Torba Kanun Trafik Sigortası

Torba Kanun Trafik Sigortasını Nasıl Etkileyecek?

Geçtiğimiz yıl Haziran ayı yürürlüğe giren düzenlemeler sonrası zorunlu trafik sigortası fiyatları önceki yıllara oranla oldukça fazla yükseldi. Sigorta şirketlerinin maliyetlerini yükselten konularda değişiklik yapılması istenilen dört konudan ikisi TBMM'ye giden kanun tasarısı ile onaylandı.

Torba kanun tasarısına konulan iki maddeden ilki kusurlu sürücüler ikincisi ise sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları tazminatlar konusunda uygulama detaylarını içeriyor.

Sigortacılık sektörü tazminat talebinde bulunanların mahkemelere gitmeden önce sigorta şirketlerine başvurmasını, geçmişte anlaşarak kapatılan dosyaların yeni düzenlemeler sonrası bir daha açılmaması konusunun da çözüme kavuşturulmasını bekliyordu.

 

Dava açılmadan önce sigorta şirketlerine yazılı başvuru zorunluluğu geliyor

Torba Kanun tasarısına tazminat talepleri de girdi. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesinde yapılan değişiklikle sigortalının doğrudan doğruya talep ve dava hakkı düzenlenmiş oldu.

Torba Kanun tasarısının 6’ncı maddesi, tazminat talebinde bulunacak mağdurların dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapması şartını getiriyor. Sigorta şirketi 5 gün içerisinde bir yanıt vermez veya karşılıklı anlaşma sağlanamazsa, mağdurlar dava açma veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkına sahip olacak.

Torba Kanun tasarısının 6’ncı maddesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesine şu şekilde bir değişiklik getiriyor;

“Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

 

Kusurlu sürücülerin ailelerine tazminat ödenmeyecek

Torba yasa ile değişecek olan trafik sigortası kanunundaki diğer bir madde ise kusurlu sürücülerin ailelerine verilen tazminatla ile ilgili. Kanuna eklenen “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadelerle birlikte yüzde100 kusurlu olup hayatını kaybeden kişinin ailesine tazminat ödeme yapılması uygulamasının sona ermesi bekleniyor.

Taslakta yer alan bir başka düzenleme ile tazminat ve giderlerin ödenmesinde istenen, “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu” uygulaması da kaldırılıyor. Bu uygulama yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” getiriliyor. Bu sayede kaza tespit tutanağının hazırlanmasının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğü esnetilmiş olacak.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kasko ve trafik sigortanızın, poliçenizi yaptırdığınız tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerli olduğunu bilmekte fayda var.

Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Kasko değer listesi hazırlanırken kullandığınız aracın yaşı ve markası göz önünde bulundurulmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır.