Anlaşmalı ve Anlaşmasız Servis Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kasko sigortası aracı çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya koruma altına alan sigorta türüdür. Ek teminatlarla genişletilebilen bu sigorta, yalnızca sigortalı aracın zararını karşılar. Trafik sigortası ise yaptırılması zorunlu olan, kazaya karışan karşı tarafın ve varsa üçüncü kişilerin zararını karşılar. Bu iki sigorta da araçların zararını karşılama amacıyla yaptırılır. Kasko sigortası ve trafik sigortası anlaşmalı servisleri ise sigortalıların hasarın onarımı esnasında en az zaman kaybı yaşayarak tamamlamalarını sağlayan işletmelerdir. Bu yazımızda anlaşmalı servis, anlaşmasız servis ve aralarındaki farklarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Servis Uygulaması Nedir?

Anlaşmalı servisler sigortalı-servis-sigorta şirketi arasındaki iletişimi sorunsuz ve işler hale getiren, süreci hızlandıran işletmelerdir. Sigorta şirketlerinin her marka ve model araca uygun hizmet sunan anlaşmalı araç servisleri sayesinde araç tamirleri hızlıca gerçekleşiyor. Bu işletmeler kaza sonrası hasar alan aracın tüm onarım sürecini sigortalıyı zahmete sokmadan sigorta şirketiyle halleder. Anlaşmalı servislerin kullanımında sigortalının yapması gereken tek şey aracı teslim almadan önce servisin sunacağı araç teslim belgesini imzalamaktır. Bunun dışında ödeme yapılmasına gerek duyulmaz. Anlaşmalı servis sigorta şirketinden ödemeyi tahsil eder.

Sigorta şirketlerinden kasko ve trafik sigortaları satın alan sürücülerin onarım işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için şirketler       servislerle anlaşma yapar. Bu servislerde sigortalının tüm işlemleri ücretsiz olarak yaptırılır. Eksperlerin yapacağı keşif ve raporlama işlemleri anlaşmalı servis tarafından takip edilerek birinci elden bilgi almanız kolaylaşır. Dosya takibi ve belge toplama gibi işlemlerle vakit kaybedilmez ve bu işlemler anlaşmalı servis tarafından yürütülür.

"Peki, kasko anlaşmasız servislerden alınan hizmetleri karşılamıyor mu?" diye düşünebilirsiniz, elbette karşılıyor ancak anlaşmalı araç servisleri ve anlaşmasız araç servisleri arasında fark bulunuyor. Anlaşmasız servislerde ise yapılan tüm evrak işlemleri ve ödeme sigortalı tarafından gerçekleştirilir. Daha sonra ödenen bu tutar sigorta şirketinden talep edilir. Yapılan parça değişiklikleri ve onarımların raporlarla örtüştüğü ve gerekliliği araştırıldıktan sonra sigorta şirketi kasko poliçenizin koşulları doğrultusunda ödeme gerçekleştirir. Anlaşmalı servisler kurumsal yapıları, tecrübeli ve yetkin kadroları ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet sunarak maksimum fayda sağlamanıza olanak tanır. Bu nedenle kaza sonrası onarım işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi için anlaşmalı servisler tercih edilmelidir.

Anlaşmalı Servislerin 5 Avantajı 

 • Aracınızın hasarlarının tamir edilmesi hızla sağlanır.
 • Aracınızın hasar durumuyla ilgili her türlü bilgi doğrudan alınabilir
 • Anlaşmalı servisi ağı geniş olan sigorta şirketinden kasko almanız durumunda, tercih seçeneğiniz fazla olur ve cebinizden para çıkmadan araç tamiri gerçekleştirilir.
 • Hasar takibi, anlaşmalı servisler aracılığıyla sizin adınıza yapılır,
 • Araç onarımları anlaşmalı araç servisleriyle en doğru şekilde yapılır. Bir aksaklık durumunda kontrol edilir.

Sigorta Şirketiyle Anlaşması Olmayan Servis Nedir?

Sigorta şirketleri müşterilerine daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için servisler ile anlaşma yapar. Anlaşmalı olan bu servisler sigortalı-servis-sigorta şirketi arasındaki iletişimi ve süreçleri yönetirken operasyonel rahatlık sağlar. Herhangi bir şekilde sigorta sahibi araç sahibi, zaman ve emek harcamadan hasarlı araçta yapılması gereken tamir ya da bakım işlemleri gerçekleştirilir. Anlaşması olmayan işletmelerde yaptırılan tamir işlemlerinde tüm sürecin sigortalı tarafından titizlikle takip edilmesi gerekir. Belge toplama, bildirim yapma ve buna benzer tüm süreçler sigortalının kontrolünde gerçekleşir. Anlaşmasız servislerde hasarla ilgili tespitin ardından onarım aşamasına geçilerek işlem gerçekleştirilir. Yapılan tüm onarım faaliyetleri sigortalı tarafından ödenir. Bu ödeme daha sonra sigorta şirketine yine sigortalı tarafından bildirilerek karşılanması istenir. Servis ile anlaşması olmayan sigorta şirketi max. 30 gün içerisinde ödemeyi araç sahibine gerçekleştirir.

Anlaşması olmayan servislerde yaptırılan onarım işlemlerinde sigortalıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bunlardan en önemlisi hasarın gerçek haliyle ve çarptırılmadan karşılanmasıdır. Sigorta şirketi hasarın çarptırıldığını tespit ederse ödeme yapmayı reddeder. Bu durumda hasarın tüm maddi yükü sigortalının üzerine kalır.

Karşı Tarafın Sigortası Yetkili Servisle Anlaşmalı Değilse Ne Yapılmalı?

Kazalarda tarafların üstleneceği sorumluluk kusur oranıyla doğru orantılıdır. Bir kazada tüm kusur karşı tarafta ise aracınızda oluşan hasar karşı tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanırken hasarsızlık indiriminizi de bozmaz. Kazada karşı tarafın ve varsa kazaya karışan üçüncü kişilerin hasarını karşılayan trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. Kusurunuzun olmadığı kazada onarım işlemleri için istediğiniz servisi seçmekte özgürsünüz. Örneğin, kazaya karışan X marka aracınızı Y yetkili servisine götürmek isteyebilirsiniz. Bu durumda karşı tarafın sigorta şirketinin bu servisle anlaşmasının olması oldukça önemlidir. Anlaşmasının olmaması durumunda kendi sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek durumu bildirmelisiniz. Bu gibi durumlarda aracınızdaki hasarı kendi kasko poliçesi karşılayarak karşı taraftan karşılanan tutarı talep eder. Herhangi bir şekilde sigortalının bu süreçten etkilenmemesi için sigorta şirketine danışması ve verilecek bilgiler doğrultusunda işlem gerçekleştirmesi oldukça önemlidir.

Anlaşmalı ve Anlaşmasız Servis Arasındaki Farklar Nelerdir?

Anlaşmalı servisler sigorta şirketleri ile doğrudan bağlantılı olan yetkin kadroları ile sigortalılara hizmet vermeyi amaçlayan işletmelerdir. Anlaşmasız servisler ile de işleyiş açısından belirgin farklılıklar bulunur. Bu farklılıkları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

 • Anlaşmalı servislerde sigortalının herhangi bir şekilde ücret ödemesini gerektirecek durum yoktur. Tüm ödeme işlemleri servis ve sigorta şirketi arasında gerçekleşir. Anlaşmasız servislerde yapılacak olan onarım işlemlerinde ise tamir ücreti sigortalıdan alınır. Daha sonrasında sigortalı bu parayı sigorta şirketinden talep eder.
 • Anlaşmalı servislerde eksper çağırılması ve buna bağlı gerçekleşmesi gereken işlemler ile sürecin takibi anlaşmalı servis tarafından sağlanır. Böylece sigortalının zaman ve emek kaybı yaşamasının önüne geçilir. Anlaşmasız servislerde ise eksperin keşfe gelmesi ve buna bağlı olan raporlama süreçlerini sigortalının takip etmesi gerekir. Takip sonucunda gerekli bildirimleri yapmak da sigortalının sorumluluğundadır.
 • Anlaşmalı servislerde gerçekleşen onarım sürecinde sigortalının üzerine düşen tek şey aracın onarımından sonra sorunsuz bir şekilde aracı teslim aldığına dair belgeyi imzalamasıdır. Anlaşmasız servislerde ise belge ve rapor takibi, eksper raporu, bildirim yapılması, sigorta şirketi ile ilgili sürecin yürütülmesi vb. birçok yükümlülüğü vardır.

Anlaşmalı Servislerden Yararlanmak İçin Neler Yapılmalı?

Trafik kazası ne zaman ve nerede gerçekleşeceği belli olmayan, sürücüleri maddi manevi zor durumda bırakan olumsuz bir olaydır. Bu durumun maddi yükünden kurtulmak için ise sigorta yaptırmak hayati bir önem taşır. Anlaşmalı araç servislerinden yararlanılması için yapılması gereken şeylerden ilki kasko şirketinizle iletişime geçerek anlaşmalı servislerin yerini öğrenmektir. Servisler hakkında bilgi aldıktan sonra aracınızı servise götürüp işlemleri başlatmaktır. Servis ve sigorta şirketi arasındaki hasar onayının alınması sürecinden sonra aracın tamiri gerçekleştirilerek sigortalıya teslim edilir. Yapılan tamirin bedeli, anlaşmasız servislerdeki gibi sigortalıdan değil sigorta şirketinden tahsil edilir.

Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortaları aracı çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs sırasında görülen zararlara karşı güvence altına alan sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigortada poliçesinin kapsamı sigortalı tarafından belirlenir. Ana teminatların yanında poliçeye eklenen teminatlar ile güvence kapsamı genişletilir. Poliçede yer alan teminatlar kapsamında korumanın sağlandığı bu sigortada bazı durumların gerçekleşmesi durumunda tazminat ödenmesi sigorta şirketi tarafından reddedilir. Bu durumları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

 • Araç sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığının ve bu şekilde bir kazaya karıştığının tespit edildiği durumlarda kasko sigortası hasar için herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Bu şekilde karışılan kazalarda tüm kusur madde kullanan taraftadır.
 • Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen alkol sınırını aşmış kişilerin yönetiminde kazaya karışan araçların hasar onarım işlemleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.
 • Savaş, işgal, darbe ve isyan gibi durumlarda araçta meydana gelen hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.
 • Sigortalı aracın ehliyeti olmayan kişilerin kontrolünde kazaya karışması durumunda araçta oluşan hasarın karşılanması sigorta şirketi tarafından reddedilir.
 • Sürücülerin yükümlülüklerinden olan yağ, su ve antifriz değişiminin aksatılması nedeniyle oluşan hasar ya da bu aksaklıklar nedeniyle karışılan kazalar sonucu oluşan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.
 • Aracın periyodik bakım ve onarımının yaptırılmaması nedeniyle araçta oluşan hasarlar sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçe kapsamı dışındadır.
 • Kasko sigortasının teminatları kapsamında yer alan, aracın kendi gücü ile girip çıkabildiği ruhsatlı sefer yapan gemi ya da trenler haricinde, bir yerden başka bir yere götürülmesi amacıyla taşınmasından kaynakalanan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.
 • Sigortalı aracın sigortalı tarafından zarara uğratılması ya da sigortalının azmettirmesi sonucu başkaları tarafından zarara uğratılması nedeniyle oluşan hasar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz.
 • Aracın ruhsatta belirtilen taşıma haddinden fazla yük ya da yolcu taşımasından kaynaklanan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Sigorta şirketleri tarafından karşılanmayan hiçbir hasarın onarımı anlaşmalı servislerde gerçekleştirilmez. Anlaşmasız servislerde ise hasar onarıldıktan sonra sürücüden hasar bedeli tahsil edilir. Sürücünün mağduriyet yaşamaması için sigorta şirketiyle düzenlenen poliçede yer alan teminat ve koşullara hakim olması gerekir. 

Kasko Sigortası Her Durumda Zararı Karşılar Mı?

Karayolları Trafik Kanunu genel şartlarına göre belirlenen tazminatlarla sürücüleri büyük yükten kurtaran kasko sigortası, poliçede yer almayan teminatlar için ödeme yapmaz. Kasko sigortasının hangi durumlarda ödeme yaptığını, hangi durumlarda ise ödeme yapmadığını “Kasko Hangi Zararları Öder” başlıklı yazımızdan detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Koalay’ın kasko kişiselleştirme özelliği sayesinde, ihtiyacınıza en uygun teminatları istediğiniz sigorta şirketinin poliçesine ekleyebilir, fiyat teklifini anında güncelleyebilirsiniz. Siz de kapsamı ve verdiği ek hizmetleriyle avantaj sağlayan kasko sigortasına Koalay'dan sahip olmak için 3 dakikada kasko teklifi alın, hasar sürecinde yalnız kalmayın.


Araç Sorunları ve Çözüm Önerileri

Araç Sorunları ve Çözüm Önerileri

Aracınızda oluşabilecek teknik sorunları nasıl çözebilirsiniz? Koalay.com deneyimi ve güvencesiyle öğrenmek için tıklayın!

Araç Camı Kırılmasını Kasko Karşılar Mı?

Araç Camı Kırılmasını Kasko Karşılar Mı?

kaskoda cam kırılması, cam kırılmasında istenen belgeler, kaskoda cam değiştirme hakkı, zorunlu trafik sigortasında cam kırılması

Yakıt Tüketimini Azaltmanın 12 Altın Kuralı

Yakıt Tüketimini Azaltmanın 12 Altın Kuralı

Sizler için bir araya getirdiğimiz öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmeniz mümkün hale gelecek.