Aracın Çalınması Halinde Kasko, Tazminatı Ne Sürede Karşılar?

Kasko sigortası ana teminatları arasında yer alan çalınma ve çalınmaya teşebbüs sırasında oluşan hasarlar kendi içinde birçok kırılıma sahiptir. Bu yazımızda kasko sigortasının çalınma sonrası tazminat ödemelerinden ve sigorta şirketlerinin hangi çalınma durumlarında tazminat ödemediğinden bahsedeceğiz. Siz de çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma gibi olumsuz durumlara karşı aracınızı güvence altına alan kasko sigortası teklifinizi yalnızca 3 dakikada Koalay’dan alabilirsiniz.

Trafik Sigortası Teklifi Al »

Kasko Sigortası Teklifi Al »

Araç Çalınmasını Kasko Karşılar mı?

Kasko sigortası sürücüleri çarpma, çarpılma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs sırasında oluşabilecek zararlara karşı koruyan isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Kasko sigortası poliçesi düzenlenirken ekletilen birçok teminat ile güvence kapsamı genişletilirken sigortalı daha geniş bir korumaya sahip olur. Kendi isteğine göre kapsamını belirlediği kasko sigortası ile araç sahibi, sigortalanan araçta meydana gelebilecek hasarın maddi yükünden kurtulur. 
Kasko sigortası aracı çeşitli nedenlerle oluşabilecek hasarlardan korumak amacıyla yaptırılan sigortadır. Araçla ilgili birçok hasarın sigorta şirketi tarafından karşılandığı bu sigortada kapsam araç sahibi tarafından belirlenir. Poliçe düzenlenirken ekletilen teminatlar aracı, poliçede yer alan teminat limitleri kapsamında güvence altına alır. 
Sürücülerin en çok korktuğu ve gerçekleşmesi durumunda çok ağır bir maddi yüke sebep olan çalınma durumunda, kasko sigortasının önemi daha net anlaşılır. Sigorta şirketleri tarafından kasko sigortalarının ana teminatları arasında yer verilen çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında sigortalının zararı poliçede yer alan teminat limitleri kapsamında karşılanır.

Kasko Hangi Zararları Öder başlıklı yazımızdan temel teminat kapsamını öğrenebilirsiniz.

Aracım Çalınırsa Kaskodan Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Aracın çalınması durumunda gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve poliçede belirtilen kurallar çerçevesinde hareket edilmesi yeterlidir. Sigorta şirketi tarafından istenen belgelerin eksiksiz bildirilmesi ve bildirim süresine dikkat edilmesi çalınma durumunda kasko sigortasından faydalanılması için gereken koşullardan bazılarıdır. 

 • İlk olarak aracın çalındığının fark edilmesi ile hızlı bir şekilde polis ya da jandarma gibi yetkili makamlara durum bildirilmelidir. 
 • Yetkili mercilerin yaptığı incelemeler sonucu tutulan tutanakların örnek nüshaları alınarak gerekli diğer tüm belgeler ile birlikte kasko sigortası yaptırdığınız sigorta şirketine bildirmeniz gerekir. 
 • Aracın çalındığı günün tarihinden itibaren sigorta şirketine bildirim yapılması için gerekli olan süre 5 iş günüdür. Bu sürenin geçirilmesi durumunda araçla ilgili herhangi bir tazminat ödemesi sigorta şirketi tarafından yapılmaz.
 • Polise ihbarın yapılması ve sigorta şirketine gerekli belgelerin iletilmesinden sonra araştırma süreci başlar. Yetkililerin yapacakları araştırma 30 gün içerisinde sonuçlanmamış ise sigortalının polise başvurarak aracın bulunamadığının belgelendirmesi gerekir. Bu belgeleri sigorta şirketine bildirmekle de sigortalı yükümlüdür. 
 • 30 gün içerisinde çalınan aracın bulunması durumunda ise sigortalı aracı kabul etmek zorundadır. Araçta çalınma nedeniyle oluşan hasar ya da çalan kişinin kullanımı nedeniyle oluşan tüm hasar sigorta şirketi tarafından karşılanır. 
 • Aracın 30 gün içerisinde bulunamaması durumunda aracın çalındığı günkü rayiç bedeli sigortalıya ödenir. Örneğin, 120 bin TL değerindeki bir araç sigortalandıktan 6 ay sonra çalındığında tazminat 120 bin TL olarak değil, çalındığı günkü değeri hesaplanarak ödenir. Tazminat bedelinin sigortalıya iletilmesinden sonra aracın bulunması durumunda ise karar verme hakkı sigortalıya geçer. Sigortalı isterse aldığı tazminatı sigorta şirketine iade eder, isterse de çalınan araçtaki tüm haklarını sigorta şirketine devrederek tazminat bedelini kullanır. 

Sigorta Şirketinin Çalınma Sonucu Tazminat Ödemediği Durumlar Nelerdir?

Sigortalı aracın çalınması sonrası sigortalının hakları poliçe kapsamındaki özel şartlar nedeniyle farklılık gösterebilir. Bazı çalınma durumlarında sigortalı tazminat hakkından faydalanabilirken bazı durumlarda ise çalınan aracın tazminat bedelinin ödenmesi sigorta şirketi tarafından reddedilir. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanan Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamında kaskonun çalınma sonucu ödeme yapmadığı durumlar ile bazı özel durumları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz. 

 • Sigortalı araca ait anahtarın kontakta ya da araç içerisinde unutulması nedeniyle sigortalı aracın çalınması halinde çalınma veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşan zararların giderilmesi sigorta şirketi tarafından reddedilir.
 • Sigortalı aracın anahtarlarının polis ve asker gibi resmi sıfatlar kullanarak, güven oluşturacak şekil ve davranışlarla ele geçirilmesi suretiyle ya da acil bir durum veya görev bahane edilerek el konulması suretiyle meydana gelen çalınma veya çalınmaya teşebbüsten doğacak zararlar kasko sigortası çalınma teminatı kapsamı dışındadır.
 • Sigortalı aracın anahtarının zor, şiddet, cebir veya tehdit kullanılmaksızın ele geçirilmesi sonucu oluşan tüm zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz.
 • İsteyerek ve bilerek sigortalı aracın kullanılmasına izin verilen veya emanet edilen kişilerce aracın çalınması sonucu oluşan zarar kasko sigortası kapsamı dışındadır. 
 • Sigortalının herhangi bir nedenle algılama yeteneğinin zayıflaması ya da kaybolması nedeniyle, durumdan faydalanan kötü niyetli kişilerce araç anahtarının çalınması ve bu yolla ele geçirilen araçta meydana gelecek hasar kasko sigortası çalınma teminatı dışında kalır.
 • Araç anahtarının kötü niyetli kişiler tarafından zor kullanmadan ele geçirilmesi, zor kullanma gerektirmeyecek şekilde açıkta bırakılması, açık durumda olan kapı ya da pencereden zor kullanmadan girilip alınması yoluyla ele geçirilip aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu araçla ilgili bütün hasar kasko sigortası kapsamı dışındadır.
 • Aracın çeşitli nedenlerle götürüldüğü otopark, servis, oto yıkama ve tamirhane vb işletmelere teslim edildikten sonra aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek hasarlar, araç teslim edilmeden önce işletmeden kanunen geçerli bir belge alınmaması durumunda kasko şirketi tarafından karşılanmaz.

Kasko şirketlerinin aracın çalınması durumunda tazminat ödemediği durumların yanı sıra farklı birkaç durum da bulunur. Araç anahtarının kapalı bir mekanda bulunması durumunda bu mekana kırma, delme, zorlama ya da öldürme, yaralama, şiddet kullanma veya tehditle girilmesi, anahtarın bu yollar ile ele geçirilmesi sonucu oluşan zarar kasko sigortası tarafından karşılanır. Çeşitli araçlar kullanılarak ya da tırmanarak kapı ve pencerelerden girilip ele geçirilen anahtarların kullanımıyla araçta oluşacak hasar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Gasp edilerek ele geçirilen anahtarlarla çalınan araçlar da kasko sigortası teminatları kapsamı içindedir.
Ayrıca sigortalının yükümlülüğünü yerine getirmediği diğer durumların yanı sıra bilerek veya isteyerek verilen zararlar ve sigortalının azmettirmesiye gerçekleşen olaylar kasko sigortası kapsamı dışındadır.
Aracın çalınması ile ilgili yukarıda belirttiğimiz tüm kırılımlar sigorta şirketleri arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle daha sonra mağduriyet yaşamamak adına kasko sigortası düzenlenirken sigorta şirketlerinden gerekli bilgiler alınmalı ve bu bilgiler doğrultusunda kasko poliçeniz güncellenmelidir.

Çalınan Aracın Aksesuarları Kaskoya Dahil midir?

Araca sonradan ilave edilen özel lastik ve çelik jantlar değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak kasko sigortası hesaplama kuralları çerçevesinde tespit edilmeli, ek teminatlar ile poliçede ayrıca belirtilmelidir. Kasko sigortası yaptırdıktan sonra araca eklenen hiçbir aksesuar sigorta teminatına dahil değildir. Bu nedenle araç çalındığında da kasko şirketinin sorumluluğunda değildir.

Çalınan Araç Kasko Ödemesi Nasıl Olur?

Araç sahipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kasko sigortası ve trafik sigortası yaptırır. Kasko sigortası çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüsün yanı sıra birçok ek teminatla genişletilebilir. Trafik sigortasının kasko sigortasından farkı yaptırılması zorunlu olan, teminatlarının kapsamı devlet tarafından belirlenen ve kazaya karışan 3. kişilerin zararını karşılayan sigorta türü olmasıdır. Kasko sigortası ana teminatları arasında yer alan çalınma ve çalınmaya teşebbüs ise sürücüleri, gerçekleşmesi durumunda en zor duruma düşürecek durumdur. Sigorta bedeli ile kıyaslanamayacak kadar büyük zarara uğramanıza neden olan bu durumdan aracınızın hasarını ve çalınması durumunda rayiç bedelini ödeyen kasko sigortası ile kurtulabilirsiniz. 

Hırsızlığın gerçekleşmesi durumunda ise ilk olarak polis ya da jandarmaya başvurulur. Daha sonra 5 iş günü içerisinde polis tutanakları ile birlikte sigorta şirketi bilgilendirilir ve evraklar teslim edilir. Belgelerde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda ise sigorta eksperinin hasar tespit ve değerlendirme çalışmaları başlar. Sigorta eksperleri kaza sonucu oluşan maddi kaybın miktarını, yaşanan kaybın sebebini ve kapsamını belirleyen, tüm bunları etik ilkeler çerçevesinde yapan kişilerdir. Sigorta eksperi kaza ile ilgili incelemesini tespit tutanağı ve raporlar ile birlikte Tramer’e gönderir. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (Tramer) tüm sigorta işlemleri ile ilgili bilgilerin toplandığı merkezdir. En fazla iki gün içinde Tramer’den gelen karar doğrultusunda işlemlere başlanır. 

Son kararda yapılan araştırmalar sonucu kazada hata oranı belirlenir ve tazminat miktarı aynı doğrultuda karşılanır. Kasko hasar ödeme süresi kazanın meydana geldiği tarihi takip eden 45 gün içerisinde gerçekleşiyor.

Kasko sigortası ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği belli olmayan kazalara karşı sürücüleri koruma altına alır. Tüm araç sahiplerinin risk altında olduğu bu durumda maddi yükten kurtulmak için kasko sigortası yaptırmak hayati bir önem taşır. 


Aracın Çalınması Halinde Kasko, Tazminatı Ne Sürede Karşılar?

Aracın Çalınması Halinde Kasko, Tazminatı Ne Sürede Karşılar?

Aracın çalınması durumunda kasko tazminatı, Araç çalınmasını kasko karşılar mı, sigorta şirketinin çalınma sonucu tazminat ödemediği durumlar...

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır, Kaza Tespit Tutanağı Nedir,

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza tespit tutanağı nedir? Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? Koalay.com güvencesi ve deneyimi ile öğrenmek için tıklayın!