Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Neden Artıyor?

Sigorta sektörünün her geçen yıl zarara uğraması trafik primlerinin de artmasına yol açtı. Türkiye Sigorta Birliği’nden alınan bilgiye göre son 10 yılda 7 milyar TL zarar eden sektörün toparlanması için bu denli bir prim artışının olması gerekiyordu.

Birkaç yıldır devam eden bu zarar şirketlerin maliyetini arttırıp giderlerin gelirlerinden daha fazla olmasına sebep olmaktaydı. 2014 yılının ilk 9 ayında trafik sigortasında görülen zarar 571 milyon iken, 2015 yılının aynı döneminde sigorta şirketlerinin trafik sigortasında zararı 1.7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece bir yıl içinde zararın üçe katlandığını söylemek mümkün.

Gün geçtikte artan zararlar sigorta şirketlerini her açıdan olumsuz yönde etkiledi. Zorunlu Trafik Sigortası nedeniyle oluşan zararlar karlılıkların önüne geçtiğinden, sigorta şirketleri için en iyisi primlerin artması oldu. Peki primlerin artışındaki nedenler neler?

 

Sigorta şirketlerini prim artışına zorlayan nedenler şu şekilde;

Bedeni hasarlardan doğan tazminat tutarları ile ilgili belirli bir standardın olmaması sigorta şirketleri açısından sorun yaratabiliyor. Bu konuda herhangi bir standart olmadığı için konuya dahil olan aracılar bedeni tazminat tutarını uygun görmeyip daha fazlasını talep edebiliyor, hatta bu durumu yargıya bile taşıyabiliyorlar. Bedeni tazminatlara yönelik açılan davalarda mahkemenin 10 yıl öncesine dönük kararlar alması başlıca sorun.

Bunu şöyle açıklayabiliriz; kanunlara göre sigorta şirketlerinin trafik kazasında hayatını kaybedenlere vefat tazminatı ödemesi gerekli. Ancak bu tazminatın hesaplanması ve tutarı konusunda herhangi bir bilgi yok. Bu durumda sigorta şirketi poliçe sahibinin primine ve kendi değerlendirmesine göre bir tutar belirleyip 200 bin lira ödeyebileceğini ileri sürerken, mahkeme bu fiyatı uygun görmeyip 300 bin lira isteyebiliyor. Ayrıca mahkemede sigorta şirketinin 10 yıllık süreçte ödemesi gerekip ödemediği tutarlar da talep edilebilir. Böylece sigorta şirketi giderlerini dengede tutmak çareyi prim artışında buluyor.
 

Primlerin yükselmesinin başlıca nedeni bedeni tazminatların artması oluyor. Bedeni hasarlar yüksek maliyetlere sebep olduğundan sigorta şirketlerini büyük bir yükün altına sokabiliyor. Son yıllarda vefat ve sakatlık teminatı tutarının yüzde 311 oranında artması bunu kanıtlar nitelikte. Toplam tazminatın %51’lik kısmı vefat ve sakatlık için ödeniyor.

Kaza yapan sürücülerin artması da sigorta şirketlerini olumsuz yönde etkilemekte. Böylece şirketler hem bedeni hem maddi açıdan pek çok masrafın altına girmiş oluyor. Son 4 yılda sigorta tarafından karşılanan maddi hasar tutarı yüzde 36 artmış durumda.

Haziran 2015’de yapılan Trafik Sigortası Genel Şartları’ndaki düzenleme ile poliçeye dahil olan “değer kaybı” teminatı da sigorta şirketlerini maddi açıdan sarstı. Kaza sonrası hasar gören araçların değer kaybının karşılanması büyük masraflara yol açtı.

Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle yedek parça maliyetlerinin artması sigorta şirketlerini zor duruma sokuyor.

Teminat tanımlarının net olmaması sebebiyle yargı kararlarının değişiklik göstermesi de bu nedenler arasında sayılabilir.

 

İstatistiklerle trafik primleri ve kaza oranları

- Son 4 yılda trafik sigortası primlerinde %54 oranında bir artış görüldü. 2015’in ilk 9 ayında 4,3 milyar TL’lik trafik primi ödendi.

- 4,9 milyar TL’si bedeni, 2,2 milyar TL’si maddi olmak üzere toplam 7 Milyar TL’lik tazminat ödendi.

- Sigorta şirketleri trafikten 100 lira prim alırken, karşılığında 163 lira hasar ödüyorlar.

- Her 100 araçtan 50’si hasarlı oluyor.

- İstanbul’da her 100 taksiden 50’si, 100 otobüsten 26’sı, 100 minibüsten 24’ü kaza yapıyor.

- Ayrıca 100 kamyonetten 22’si, 100 kamyondan 12’si ve 100 otomobilden 7’si kaza yapmakta.

- Türkiye’de ortalama trafik sigortası primi 105 Euro. Hollanda’da 309, Belçika’da 308, İsviçre’de 510, İtalya’da 439, Yunanistan’da 252, Almanya’da 237, Hırvatistan’da 192, Polonya’da 106 Euro.

 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sigorta şirketlerinin primlerinin artmasına şaşırmamak gerek. Bu durumda sigorta şirketleri açısından avantajlı olurken, araç sahiplerini mağdur edebiliyor. Bunun için her iki tarafın lehine çeşitli düzenlemeler getirilerek orta yol bulunmasında fayda var. Türkiye Sigorta Birliği bunu destekler nitelikte, kanuni düzenlemelerle mevzuattaki belirsizliklerin bir son bulmasını ve serbest tarife uygulamasının devam etmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, kasko ve trafik sigortasının birleşmesi konusu ile ilgili bir çalışma yapılabileceğini belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığının bu konuda bir çalışma yapabileceğini belirtti.

Şu an için trafik sigortasındaki fiyat artışlarından korunmanın en doğru yolu farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırıp en uygun fiyatlı olanını seçmek olarak gözüküyor.

Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hasarsızlık indirimi nedir ve nasıl kaybolur? Hangi durumlarda bozulmaz? İndirim oranları nasıl belirleniyor? Hepsi ve daha fazlası için tıklayın!

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır.

Türkiye'de Trafik Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe çoğalıyor ve bilinçsiz sürücülerin artmasıyla trafik kurallarına uymamak trafik kazalarını artırıyor.