Kasko Sigortası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası aracın olası bir kaza sonucu hasar alması durumunda, sigortalının maddi kaybını karşılayan sigorta türüdür. Yaptırılması zorunlu olmayan, isteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigorta, çarpma, çarpılma, yangın, çalınma ve çalınmaya teşebbüs sonucu ortaya çıkan zararlara karşı aracı korur. Kasko tazminatı nasıl hesaplanır başlıklı bu yazımızda kasko masrafı hesaplama, kasko prim hesaplama ve ortalama kasko fiyatları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Hangi Zararları Ödemez?

Karşı tarafta oluşacak zararı ya da manevi tazminatı karşılamayan kasko sigortası, yalnızca sigortalının aracında meydana gelen zararları karşılar. Sigortalı poliçesini ihtiyacı olan teminat türleri kapsamında düzenleyebilir, istediği teminatları eklerken istemediklerini çıkarabilir. Poliçeye dahil edilen ek teminatlar ile poliçe kapsamı büyürken daha geniş bir güvence sağlanmış olur. Sel ve su baskını, depremi, ihtiyari mali mesuliyet, terör, ferdi kaza ve hukuksal yardım teminatı gibi ek teminatlar, kaza sonrası oluşacak maddi yükten sigortalıyı kurtarır.

Kasko sigortası sigortalı araçta oluşan hasarı poliçede belirtilen teminat limitleri kapsamında karşılar. Sigorta şirketinin tazminat ödemeyi reddettiği uyuşturucu, alkol ve ehliyetsiz araç kullanımı vb bir durumun gerçekleşmemesi ve sürücünün zararının karşılanması gereken durumlarda ise bazı prosedürler bulunur. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları'nda oluşan hasarın nasıl ve ne şekilde karşılanacağı açıkça belirtilir. 

Kaza Sonrası Tazminat Alabilmek için Sigortalının Yapması Gerekenler

İlk olarak kaza sonucu küçük ya da büyük bir hasar meydana geldiğinde 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. Sigortalının yükümlülüklerinden biri olan bildirim zorunluluğu yerine getirilmezse sigorta şirketi tazminat talebini reddedebilir.

Sigortalının kaza durumunu sigorta şirketine bildirirken kaza tespit tutanağının yanı sıra kazaya karışan sürücülerin poliçe örnekleri, alkol raporu, ifade tutanakları, görgü tespit tutanağı, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri ve olaya ait detaylı fotoğrafları iletmesi de gerekir. Kazanın sigorta şirketine gerekli belgeler ile bildirilmesi ve belgelerde bir eksiklik olduğunun anlaşılması durumunda sigorta şirketleri durumu 3 iş gün içerisinde sigortalıya bildirir. 

Kasko Sigortası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kasko bedeli belirlenmesi, kasko sigortası bulunan araçların hasar ve pert durumlarında önem kazanır. Hasar gören veya pert durumundaki bir araç için sigorta şirketi tarafından yapılacak olan ödeme, önceki dönemlerde, poliçeye göre gerçekleşirdi.

Kazanın gerçekleştiği gün aracın değeri ne olursa olsun, poliçede yazan tutar ödenirdi. Bu da özellikle ekonomik iniş çıkış dönemlerinde ve araç değeri yükseldiğinde araç sahibini zor durumda bırakırdı. Değişen kasko yasası ile bu durum ortadan kalktı ve poliçede araç bedeli yerine, araç bedelinin nasıl belirleneceği yer aldı. Böylece aracın pert olması veya hasar görmesi durumunda ödenecek tutar konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar da son buldu. Bu sayede aracın sigortalandığı tarihteki değeri değil, hasar gördüğü tarihteki değeri dikkate alınıp sigorta şirketleri tarafından buna göre ödeme yapılıyor.

Kasko sigortası kapsamında sigorta şirketi kazanın oluştuğu andan itibaren aracın rayiç bedeli kadarlık kısmını güvence altına alır. Araçların rayiç bedeli Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenir.

Kasko poliçesinde kazalarda oluşması muhtemel hasarların yetkili ya da özel servislerde yapılması konusunda maddeler yer alır. Bu maddelerin haricinde sigortalı kişi kendi isteği doğrultusunda ve sigorta şirketi ile anlaşarak onarım hizmetinin alınacağı servisi belirleyebilir. Yine poliçe hazırlanırken orijinal parça kullanımı ya da hasarın oluştuğu bölgede yan sanayi yedek parça kullanımı belirtilir. Bu nedenle aracınızı tamir ettirmeden önce kasko sigortası poliçesini dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

Kasko değer listesi olarak da bilinen aracınızın rayiç bedelini ilgili sayfamızı ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Perte Çıkan Aracın Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kaza sonucu aracın onarılamayacak duruma gelmesi durumuna pert denir. Kazada oluşan hasarın onarılması için çıkarılan masrafın araç rayiç bedelini aşması durumunda tamir işlemi kabul edilmez ve araç perte çıkmış sayılır. Aracın kasko sigortası poliçesinde belirtilen teminat koşulları çerçevesinde perte çıkması durumunda, aracın kaza yaptığı tarihteki bedeli sigortalıya ödenir.

Sigortalı talebi ile pert olarak tescillenmiş olan aracını, sigorta şirketine devir etmeyebilir. Bu durumda sigorta şirketi, kazanın gerçekleşmiş olduğu tarihteki rayiç bedelden aracın hasarlı bedeli çıkartarak, sigortalıya tazminat bedelini öder. Örneğin, aracın rayiç bedeli 70 bin lira ve eksper tarafından hasar bedelinin de 20bin lira olarak belirlendiği bir durumda, pert araç rayiç bedeli yani tazminat bedeli olarak sigortalıya 50 bin lira ödeme yapılır.

Kaskolu Araç Çalınırsa Ne Kadar Tazminat Ödenir? 

Kasko sigortasının temel güvencelerinden biri de çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlardan doğan zararın karşılanmasıdır. Kaskolu aracın çalınması durumunda emniyet birimleri acilen bilgilendirilmeli ve ihbarda bulunulmalıdır. Emniyet birimlerine yapılan bildirimin 30 günü geçmesi ve aracın bu 30 günlük süre içerisinde bulunamaması durumunda aracın çalındığı gündeki rayiç bedeli hesaplanarak sigortalıya ödenir. Çalınan aracın otuz gün içinde bulunması durumunda hasara uğramışsa teminat limitleri kapsamında karşılanarak sigortalıya teslim edilir. Sigorta şirketinin araç rayiç bedelini sigortalıya ödemesinden sonra aracın bulunması, herhangi bir değişikliğe sebep olmaz ve sigortalı tazminat bedelini kullanabilir. 

Sigortalı birey art niyetli şekilde kazaya kasten sebep olursa sigorta şirketi tazminat bedelini ödemeyi reddeden. Ayrıca sigortalı tarafından azmettirildiği tespit edilen kişilerin de sebep olduğu kazalarda sigorta şirketi tarafından herhangi bir tazminat ödenmez. 

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili birimlerce yapılacak araştırmalar 30 gün içinde herhangi bir neticeye varmazsa sigortalı emniyet yetkililerine gerekli bildirimleri yaptığını belgeleyerek sigorta şirketine bildirir ve tazminatın ödenmesini talep edebilir. Ancak sigortalı hakkında soruşturma açılmış ise söz konusu soruşturma tamamlanıncaya kadar sigorta şirketi tazminat ödemesini bekletebilir. 

Çalınmış olan taşıtın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı, taşıtı geri almak zorundadır. Sigorta şirketi tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigortalı derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigorta şirketine devreder. Taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigorta şirketi zararı öder. 

Kasko Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Belgelerde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda ise sigorta eksperinin hasar tespit ve değerlendirme çalışmaları başlar. Sigorta eksperleri kaza sonucu oluşan maddi kaybın miktarını, yaşanan kaybın sebebini ve kapsamını belirleyen, tüm bunları etik ilkeler çerçevesinde yapan kişilerdir. Sigorta eksperi kaza ile ilgili incelemesini tespit tutanağı ve raporlar ile birlikte Tramer’e gönderir. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (Tramer) tüm sigorta işlemleri ile ilgili bilgilerin toplandığı merkezdir. En fazla iki gün içinde Tramer’den gelen karar doğrultusunda işlemlere başlanır. 

Son kararda yapılan araştırmalar sonucu kazada hata oranı belirlenir ve tazminat miktarı aynı doğrultuda karşılanır. Kasko hasar ödeme süresi kazanın meydana geldiği tarihi takip eden 45 gün içerisinde gerçekleşiyor.


Motosiklet Kasko İşlemleri

Motosiklet Kasko İşlemleri

motosiklet kasko fiyatları, motosiklet kasko değeri, motosiklet kasko yapan firmalar, motosiklet kasko fiyat belirlenmesi

 Araç Değer Kaybı 

 Araç Değer Kaybı 

Araç değer kaybı, araç değer kaybı hesaplanması, araç değer kaybı şartları, araç değer kaybı zamanaşımı, araç değer kaybı dilekçesi, araç değer kaybı davası

BES İptal Edilirse Ne Olur?

BES İptal Edilirse Ne Olur?

Bes iptali, zorunlu bes, otomatik bes, bes iptali durumunda yapılan kesintiler, stopaj kesintisi, giriş aidatı kesintisi, devlet katkısı kesintisi