DASK İle Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

 

Zorunlu Deprem (DASK) Sigortası

 

17 Ağustos 1999 tarihinden yaşanılan Marmara depreminden sonra zorunlu hale gelen bir sigorta türüdür. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) deprem sonrası oluşacak hasarları teminat almak amaçlı faaliyet gösterir. Deprem sonrasında oluşabilecek yer kayması, patlama veya yangın gibi durumlarda sigortalanan konut için poliçede belirtilmiş olan teminat limitlerine kadar maddi hasar ödemesi gerçekleştirilir. Bazı durumlarda hasar poliçe kapsamında belirtilen limiti aşmaktadır. Bu durumlarda poliçe limitini aşan hasarların ödenmesi zorunlu deprem sigortası poliçesinden karşılanmamaktadır. 

 

DASK poliçe kapsamı özet olarak;

 • Binaya ait temeller,

 • Binaya ait bahçe ve duvarlar

 • Binaya ait ana duvarlar

 • Binaya ait bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Merdivenler

 • Asansörler 

 • Tamamlayıcı kısımlarda oluşan hasarlar için ödeme yapmaktadır. 

 

DASK Fiyatları Belirlenmesinde Neler Etkilidir?

 

 • Binanın deprem risk bölgesinde olup olmaması

 • Binanın yapı tarzı (Çelik, Betonarme, Karkas, Tam kagir)

 • Binanın brüt yüzölçümü ’dür. 

 

Tüm yapı tiplerinde DASK tazminatı 2023 yılı için 640.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

DASK Poliçesi Nasıl Alınır?

 

Alo 125, DASK ’a aracılık eden sigorta firmaları/acenteleri, bankalar bireylerin DASK yaptırmak istediklerinde başvurabilecekleri kurumlardır. Özetle;

DASK poliçeleri depremden kaynaklı hasarlar için bireylerin zararlarını karşılamaktadırlar. Zorunlu bir poliçedir. Poliçe teminatlarında yukarıda belirtilen konutun belirli kısımları hasar görmesi durumunda oluşan zarar karşılanır. Konuta ait eşya, değerli mal, manevi tazminat istekleri veya zarar görmüş her türlü mal ve eşya DASK poliçesi için kapsam dışıdır.

DASK poliçesi sadece depremden dolayı yukarıda belirtilen bölümlerin zarar görmesi durumunda devreye girmektedir. Poliçe limitleri maksimum 640 000 TL’dir. Bireylerin satın almış olduğu zorunlu deprem sigortasından belirtilen limitler kadar bu sigortadan faydalanabilirler. 

Hangi binalar DASK kapsamı dışındadır öğrenmek için safyamızı ziyaret edin.

 


Konut Sigortası Nedir?

 

 • Bireylerin isteklerine bağlı olan bir sigorta türüdür.

 • Bunun yanında konutun yıkılma, terör, hırsızlık, yangın su basması gibi çeşitli olaylara karşı teminat altına alır.

 • Oluşabilecek zararlar poliçe kapsamında belirtilen limitler dahilinde ödenir.

 • Konut sigortası bireyler belirttiği istekler üzerine esneklik gösterebilir.

 • İstenilen teminatlar sigortacılık kapsamına uygun olarak poliçeye eklenir.

 • Tercihen konut poliçesine eşya teminatı ekleyerek konut harici zarar gören eşyalarda sigortalanır.

 • Risk gerçekleşmesi sonrası konut sigortası kapsamında içerikte belirtilen tüm teminatlar için hasar ödemesi gerçekleştirilir.

 • Konut poliçesi isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta olup evin metrekaresi, bina teminatı, eşya teminatı, cam kırılması teminatı gibi kişilere yöneltilebilecek teminat bedelleri sigorta primini değiştirmektedir.

 • Konut sigortalarında firmalar özel indirim uygulayabilmektedir. Kasko sigortasında olduğu gibi hasarsız geçirilen her yıl için yenileme (hasarsızlık) indirimi alınabilmektedir. 

 • Kişilerin konutları için tercih edebileceği bu iki farklı sigorta branşı içerikleri bakımından benzer olsa da birçok farklılık göstermektedir. 

 

Konut sigortası ile eşya sigortası arasındaki farkları detaylı incelemek için eşya sigortası ile konut sigortası arasındaki farklar sayfamızı ziyaret edin.

 

Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası Arasındaki Farklar 

 

 • Zorunlu deprem sigortası (DASK), yaptırılması zorunlu bir sigortadır.

 • Konut sigortası kişilerin kendi isteklerine göre yaptırdıkları sigortadır.

 

 • DASK deprem sebebiyle oluşacak bina hasarlarının kişilerde oluşturacak maddi kaybı azaltmak amaçlıdır.

 • Konut sigortası farklı ve geniş teminatlar ile daha esnek güvence vermektedir. 

 

 • DASK, depremden kaynaklı bina hasarlarını öderken;

 • Konut sigortası, deprem, sel, su baskını, yangın kapsama eklenmiş zarar görebilecek eşyalar için de hasar ödemesi yapar.  

 

 • DASK sigortası zorunlu bir sigorta olması sebebiyle iptal edilemez.

 • Konut sigortası isteğe bağlı yapılan poliçe olması sebebiyle istenildiği zaman iptal edilebilir. 

 

 • DASK sigortasının belirli bir limiti vardır ve bu limit 2023 yılı için 640.000 TL

 • Konut sigortasında limit kişinin belirttiği metrekare ile belirlenip ek teminatlar ise yine kişinin belirttiği birimler üzerinden belirlenir. 

 

 • DASK poliçeleri primleri belirli taban fiyattan belirlenmektedir.

 • Konut sigortaları ise kişilerin isteklerine göre değişkenlik göstermektedir. 

 

 • DASK poliçelerinde her yıl yenileme indirimi uygulanmaktadır. Harici bir indirim talep edilemez.

 • Konut sigortası primi, aracı olan kurum/kuruluş tarafından özel indirim uygulanabilmektedir. 

 

DASK poliçeleri oluşan deprem sonrası hasarları karşılamaktadır. Kişilerin DASK poliçelerinde belirtilen limitlerin aşılması durumunda DASK poliçesi herhangi bir ödeme gerçekleştirmemektedir. Bu durumda bireylerin satın aldıkları konut poliçelerinde deprem teminatı var ise aşılan limitler konut sigortasından karşılanmaktadır. DASK ve konut sigortası birbirini destekleyici sigorta türleri olmakla beraber birbirlerinden bağımsızlardır. 
 


DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

2024 DASK Teminatı, DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılır, DASK Hasar İhbarında İstenen Belgeler, DASK Hasar Tespiti Nasıl Yapılır, DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir, Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Durumlar, Konut Sigortası

Hangi Binalara Konut Sigortası Yaptırılabilir?

Hangi Binalara Konut Sigortası Yaptırılabilir?

Nasıl Konut Sigortası Yaptırabilirim, Kimler Konut Sigortası Yaptırabilir, Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar, Neden Konut Sigortası Yaptırmalıyım?