranları daha yüksek, düşük riskli bölgelerde prim oranları daha düşük belirlenmiştir. Primler ne olursa olsun ödenecek tazminat DASK’ın belirlediği üst limiti geçemez.


DASK İle Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

DASK İle Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, DASK Tazminatı 2023, Konut Sigortası, DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Farklar, DASK Fiyatları, DASK Poliçesi

DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

2024 DASK Teminatı, DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılır, DASK Hasar İhbarında İstenen Belgeler, DASK Hasar Tespiti Nasıl Yapılır, DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir, Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Durumlar, Konut Sigortası