Lütuf Ödemesi (Ex Gratia)

Ex gratia ‘lehine’ anlamına gelen Latince bir kelimedir. Çoğunlukla yasal bağlamda kullanılır. Lütuf ise; önem verilen  birinden gelen iyilik, yardım, ihsan anlamını taşımaktadır. 
Sigorta kapsamında ise bu kelimeler; sigorta şirketinin teminatına girmeyen ya da kapsamda olup olmadığı belirsiz durumlarda hasarı karşılamak için yaptığı ödeme olarak tanımlanır. Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir.

Sigorta şirketleri, kendi sigortalıları ile aralarındaki bağı kaybetmeme iş ilişkilerini güçlendirme anlamında ve ticari itibarını koruma düşüncesi lütuf ödemesi yapma sebeplerinden gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli sonucu rücu imkanını ortadan kaldırır. 

 

Lütuf Ödemesi Neden Yapılır?

Sigorta şirketlerinin belirli risklere karşı anlaşmalarında belirttikleri teminatları büyük önem taşımaktadır. Sigortalı, yaptıracağı sigorta kapsamını şirket veya aracı olan kişilerden öğrenmelidir. Sigorta şirketleri için riskin gerçekleşmesi durumunda sunduğu teminat ve kapsam en çok dikkat edilen noktalarıdır. 
Sigorta şirketleri yaşanılan bazı risklerde sigortaladığı riskin kapsamına girmeyen hasar ödemelerini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsam dışı ödemeleri lütuf ödemesi adı altında yapmaktadır. 

Sigorta şirketlerinin bu tür ödemeleri yapma nedeni, sigortalı kişi ile aralarındaki bağlılığı kaybetmeme, iş ilişkilerini güçlendirme ticari itibarını koruma düşüncesi gösterilebilir. Sigorta şirketleri firmaya her yıl yüksek prim ödeyen sadık müşterilerine aslında ödenmemesi gereken veya yüksek risk taşıyan varlıklarını da sigortalayabilir. 

Sigorta şirketlerinin lütuf ödemesi yapmasında ki asıl amaç; müşterinin firmasına karşı uzun yıllar olan sadakati, diğer anlamda kişinin her yıl o firmanın sigortalı olması, bunun yanında diğer branş ürünlerinde kişiye satış yapıyor olması şirketlerin bu tip ödemelerinde en çok dikkat ettiği konulardır. 

Lütuf Ödemesi Kapsamı

Sigorta şirketleri itibar ve iş ilişkileri bakımından sigortalılarına karşı lütuf ödemeleri konusunda oldukça özenli davranırlar.  İtibarları ve müşteri portföylerini kaybetmemek adına lütuf ödemesi gerçekleştirirler. Lütuf ödemesi gerçekleştiren sigorta şirketleri rücu haklarını kaybederler. 

Mahkemelerin ‘teminat dışında kalan ödemelerde sigorta şirketinin 3. kişilere rücu hakkına dayalı dava açamayacağını, bu durumda mahkemenin poliçe hükümlerine göre yapılan ödemenin lütuf ödemesi olup olmadığını araştırması gerekeceği, eğer ki lütuf ödeme olduğunun tespit edilmesi halinde hakların başka birilerine geçmesine bağlı talebin reddi gerekeceği " sebebini öne sürerler.
Sigorta şirketinin poliçe kapsamında belirtilmeden ödemeyi kabul ettiği hasarlar lütuf ödemesi kapsamına girmektedir. 

Yapılan denetimlerde lütuf ödemesi rasyonelliği incelenir. Şirketler büyük oranda eski müşterilerine veya yeni fakat diğer branş sigortaları da bu şirkette olan müşterilerin yapmaktadır. Şirket ve çalışanların bağlı olduğu rasyonel olmayan lütuf ödemeleri ayrıştırılır. Grup şirketlerine lütuf ödemesi yapılırken diğer sigortalara nazaran bir ayrım yapılıp yapılmadığına dikkat edilir. 

Şirket tarafından yapılan bu ödemeler hakkaniyet ve şirketin mali bünyesini olumsuz etkilemediği sürece aktif azaltıcı işlem olarak görülmez. Bu ödemelerin kararları yönetim kurulu kararı ile yapılmaktadır. Oluşturulan bir standart vardır. O standart üzerinden ödemeler gerçekleştirilir.  Rasyonel değerlendirme ve hakkaniyet sonucunda karar alınır.  Şirket ve çalışanları ile bağlantılı ödemeler kontrol altındadır. 

Lütuf (Ex-Gratia) Kelime Anlamı Nedir?

Ex gratia ‘lehine’ olarak Latince bir kelimedir. Çoğunlukla yasal bağlamda kullanılır. Lütuf ise; önem verilen sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan anlamını taşımaktadır.

Sigorta şirketi hangi durumlarda sigortalıdan rücu ister öğrenmek için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta Bağlamında Lütuf Ödemesi Nedir?

Lütuf ödemeleri; sigorta şirketleri riski sigortalamadan önce teminat kapsamını belirtmek zorundadır. Sigortalanan varlık bu teminat kapsamı dahilinde olmadan hasar alması durumunda sigorta şirketlerinin herhangi bir ödeme gerçekleştirmeme hakkı olmasına rağmen , kişinin bağlılık ve iş ilişkileri konuma göre lütuf ödemesi adı altında hasarın tamamını veya bir kısmını öder.

Sigorta Şirketleri Kimlere Lütuf Ödemesi Gerçekleştirir?

Sigorta şirketleri lütuf ödemelerinde sigortalanan kişinin şirkete olan bağlılığı ve sadakatine fazlasıyla önem vermektedir. Sigortalanan kişinin her yıl yüksek prim ödemesi, bir çok branşta şirketten hizmet alıyor olması, olası durumlarda lütuf ödemesinden faydalanacağı anlamına gelmektedir.

Sigorta Şirketi Hangi Durumlarda Hasar Karşılamaz?

Sigorta poliçelerinde yer alan Sigorta Genel Şartlarında geçen teminat dışı haller başlığı altında bulunan “savaş, her türlü istila, yabancı düşman davranışları, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar" maddesine göre sigortalının sigortalattığı mallarına bu sebeplerden dolayı zarar gelmesi sonucu sigorta şirketi hiçbir şekilde ödeme gerçekleştirmez.

Ödemeler Hangi Unsurlara Göre Ve Neye Dikkat Edilerek Yapılır?

Ödemeler sigorta şirketlerinin eski veya yeni fakat farklı branşlarda hizmet alan müşterileri için yapılır. Yönetim kurulu kararı ile işlem görür. Sigortalı kişinin sadakat ve bağlılığı firmaların en çok dikkat ettiği unsurlardandır. Rasyonellik ve hakkaniyet göz önünde bulundurularak lütuf ödemesi incelemesi yapılır. 


Mutabakatlı Poliçe 

Mutabakatlı Poliçe 

Mutabakatlı poliçe nedir, mutabakat nedir, mutabakat değeri nedir, tam ziya hali nedir neleri kapsamaktadır, mutabakatlı poliçe nasıl yapılır, hangi mal varlıkları için mutabakatlı poliçe yapılır, mutabakatlı poliçenin faydaları nelerdir?

Trafik Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trafik Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Poliçeyi Düzenlerken Yanlış Bilgi Verilirse Ne olur, Trafik Sigortasının Geçerlilik Süresi, Hasarsızlık İndirimi Nedir, Gecikme Durumunda Ceza Uygulanır mı?

Yol Yardım Hizmetleri Nelerdir?

Yol Yardım Hizmetleri Nelerdir?

Yol yardım sigorta fiyatları, yol yardım hizmetleri hangi teminatları içerir, yol yardım hizmetlerinde çekici yardımı, yol yardım hizmeti nasıl alınır?