Araç El Değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi de El Değiştirir mi?

Kasko Sigortası kaza, çalıntı, yangın, sel ya da deprem gibi durumlarda aracınızın uğrayacağı hasarı sizlere finansal olarak karşılaması için yapılan isteğe bağlı bir sigorta çeşididir. Kasko sigortasında da özellikle araç satış sürecinde aklan gelen soru kasko poliçesinin el değiştirip değiştirmeyeceği ve iptalin söz konusu olup olmayacağıdır. Tıpkı trafik sigortasında olduğu gibi kasko sigortası da iptal edilerek iade alınabilir. Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Kasko sigortası yaptırmak istemeyen kişilerin yanlış bildiği en dikkat çekici konu Kasko sigortası ile Trafik Sigortasının aynı riskleri kapsadığını düşünmesidir. Kasko sigortası Trafik sigortasının aksine zorunlu olmamakla birlikte ve tamamen kişinin isteğine bağlı olarak yapılmaktadır. Buna karşın Zorunlu Trafik Sigortası olası bir kaza durumunda yalnızca karşı tarafın uğrayacağı zararları karşılarken; Kasko sigortası poliçeye dahil edilen teminatlar kapsamında olası bir risk sonrası kendi aracınızın hasar görmesi ya da kullanılamayacak durumda olması sonucunda da sizlere finansal destek sağlayacaktır. Bunların yanı sıra Kasko sigortası sizlere sadece finansal destek ile değil; araç sigorta poliçesi priminizi azaltarak ve aracınızda hasarsızlık indirimi sağlayarak da tasarruf etmenize yardımcı olur.

Bu nedenle olası bir kaza durumunda size ve aracınıza gelebilecek riskleri güvence altına alabilmek ve birçok ek avantaja sahip olabilmek için trafiğe çıkan tüm sürücülerin Kasko sigortası yaptırması kesinlikle tavsiye edilir.

Trafik Sigortası Teklifi Al »

Kasko Sigortası Teklifi Al »

Araç El Değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi de El Değiştirir Mi?

Araç satışında kasko poliçesi alıcıya devredilmez yani el değiştirmez. Sigorta şirketi tarafından kasko sigortası otomatik olarak iptal edilir.

Araç sahibi ise bu kasko sigortasını yeni aracına devredebilir ya da kalan gün sayısına göre primini hesaplatarak sigorta şirketinden ödeme talep edebilir. Devir işleminde ise yeni araç için ayrı bir poliçe hazırlanır. İki poliçe arasında prim farkı söz konusu ise de bu fark sigortalı tarafından ödenir.

Eğer yeni aracın sahibi kasko yaptırmak isterse de sigorta şirketine kendi adına başvuruda bulunması gerekir.

Araç Sahibinin Vefatı Durumunda Kasko Poliçesi Ne Olur?

Kasko poliçesi araç sahibinin vefat etmesi halinde ya iptal olur ya da bu poliçe mirasçılara devredilir. Mirasçılara devredilmesi ve mirasçıların kendi adlarına kaskoyu yeniletebilmeleri için vefat durumundan itibaren 8 gün içinde bu isteğin sigorta şirketine bildirmeleri zorunludur.

Eğer mirasçılar böyle bir istekte bulunmazlar ya da ilgili süreyi aşarlarsa da sigorta şirketi poliçeyi iptal ederek; poliçede kalan gün sayısına göre primi hesaplar ve mirasçılara ödeme yapar. Bu ödeme işleminin geçerli olması için ise vefat eden araç sahibinin primin tamamını ödemiş olması gerekmektedir.

Yeni Bir Araç Alımında Kasko Devri Nasıl Yapılır?

Araç sahibi yeni bir araba aldığında; eski aracını kapsayan kaskosunu yeni aracına devretmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda ilk olarak sigorta şirketine ilgili durum bildirilir. Yeni araç bilgileri kapsamında sigorta şirketi, eski poliçeye ek bir belge hazırlayarak günceller. Güncelleme sonunda ek bir prim ödenmesi gerektiğinde ise bu fark sigortalı tarafından karşılanır.

Eğer araç sahibi yeni aracında kasko yaptırmak istemiyorsa; eski aracının kasko iptali gerçekleşir ve poliçede kalan gün sayısına göre prim hesaplanarak sigorta şirketi sigortalıya ödeme yapar. Bu ödeme işleminin geçerli olması için ise araç sahibinin primin tamamını ödemiş olması gerekmektedir.

Kasko Sigortası Prim İadesi Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı yukarıda belirtilen sebeplerden bağımsız olarak kasko poliçesinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda sigortalı ödemeyi gerçekleştirmiş ise iptal talebinde bulunulan gün ve poliçe vadesi arasında kalan süre için sigorta şirketi yine gün üzerinden hesaplama yaparak fazla tahsilat tutarını sigortalıya iade eder.  Kasko sigortası poliçesi iptal edildiğinde, poliçenin kalan günleri için hesaplanacak prim tutarı sigortalıya iade edilir. Bir örnek yardımıyla kasko sigorta prim iadesi hesabını inceleyebiliriz: Beş ay önce kasko sigortasını yenilediğiniz araçınızı sattınız ve poliçenizi iptal ettireceksiniz. Poliçenizi yaptırırken bir yıl için 2.000 TL prim ödediniz. Bunun beş ayını kullandığınız için sigorta şirketi kalan 7 aylık primi size iade edecektir. Yıllık poliçe tutarını 365 güne böldüğümüzde, sigortanın günlük fiyatı 5,48 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sigortanın üzerinden 150 gün geçmiş olduğundan sigorta şirketi 822 TL’yi (5,48 TL x 150 gün) keser ve 1.178 TL’yi (5,48 TL x 215 gün) iade eder.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm durumlarda ve özellikle araç alım-satımlarında; araç satış belgenizi ve sigorta poliçenizi, faks veya e-posta yoluyla sigorta şirketine bir ön yazıyla birlikte göndermeniz gerekiyor. Ardından belgeleriniz işleme alıyor. 

2. El Araçlar İçin Kasko Sigortası Yaptırma Süresi Var mıdır?

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü olduğu için trafik sigortasından ayrışarak istenilen zamanda kasko sigortası yaptırılabilir. Trafik sigortasında ise noter satışı yapıldıktan sonra aracın mevcut trafik sigortası, aracın yeni sahibi tarafından herhangi bir prim ödemeden 15 gün boyunca kullanılabiliyor. Böylece kusurlu olarak karışabileceği trafik kazalarında maddi yükümlülük yaşamıyor. Aracının yeni sahibinin 15 gün içinde yeni trafik sigortasını yaptırması gerekiyor. 15 günlük süre 2. el araç sahibine yeni bir trafik sigortası poliçesi satın alması için verilmektedir. Bu süreyi dolduran ve poliçe satın almayan araç sahibi, trafik kontrollerinde trafikten men edilme cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir. Sigorta süresini geciktiren araç sahibinin sigorta prim tutarına her 30 gün için %5 oranında bir gecikme faizi uygulanmaktadır.

Kasko Sigortasının İptal Olacağı Diğer Durumlar Nelerdir?

Kullanıcıların yararı gözetilerek yaptırılan araç sigortaların iptal edilmesi de belli koşulların gerçekleşmesi dahilinde olur. Kasko sigortası sigortalının dileği doğrultusunda istenilen zamanda iptal edilebilir. Trafik sigortası ise keyfi iptal edilemeyen bir sigortadır. Sigortalının ölmesi durumunda mirasçının üzerine kalan araca ruhsat verilmeden önce trafik sigortası yaptırılır. Trafik sigortası yalnızca pert, aracın trafikten çekilmesi ya da vefat haline sigorta sözleşmesi iptal edilebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi yalnızca bu durumlarda iptal edilse de vefat durumunda olduğu gibi aracın yeni sahibinin trafik sigortası yaptırması zorunludur. Dilerseniz “Trafik Sigortası Hangi Durumlarda İptal Olabilir" başlılı yazımızdan tüm detayları okuyabilirsiniz.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko , aracın bir başka araca veya eşyaya çarpması, aracın yanması, çalınması gibi durumlarda oluşan hasarları güvence altına almak için yaptırılan bir sigorta türüdür. Kaskosu olan sigortalıların bir yıllık poliçe süresini hasarsız geçirmesi durumunda bir yıl sonraki poliçelerini yenilerken kazandıkları indirim hakkına “Hasarsızlık İndirimi” denir. Aracınızın hasarsız geçirdiği süre ne kadar uzun olursa, indirim oranı da o kadar artar. Hasarsızlık indirimi oranları belirlenirken aracınızın yaşı, markası, modeli gibi etkenler ve kasko değer listesi belirleyici olur. Hasarsızlık indirim oranı, sigorta şirketine göre değişkenlik gösterir.  Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir? başlıklı yazımızda indirim oranlarını bulabilirsiniz.

Yeni Bir Araç Alma Durumunda Hasarsızlık İndirimi Kaybolur Mu?

Hasarsızlık indirimi araca ya da kasko şirketine tanınmış bir hak değildir. Hasarsızlık indirimi kişiye tanınmış bir hak olduğu için araç alım satımı ya da sigorta şirketinin değiştirilmesi gibi durumlarda kaybolmaz. Hasarsızlık indirimine hak kazanmış kişi, sigorta şirketini koalay.com ‘da bulduğu daha uygun bir sigorta şirketi ile değiştirirken yeni aracına hasarsızlık indirimi de aynen uygulanır. Araç alınması ya da satılması durumunda hasarsızlık indirimi araçta kalmazken yeni alınan araç ile de hasarsızlık indirimi devretmez. Hasarsızlık indirimi kişiye uygulandığından kişinin alım satım faaliyetlerinden bu indirim etkilenmez.

Poliçe Taksitlerinin Ödenmediği Durumlarda Kasko Sigortası Ne Olur?

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi ile başlar. Prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

Sigorta ettiren kimse, vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Bu süre içinde meydana gelen hasarlar ödenmez. Hasarın gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Koalay’da Araç Sigortası İptali Sonrası Para İadesi Nasıl Alınır?

Kasko sigortasını iptal ettiğinizde, geri ödeme işleminiz, ödeme yöntemine bağlı olarak değişiklik gösteriyor: Eğer ödemenizi nakit yaptıysanız nakit, kredi kartıyla yaptıysanız kredi kartınıza iade şeklinde geri ödeme alabilirsiniz. Ancak kredi kartıyla taksitlendirme yoluna gittiyseniz, aynı şekilde alacağınız iade de kartınıza taksit taksit iade edilir. Koalay.com Türkiye’nin ilk online sigorta brokerı olarak, araç sahipleri ile sigorta şirketleri arasında köprü görevi görerek en uygun fiyatla sigorta seçenekleri sunuyor. Araç sahipleri Koalay.com'dan sigorta poliçelerini satın aldıklarında ödemelerini doğrudan sigorta şirketlerine yapıyor. Bu nedenle poliçenin iptal edilmesi gerektiğinde, para iadesi sigorta şirketleri tarafından yapılıyor.

Neden Kasko Yaptırmalıyız?

Karayolu ulaşımı, Türkiye ve dünyada en çok tercih edilen ulaşım türüdür. Trafik yoğunluğu, sürücü hataları ve dış etkenler nedeniyle ülkemizde dakikada ortalama 2 trafik kazası meydana geliyor. Trafik kazaları ülkemizin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Öyle ki her yıl sürücülerin %5’i maddi, yaralanmalı veya ölümlü kazalara karışıyor. Her an başımıza gelebilecek olan trafik kazalarının maddi yükünden, kasko ve trafik sigortası yaptırarak kurtulmak mümkün. Poliçede yer alan teminatlar kapsamında sigortalının aracında meydana gelen hasarı karşılayan kasko sigortası ile birçok sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu kazaların sürücülere yüklediği maddi zararlar ise kasko sigortası sayesinde karşılanıyor. Her an başınıza gelebilecek olan bu kazalarda mağduriyet yaşamamak için, kasko yaptırmak hayati önem taşıyor.

Kasko, zorunlu bir sigorta olmamakla beraber, olası bir kazanın sonucunda oluşabilecek zarar düşünüldüğünde, ne kadar önemli olduğu görülür. İsteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigorta; kaza, afet veya çalınma gibi durumlarda zararınızın karşılanmasını sağlar. Trafik sigortası, kaza durumunda yalnızca üçüncü şahıslarda oluşan maddi zararları karşılarken; kasko olası çarpma ve çarpılma durumunda sigortalının kendi aracında oluşacak zararları karşılar.

Kasko kapsamında karşılanacak zararlar, sigorta yaptıran tarafından belirlenir. Kapsamı belirlenen kasko, sizi oluşabilecek maddi külfetlerden kurtarır. 2018 kasko fiyatları ve yaşanabilecek olumsuzlukların faturası düşünüldüğünde, kaskoya neden ihtiyaç duyulduğu daha iyi anlaşılır.

Kasko Teminatları Ne Olmalı?

Kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılan ve kapsamı sigortalı tarafından belirlenen sigorta türüdür. Kasko sigortası genel anlamda 4 başlık altında ele alınır.

  • Bunlardan ilki dar kaskodur. Dar kasko sigortalı aracın motorlu veya motorsuz araçlarla çarpışması durumunda araçta meydana gelebilecek hasarı koruma altına alır. Dar kasko, aracın çalınması, çalınmaya teşebbüs etmesi ve yanması gibi durumlarda zararı karşılamaz.
  • Kasko sigortası türlerinden bir diğeri standart kaskodur. Standart kasko ana teminatlar olan çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında araçta meydana gelen hasarların karşılandığı kasko sigortası türüdür.
  • Kasko sigortası altında ele alınan bir diğer sigorta türü de genişletilmiş kaskodur. Standart kasko poliçesinde yer alan teminatların yanı sıra sel ve su baskını teminatı gibi ek teminatların bir kısmı ile genişletilen sigorta türüdür.
  • Dördüncü ve son kasko türü ise tam kaskodur. Sigorta şirketinin, sigortalıların kullanımına sunduğu tüm güvenceleri kapsayan, her türlü riske karşı koruma sağlayan kasko sigortası türüdür.

Araç Satın Aldıktan Sonra Sigorta Yaptırma Süresi Nedir?

Araç Satın Aldıktan Sonra Sigorta Yaptırma Süresi Nedir?

Yeni Satın Alınan Aracın Trafik Sigortası Kaç Gün İçinde Yaptırmalı, 2023 Trafik Sigortası Gecikme Cezası, 2. El Araçlar İçin Sigorta Yaptırma Süresi

İkinci El Araç Alım Satımında Hangi Evraklar Gereklidir?

İkinci El Araç Alım Satımında Hangi Evraklar Gereklidir?

2.el araç satımında gerekli evrakları Koalay.com deneyimi ve güvencesiyle öğrenmek için tıklayın!

İkinci El Araç Satışı ve Alımı Nasıl Yapılır?

İkinci El Araç Satışı ve Alımı Nasıl Yapılır?

İkinci El Araç Satışı Nasıl Yapılır? Araç Satışında Noter İşlemleri Nasıl Yapılır? Satışı Sırasında Gerekli Belgeler, 2020 Noter Araç Satış Masrafı