DASK Primi ve Sigorta Bedelini Hesaplama Önerileri

 

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, depremde ve deprem sonrasında yaşanabilecek heyelan, yangın, infilak gibi doğal afetlerin sonucunda meydana gelen maddi hasarınızı teminat altına alıyor. Deprem sigortasında ödeyeceğiniz primler deprem riski yüksek olan bölgelerde, deprem riski düşük olan bölgelere göre daha yüksek oluyor. Aynı bölgede ödenen primler de değişkenlik gösterir. Bunun nedeni ise ödenecek prim bedellerinin hesaplamalarında mesken metrekaresi, bina yaşı, yapı durumu gibi değişkenlik gösterecek faktörlerin kullanılması ve il içinde de deprem risk alanlarının farklılık göstermesi.

 

Deprem Risk Alanında Olmanın Sigorta Primlerinize Etkisi

 

Türkiye’de deprem risk alanları 5’e ayrılıyor. Bu durumda 1. derece deprem risk alanı en sık depremlerin görüldüğü alanı temsil ederken, 5. derece deprem risk alanı ise depremin en az görüldüğü bölgeyi temsil ediyor. O nedenle DASK sigorta primlerinin hesaplanmasında Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın önemli bir yeri bulunuyor ve illerin kendi içinde deprem risk alanları da farklılık gösterebiliyor. Örneğin; İstanbul’un Bakırköy ilçesi 1. derece deprem alanıyken, Avcılar 2. derece deprem alanı. Bu durum diğer illerde de görülüyor ve deprem sigortası prim hesaplamalarında dikkate alınıyor.

 

Türkiye’de en yüksek DASK primleri İstanbul’da ödeniyor. En az deprem risk alanında yer alan Tuz Gölü ve Konya çevresi, Antalya-Mersin arası, Şanlıurfa ve Mardin çevresi ise en az DASK primi ödeyen bölgeler.

 

Zorunlu Deprem Sigortası’nı ister banka yoluyla, isterseniz sigorta şirketi yoluyla yaptırırken, belirttiğiniz adresin hangi deprem risk alanında olduğu da hesaplamalarda kullanılacaktır.

 

Ödeyeceğiniz Sigorta Primlerinin Hesaplanması

 

2 farklı yapı tarzı ile 7 deprem bölgesinin karşılaştırılarak hesaplandığı sigorta primleri Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 2024 yılı için 1.272.000 TL olarak belirlenmiştir.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa bağlı olarak artış gösterebilir.

 

DASK Primlerinde Uygulanan İndirimler

 

Herkesin deprem sigortası yaptırabilmesi için, sigorta primlerinin herkesin alım gücünde olmasına özen gösteren DASK, indirim ve taksitlendirme gibi ödeme kolaylıklarını da düşünüyor. Zorunlu Deprem Sigortası’ndaki indirim uygulaması şöyle:

  • 2000 yılı ve sonrası yapılan binalara %10 indirim,

  • Her yıl yenilenmesi gereken ve süresi dolan deprem sigortası poliçesini 30 gün içinde yenileyenlere %20 indirim,

  • Zemin üstü kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yıllık tarife üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Tüm bu indirimlerden ise aynı anda faydalanmak mümkün.

 

Ödenecek Sigorta Bedeli Ne Kadar Olacak?

 

Deprem sonrasında meydana gelen zararlarda ödenecek sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen konutun metrekare birim maliyeti ve dairenin brüt metrekaresinin çarpılması sonucu elde edilen tutar esas alınıyor. Ödenecek tutarın 1.272.000 TL olan teminat tutarından fazla olmaması gerekiyor. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve bu hesaplamada kullanılacak olan “konut metrekare bedelleri” şu şekilde:

 

  • Betonarme yapılarda 6.000 TL

  • Diğer yapılarda 4.000 TL

 

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse: depremde zarar görmüş 120 metrekare bir betonarme konuta ödenecek sigorta bedeli 6.000x120=720.000 TL olmalıdır.

Ödenecek tazminat (sigorta bedeli) Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından tapuda adı geçen hak sahibinin banka hesabına yatırılmalıdır.

 

İş Yerleri DASK Yaptırmalı mı?

 

Zorunlu Deprem Sigortası DASK sadece evlere değil iş yerlerine de yapılabiliyor. Ancak tamamı ticari ve sınavi amaçla kullanılan binalar kapsam dışındadır. Tapuya kayıtlı ve mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkan ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekiyor.

 

DASK Yaptırmazsanız Ne Olur?

 

  • Zorunlu Deprem Sigortanız yoksa, depremde ve deprem sonrasında eviniz ya da iş yeriniz hasar aldığınızda devletin afet yardımından yararlanamazsınız.

  • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamına giren binaların 18 Aralık 2012 tarihinden bu yana tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı aranıyor. Deprem sigortanız yoksa konutunuza elektrik bağlatamazsınız.

  • Devlet tarafından deprem sonrası sağlanan konut kredisi ve deprem konutu yapma yardımlarından yararlanamazsınız.

  • Tapudaki ev alım-satım işlerinizi ya da devir işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz.

 

DASK’ın ev alım satımı ve elektrik, su, doğalgaz aboneliği gibi tapuda sık rastlanan işlemlerde şart olması, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun sigortalılık sayısını artırmak amacıyla özellikle getirdiği bir uygulama.

 

Zorunlu Deprem Sigortanız poliçenizi yenilemek istiyorsanız, buraya tıklayın 


Tapudaki İşlerinizin Aksamaması İçin DASK Yaptırın

Tapudaki İşlerinizin Aksamaması İçin DASK Yaptırın

DASK Yaptırmamış Olmanın Tapudaki işlemlere Etkisi, DASK İçin Gerekli Belgeler, DASK Teminatları Nelerdir, Arsa Tapulu Binalar DASK Yaptırabilir mi

DASK Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

DASK Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

DASK Sigortası Nedir, Teminatları Nelerdir, DASK Azami Teminat Tutarı Ne Kadardır, Nereler DASK Kapsamındadır, DASK Poliçesi Nasıl Alınır...

Hasar Gören Binalara DASK Ödemesi Ne Kadar?

Hasar Gören Binalara DASK Ödemesi Ne Kadar?

DASK Hasar Teminatı Ne Kadar, Hasarlı Binalara da Deprem Sigortası Yapılabilir, Hasar İhbarı Nasıl Yapılır, Hasar İhbarlarında Adres Kodu