Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limiti Değişikliği

28834 sayılı yayınlanan Resmi Gazete ile "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası" ve "Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası"nda 2016 yılı için geçerli olacak asgari teminat limitleri duyuruldu.

Araç türlerine göre değişen teminat limitleri, araç ve kaza başına maddi giderler, kişi ve kaza başına sağlık giderleri ile kişi başına ve kaza başına sakatlanma ve ölüm giderleri olarak ayrılıyor. 2016 yılında aracınızla herhangi bir kaza yapmanız durumunda sigorta şirketinin üstleneceği teminat limitlerini sizler için bir araya getirdik.

 

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.550.000

 

Taksi

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.550.000

 

Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

 

Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 5.580.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 5.580.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 9.610.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 9.610.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Kamyonet

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

Hazine Müsteşarlığı'nın 25.08.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Sektör Duyurusu gereğince Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) araç türünde düzenlenen Trafik Sigortası poliçeleri için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminat limitleri, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Kamyon

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

 

İş Makinesi

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

 

Traktör

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.550.000

 

Römork

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

 

Motosiklet ve Yük Motosikleti

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 930.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 930.000

 

Tanker

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

 

Çekici

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.100.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.100.000

 

Özel Amaçlı Taşıtlar

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.550.000

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

 

Tarım Makinesi

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 310.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.550.000

Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.

Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan bütün trafik sigorta poliçeleri için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın geçerli olacaktır.

 

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Limiti Değişikliği

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında 01.01.2016 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni teminat limitleri, faaliyet kollarına göre aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

Gözetim işlemi yapanlar (Otoparklar-garajlar)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Gideri 310.000

Kaza Başına Sağlık Gideri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.550.000

 

Onarım ve bakım üstlenenler (Tamirhane – servis istasyonları)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Gideri 310.000

Kaza Başına Sağlık Gideri 1.550.000

Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.550.000

 

Alım-satım ile uğraşanlar (Galeriler)

Araç Başına Maddi Giderler 31.000

Kaza Başına Maddi Giderler 62.000

Kişi Başına Sağlık Gideri 310.000

Kaza Başına Sağlık Gideri 1.550.00

Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 310.000

Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.550.000

Kasko Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kasko ve trafik sigortanızın, poliçenizi yaptırdığınız tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerli olduğunu bilmekte fayda var.

Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Kasko değer listesi hazırlanırken kullandığınız aracın yaşı ve markası göz önünde bulundurulmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır.