Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu,  sigortalı olan kişinin, sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta riskini üstlenen sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kurulmuştur. 
Sigorta Tahkim Komisyonu’nu oluşturan kurulu;

 • Müsteşar temsilcisi,
 • İki birlik temsilcisi,
 • Bir tüketici derneği temsilcisi,
 • Akademisyen hukukçuları oluşturmaktadır.    

Komisyon, alanında uzmanlaşmış hakemlerce sigortalı ve sigorta şirketleri arasındaki sorunları mahkemeye taşımadan kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçlar. Sigorta Tahkim Komisyonu, sözleşmeden doğan anlaşmazlıkları gidermek oluşan sorunlara çözüm bulmak için 2008’de kurulmuştur. 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na ulaşan anlaşmazlıkların çözümü; iki tarafta aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanun tarafından belirtilen süre içinde, bağımsız hakemlerce gerçekleştiriliyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurabilenler

Komisyona sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler, sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşmeleri halinde başvuruda bulunabilirler. 
Komisyona başvuracak olan kişilerin Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olma şartları aranmaktadır. Komisyona üyeliğinden önceki anlaşmazlıklar komisyonca değerlendirmeye alınmamaktadır. Kısacası konunun komisyona taşınabilmesi için anlaşmazlığın ortaya çıkmasından önce komisyona üye olması gerekmektedir. Bu şarta istinaden zorunlu sigortalarda şirketin komisyona üye olma şartı aranmaz. 

Zorunlu sigortalardaki uyuşmazlıklar için 01.04.2013 tarihinden sonra çıkan anlaşmazlıklar için başvuruda bulunabilirler. Fakat komisyona başvura da bulunabilmek için anlaşmazlığın daha önceden mahkemeye ya da tüketici hakem heyetine başvurulmuş olması gerekmektedir.

Örneğin; Konut ya da taşıtı için isteğe bağlı sigorta yaptıran biri herhangi sebepten oluşan hasarın sigorta şirketince karşılanması isteyebilir fakat sigorta şirketinin bu hasarın teminat kapsamında olmadığını belirtmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilir. Anlaşmazlığı ele alacak olan komisyon, her iki taraf arasındaki anlaşmazlığı inceleyerek, sigorta şirketinin mi, yoksa sigortalının mı halı olduğuna karar vererek sorunu mahkemeye taşımadan çözümlemeye çalışmaktadır.
Komisyonu’na başvurabilmek için ilgili sigorta şirketine itirazı yazılı olarak bildirmek gerekir. Sigorta şirketinin itiraza olumsuz yanıt vermesi ya da 15 iş günü içerisinde cevap vermemesi durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Ücretleri

Komisyon ücretleri anlaşmazlık tutarına göre belirlenir. 

 • 5.000 TL’ye kadar olan durumlarda 100 TL, 
 • 5.001-10.000 TL arası 250 TL,
 • 10.001-20.000 TL arası 350 TL,
 • 20.001 TL üzeri durumlar için toplam uyuşmazlığa konu tutarının %1,5’u başvuru ücreti olarak belirtilmiştir.

Başvuru ücreti Ziraat Bankasından kurum tahsilat programı ile ödeme yapılabilir ya da internet üzerinden yapılabilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmak için gerekli belgeler;

 • İnternet sitesinden ya da komisyondan ulaşılabilecek başvuru formunu eksiksiz ve imzalanmış şekilde doldurulmuş olması gerekir.
 • Sigorta şirketinin yapılan itirazı reddettiğine dair belge ile 15 iş günü içerisinde yanıt verilmediğine ait belge,
 • Bankaya yatırılan başvuru ücreti makbuzunda ad soyad yazılmalı ve itirazı destekleyen belgelerle başvuru gerçekleştirilmelidir.

Başvuru baroya kayıtlı bir avukata vekalet vererek yapılacağı gibi sigortalıda bizzat başvurabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Aşamaları

Başvurularda ön inceleme genellikle 15 iş günü içerisinde tamamlanıp başvurunun bağımsız sigorta hakemlerine iletilip iletilmeyeceğine karar verilir. Başvuru için sigorta hakemlerine yönlendirilir ise; hakemler başvuruyu en geç 4 ay içerisinde inceleyip kararı bildirirler. Başvuru yapan kişiler, başvurularının ne durumda olduklarını kendilerine verilen şifre ile komisyonun internet sitesi üzerinden inceleyebilirler.

Başvurunun karara bağlanmasından sonra 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda karar kesindir ve itiraz edilemez. 5.000 TL üzerindeki anlaşmazlıklar da kararın bildirilmesinden sonra başlayacak 10 iş gün içerisinde 1 defa itiraz hakkı bulunmaktadır. Anlaşmazlığa konu tutarın 40.000 TL’yi aştığı kararlar içinse tarafların temyize gitme hakları bulunmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Aşamaları

Verilen anlaşmazlık kararları 5.000 TL üzerinde ise itiraz edebilmek için  itiraz başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve başvuru sırasında yatırılan ücret tutarındaki itiraz başvuru ücretinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına dair makbuz belgesi ile kararın taraflara iletilmesinde en geç 10 iş günü içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın 10 iş gününü geçmeden yapıldığına dair PTT kayıtları esas alınmaktadır. 

Yapılan İtirazların İncelenme Süreci

Yapılan itirazlar en az iki ay içerisinde değerlendirilir ve hakem heyeti tarafından karara bağlanır. Söz konusu karar sonrasında ise en geç 3 iş günü içerisinde taraflara bildirilir. İtirazın verilen süre içerisinde usulüne uygun olup olmadığı komisyon tarafından incelenir( yapılan itiraz komisyonca reddedilirse yatırılan ücretin % 90 iade edilir). Hakem kararına itiraz en geç 10 gün içerisinde yapılır ve itirazın incelenmesi için itiraz hakem heyeti oluşturulur. Kararlar itiraz hakem heyetince taraflara bildirilir.


 


Aracınız Pert Olunca Ne Kadar Ödeme Alırsınız?

Aracınız Pert Olunca Ne Kadar Ödeme Alırsınız?

Sigorta Şirketine Başvururken Gerekli Evraklar Nelerdir, Aracınız Pert Olunca Ne Kadar Ödeme Alırsınız, Pert Araç

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Trafik Kazası Sonrası Hangi İşlemler Yapılmalı? Trafik Polisi Ne Zaman Çağrılmalı? Kaza Sonrası Hangi Sigorta İşlemleri Yapılmalıdır?

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hasarlı Araç Satışı ve Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Tramer Nedir, Hasar Kaydı ve Ağır Hasar Kaydı Nedir, Aracın Değer Kaybı ve Kasko..