Trafik Sigortasındaki Değişiklikler

Trafik Sigortasındaki Değişiklikler Genel Kurul'da Kabul Edildi

2016 yılı Haziran ayı yürürlüğe giren düzenlemeler sonrası zorunlu trafik sigortası fiyatları önceki yıllara oranla oldukça fazla yükselmişti. Sigorta şirketlerinin maliyetlerini yükselten konularda değişiklik yapılması istenilen dört konudan ikisi TBMM'ye giden kanun tasarısı ile onaylandı.

Torba kanun tasarısına konulan iki maddeden ilki kusurlu sürücüler ikincisi ise sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları tazminatlar konusunda uygulama detaylarını içeriyor.

Sigortacılık sektörü tazminat talebinde bulunanların mahkemelere gitmeden önce sigorta şirketlerine başvurmasını, geçmişte anlaşarak kapatılan dosyaların yeni düzenlemeler sonrası bir daha açılmaması konusunun da çözüme kavuşturulmasını bekliyordu.

 

Dava Açılmadan Önce Sigorta Şirketlerine Yazılı Başvuru Zorunluluğu

Torba Kanun tasarısına tazminat talepleri de girdi. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesinde yapılan değişiklikle sigortalının doğrudan doğruya talep ve dava hakkı düzenlenmiş oldu.

Torba Kanun tasarısının 6’ncı maddesi, tazminat talebinde bulunacak mağdurların dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapması şartını getiriyor. Sigorta şirketi 5 gün içerisinde bir yanıt vermez veya karşılıklı anlaşma sağlanamazsa, mağdurlar dava açma veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkına sahip olacak.

Torba Kanun tasarısının 6’ncı maddesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesine şu şekilde bir değişiklik getiriyor;

“Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

 

Kusurlu Sürücülerin Ailelerine Tazminat Ödenmeyecek

Torba yasa ile değişecek olan trafik sigortası kanunundaki diğer bir madde ise kusurlu sürücülerin ailelerine verilen tazminatla ile ilgili. Kanuna eklenen “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadelerle birlikte yüzde100 kusurlu olup hayatını kaybeden kişinin ailesine tazminat ödeme yapılması uygulamasının sona ermesi bekleniyor.

Taslakta yer alan bir başka düzenleme ile tazminat ve giderlerin ödenmesinde istenen, “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu” uygulaması da kaldırılıyor. Bu uygulama yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” getiriliyor. Bu sayede kaza tespit tutanağının hazırlanmasının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğü esnetilmiş olacak.

 

Trafik Kazalarında Hayatını Kaybedenler

Yeni çıkan yasa öncesi uygulamada trafik kazalarında hayatını kaybedenler için ödenecek tazminatlar konusu belirgin değildi. Mahkemeler, kişiden kişiye değişen tutarlarda tazminatlara hükmediyor, sigorta şirketleri de bunları ödemek zorunda kalıyordu. Yeni yasa ile birlikte trafik kazalarında hayatını kaybedenler için sigortadan ödenecek tazminat miktarları, yani yakınlarına yapılacak ödeme tutarı, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan hesaplama yöntemi ile netleştirilecek.

Bu değişimle birlikte kaza sonucu hayatını kaybedenler için tazminat ödemeleri mahkemelerde dava konusu olmaktan çıkacak.

 

Trafik Sigortası Maliyetlerimi Nasıl Düşürürüm?

Trafik sigortası yenileme dönemi gelen araç sahipleri için maliyetleri düşürmenin yolu, farklı sigorta şirketlerinin fiyatlarını Koalay.com'da sorgulamak ve en uygun fiyatlı sigorta şirketini seçmek olacaktır.

 

Trafik Sigortası Teminatları Sigorta Şirketine Göre Değişiyor mu?

Kasko sigortasından farklı olarak trafik sigortası teminatları her sigorta şirketi için aynı kapsamda oluyor ve yasayla belirleniyor. Trafik sigortası poliçesi yaptırırken sigorta detaylarını incelemek gerekmiyor. Teminatlar özellikle kasko sigortasında detaylı incelenmesi gereken bir konu.

 

En Uygun Trafik Sigortası Hangisi?

Bu sorunun kesin bir cevabı bulunmuyor. Aracınız için en uygun trafik sigortası fiyatını hesaplamak için Koalay'da 3 dakikada teklif alıp en uygun trafik sigortası seçeneğini görebilirsiniz.

 

Zorunlu Trafik Sigortasını Yaptırmamanın Cezası Var Mı?

Karayolları trafik kanunu gereğince trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Trafik sigortası yaptırılmadan veya mevcut trafik sigortasının süresi dolduktan sonra yenilenmeden kullanılan araçlar trafik polisi tarafından otoparka çekilerek ceza kesilir.

Aracınızın trafik sigortası yenileme zamanı geldiyse Koalay.com'da bütçenize ve aracınıza en uygun trafik sigortası fiyat tekliflerini bulabilirsiniz.

Trafik Sigortası Yenileme

Farklı sigorta şirketlerinin trafik sigortası tekliflerini online karşılaştırarak, trafik sigortası poliçenizi komisyon ödemeden yenileyin!

7,9 Milyon Araç Trafikte Sigortasız Dolaşıyor

Trafik sigortası fiyatlarının son yıllardaki yükselişi, sigortasız dolaşan araç sayısını da artırdı. Geçen yıla göre sigortasız araç sayısı 1,6 milyon arttı!"

Koalay’da Kasko ve Trafik Poliçesi Yenilemek Çok Kolay!

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin kasko ve trafik sigortası tekliflerini hızlıca karşılaştırarak size özel en uygun teklifi seçebilir, poliçenizi 3 dakikada kolayca yenileyebilirsiniz.