DASK Apartmanların Ortak Alanlarını Teminat Altına Alır Mı?

DASK Apartmanların Ortak Alanlarını Teminat Altına Alır Mı?

Zorunlu Deprem Sigortası DASK belediye sınırları içindeki meskenlere yönelik yaptırılan bir sigorta türü. Sigorta, depremde ya da deprem sonrasında meydana gelen yangın, infilak, yer kayması gibi afetler sonucu oluşan maddi hasarı teminat altına alıyor. 587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’de teminat altına alınan binalar şu şekilde sıralanıyor:
 

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlarınız üzerinde inşa edilmiş binalarınız ve bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
   
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerden Zorunlu Deprem Sigortası isteniyor.
   

Ve bu koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa, bağ, bahçe, tarla" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de DASK kapsamında yer alıyor. Cins tashihi; gayrimenkulün cinsinin değiştirilmesi işlemine verilen isim. Eğer daireniz tapuda ticarethane olarak gösterilmişse ve siz burayı mesken olarak kullanıyorsanız DASK poliçesi alamıyorsunuz. Bu durumda cins tashihi yaptırarak, “ticarethane” ibaresinin yerine “mesken” ifadesinin yazılması gerekiyor. Poliçe üzerindeki bu değişiklik zeyilname ile kayıt altına alınıyor ve değişiklik, poliçenize ek belge olarak iliştiriliyor.


Sadece binalardaki maddi hasarı teminat altına alan DASK, ev eşyalarındaki maddi zararı karşılamıyor. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigorta poliçesi alabilirsiniz.


Zorunlu Deprem Sigortası, binalardaki bazı ortak alanları da teminat altına alır:

 • Binanın temeli
 • Taşıyıcı sistem (kolon ve kirişler)Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar (örneğin, bitişik iki daireyi ayıran beton duvar),
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatı, baca ve asansörler


Bunlar dışındaki diğer ortak alanlar için ise ev eşyalarında olduğu gibi sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi almak mümkün.

Eviniz için yaptırdığınız Zorunlu Deprem Sigortası bu ortak olanları teminat altına almaz. Binalardaki ortak alanların maddi hasarında deprem sigortasından yararlanmak için apartman veya site yönetiminin DASK yaptırması gerekiyor. Site yönetimleri “sigorta ettiren” sıfatı ile tüm dairelerin deprem sigortasını yaptırabilir. Yönetim tüm primleri ödemekle yükümlüdür.


Hangi Binalar DASK Kapsamına Girmez?

 • Kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet edenlerin köy yerleşik alanlarında yaptığı binalar,
 • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları)
 • İnşaatı tamamlanmamış binalar,
 • Mühendislik hizmeti görmeden tamamlanmış ve projesiz binalar,
 • Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyecek şekilde yapılmış düzenlemeler (kolon kesmek, kirişleri zayıflatmak gibi)
 • Projeye uygun olmayarak inşa edilmiş binalar, malzemeden çalmak olarak bilinen taşıyıcı sistemi olumsuz etkileyen inşaat tipi,
 • Yıkılmasına karar verilmiş, metruk ve bakımsız binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş ancak inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,
 • Tapuya kaydı bulunmayan, özel mülkiyet kullanım alanı olmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır.


Ayrıca, evinizdeki taşınır mallarınız, bedeni zarar ve vefat, iş durması, manevi tazminat talepleriniz, deprem dışında oluşmuş maddi hasarlarınız, enkaz kaldırma masraflarınız ve evinizin kiracısız kalması doğan kira mahrumiyetiniz DASK kapsamı dışında kalan diğer durumlar.


DASK Poliçesi Sahtesiyle Nasıl Ayırt Edilir?

Gerçek bir DASK poliçesi üzerinde DASK logosu, seri numarası ve zemininde mavi renkli bir DASK fligranı bulunur. Poliçenin geçerliliğinin devam edip etmediğini takip etmek için Koalay web sitesinden TC Kimlik no veya poliçe numarasıyla sorgulama yapılır.


Sigorta Bedeli Hesaplamasında Dikkat Edilecekler

Meskeninizin yapı durumu ve metrekaresi hasar sonrası ödenecek sigorta bedelinin belirlenmesinde başlıca unsurlar. Sigorta bedeli hesaplamasında yapının 3 farklı yapı türüne göre belirlenen metrekare bedeli dikkate alınıyor. Bu bedel, meskenin metrekaresi çarpılarak size ödenecek olan sigorta bedeli hesaplanmış oluyor.


Yapı türüne göre belirlenen metrekare bedelleri:

 • Çelik, betonarme ve karkas: 750 TL
 • Yığma kagir yapı: 540 TL
 • Diğer yapılar: 275 TL


Hesaplanan teminat tutarının 160 bin TL azami teminat tutarını geçmemesi gerekiyor. Eğer meskeninizin sigorta bedeli bu teminatı aşıyorsa, aşan kısım için sigorta şirketlerinden konut sigortası yaptırabilirsiniz. Örneğin; 250 metrekare bir betonarme ev için hesaplanan sigorta bedeli (750x250) 187 bin 500 TL. Bu durumda artan 27 bin 500 TL’lik kısmı konut sigortası yaptırdığınız sigorta şirketinden alabilirsiniz.

Azami teminat tutarı 160 bin TL’yi geçen binalarda metrekare bedelinin düşük gösterilmemesi, doğru bilginin verilmesi gerekiyor. Hasar durumunda problem yaşanmaması ve sizi yanlış bilgiden dolayı poliçenizin iptal durumuyla karşılaştırabilecek bir durumla karşılaşmamanız için, poliçe düzenlenirken doğru bilgileri vermeniz önemli.


DASK’ın Hedefinde Ne Var?

 • Deprem hasarlarının ülkeye getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla uluslararası yeniden sigortalanma ve sermaye piyasalarına aktarılması
 • Kapsamındaki konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçi risk paylaşımının sağlanması
 • Devletin depremlerden -afet konutlarının inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devlet üzerindeki mali yüklerden kaynaklanan ve vatandaşa yansıyabilecek ek vergilerin önüne geçmek
 • Sağlam binaların inşası için teşvik edici olması
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamak
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin sağlanması.

 

Deprem sonrasında güvencenizin olması için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalısınız. DASK hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için DASK sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Koalay.com

Zorunlu Deprem Sigortanızı neden Koalay.com'dan yaptırmalısınız? Detaylı bilgi almak için tıklayın!

DASK Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

DASK sigortası nedir? Teminatları nelerdir? Koalay.com deneyimi ve güvencesiyle öğrenmek için tıklayın!

Türkiye’de her iki konuttan biri sigortasız!

Yakın tarihte birçok yıkıcı depremle yüzleşen ülkemiz için konutlarda depreme dayanıklılık ve zorunlu deprem sigortası büyük önem taşıyor.